View : 1520
เรื่อง: SCG

อิฐมวลเบา Q-CON Extra Cool ตอบโจทย์การสร้างบ้านเย็น แข็งแรง และประหยัดพลังงาน

การให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นเสาหลักแห่งความสำเร็จของทุกธุรกิจ เช่นเดียวกับแนวคิดของ คุณสุรศักดิ์  ตั้งธนวัฒน์ ที่ต้องการสร้างโครงการบ้านที่มีคุณภาพ เย็นสบายต่อการอยู่อาศัย มั่นใจในความมั่นคงแข็งแรง จึงเลือกใช้อิฐมวลเบา Q-CON Extra Cool สำหรับงานผนังของโครงการแห่งนี้

ภาพ: คุณสุรศักดิ์ ตั้งธนวัฒน์  เจ้าของโครงการ บ้านภัสสร เมืองพล

      คุณสุรศักดิ์ ตั้งธนวัฒน์  เจ้าของโครงการบ้านเดี่ยวสองชั้น “บ้านภัสสร เมืองพล” สไตล์โมเดิร์นโครงการแรกในอำเภอพล จ.ขอนแก่น บนทำเลทองแห่งการค้าขายและการอยู่อาศัยที่เป็นที่ต้องการสูง คุณสุรศักดิ์ย้ำว่าโครงการนี้เน้นเรื่องคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็น หลัก โดยเฉพาะเรื่องวัสดุที่ใช้ ต้องเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้อยู่อาศัยอยู่สบาย แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเอื้อประโยชน์สำหรับงานก่อสร้างด้วย คุณสุรศักดิ์ได้เลือกใช้ อิฐมวลเบา Q-CON Extra Cool 10 ซม. ซึ่งสำหรับงานก่อผนัง เพื่อให้บ้านเย็น ช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ในระยะยาว อีกทั้งยังทำให้ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว
 

ภาพ: อิฐมวลเบา Q-CON Extra Cool 10 ซม.

      คุณสุรศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในแง่ของงานก่อสร้าง การเลือกใช้อิฐมวลเบา Q-CON ช่วยให้ประหยัดเวลาและประหยัดค่าแรงได้ค่อนข้างมาก เพราะช่างสามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งก่อได้เร็วกว่าอิฐมอญ 2 -3 เท่า หน้างานสะอาด เวลาฉาบก็ไม่ต้องฉาบหนาเหมือนอิฐมอญ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอีกด้วย

ภาพ: ตัวอย่างวิธีก่ออิฐมวลเบาที่ช่วยให้ก่อสร้างได้ง่ายและรวดเร็ว

       เนื่องด้วยโครงการนี้เป็นโครงการแรกของคุณสุรศักดิ์ ทำให้ยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษกับการเฟ้นหาวัสดุก่อสร้าง จนในที่สุดจึงได้ตัดสินใจเลือกใช้ อิฐมวลเบา Q-CON Extra Cool จากการตระเวนเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ที่เลือกใช้ อิฐมวลเบา Q-CON ทำให้เห็นว่าแม้เวลาจะล่วงเลยไปนานนับ 8 ปี 10 ปีแล้ว ก็ไม่มีปัญหาอะไร สามารถสัมผัสได้จริงว่า อิฐมวลเบา Q-CON Extra Cool ทำให้บ้านเย็นกว่าอิฐมอญอย่างแน่นอน นอกจากความทนทานแล้วยังมั่นใจได้ถึงความแข็งแรง สามารถตอกเจาะได้ ทั้งการเจาะฝังพุกเพื่อยึดติดตั้งแอร์หรือคอมเพรสเซอร์แอร์ก็สามารถทำได้โดยไม่มีปัญหา

       ประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความแข็งแรงทนทานของ อิฐมวลเบา Q-CON Extra Cool เป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกใช้ของคุณสุรศักดิ์ เนื่องด้วยลูกค้าหรือเจ้าของบ้านจะได้ประโยชน์จากตรงนี้โดยตรง ตามแนวคิดการสร้างบ้านที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทั้ง คุณภาพและความพึงพอใจ ซึ่งมีส่วนทำให้โครงการบ้านภัสสรประสบความสำเร็จตามไปด้วย
 ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสุรศักดิ์ ตั้งธนวัฒน์
สถานที่ : บ้านภัสสร เมืองพล จ.ขอนแก่น

เรื่อง: SCG

อิฐมวลเบา Q-CON Extra Cool ตอบโจทย์การสร้างบ้านเย็น แข็งแรง และประหยัดพลังงาน

การให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นเสาหลักแห่งความสำเร็จของทุกธุรกิจ เช่นเดียวกับแนวคิดของ คุณสุรศักดิ์  ตั้งธนวัฒน์ ที่ต้องการสร้างโครงการบ้านที่มีคุณภาพ เย็นสบายต่อการอยู่อาศัย มั่นใจในความมั่นคงแข็งแรง จึงเลือกใช้อิฐมวลเบา Q-CON Extra Cool สำหรับงานผนังของโครงการแห่งนี้

ภาพ: คุณสุรศักดิ์ ตั้งธนวัฒน์  เจ้าของโครงการ บ้านภัสสร เมืองพล

      คุณสุรศักดิ์ ตั้งธนวัฒน์  เจ้าของโครงการบ้านเดี่ยวสองชั้น “บ้านภัสสร เมืองพล” สไตล์โมเดิร์นโครงการแรกในอำเภอพล จ.ขอนแก่น บนทำเลทองแห่งการค้าขายและการอยู่อาศัยที่เป็นที่ต้องการสูง คุณสุรศักดิ์ย้ำว่าโครงการนี้เน้นเรื่องคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็น หลัก โดยเฉพาะเรื่องวัสดุที่ใช้ ต้องเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้อยู่อาศัยอยู่สบาย แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเอื้อประโยชน์สำหรับงานก่อสร้างด้วย คุณสุรศักดิ์ได้เลือกใช้ อิฐมวลเบา Q-CON Extra Cool 10 ซม. ซึ่งสำหรับงานก่อผนัง เพื่อให้บ้านเย็น ช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ในระยะยาว อีกทั้งยังทำให้ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว
 

ภาพ: อิฐมวลเบา Q-CON Extra Cool 10 ซม.

      คุณสุรศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในแง่ของงานก่อสร้าง การเลือกใช้อิฐมวลเบา Q-CON ช่วยให้ประหยัดเวลาและประหยัดค่าแรงได้ค่อนข้างมาก เพราะช่างสามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งก่อได้เร็วกว่าอิฐมอญ 2 -3 เท่า หน้างานสะอาด เวลาฉาบก็ไม่ต้องฉาบหนาเหมือนอิฐมอญ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอีกด้วย

ภาพ: ตัวอย่างวิธีก่ออิฐมวลเบาที่ช่วยให้ก่อสร้างได้ง่ายและรวดเร็ว

       เนื่องด้วยโครงการนี้เป็นโครงการแรกของคุณสุรศักดิ์ ทำให้ยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษกับการเฟ้นหาวัสดุก่อสร้าง จนในที่สุดจึงได้ตัดสินใจเลือกใช้ อิฐมวลเบา Q-CON Extra Cool จากการตระเวนเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ที่เลือกใช้ อิฐมวลเบา Q-CON ทำให้เห็นว่าแม้เวลาจะล่วงเลยไปนานนับ 8 ปี 10 ปีแล้ว ก็ไม่มีปัญหาอะไร สามารถสัมผัสได้จริงว่า อิฐมวลเบา Q-CON Extra Cool ทำให้บ้านเย็นกว่าอิฐมอญอย่างแน่นอน นอกจากความทนทานแล้วยังมั่นใจได้ถึงความแข็งแรง สามารถตอกเจาะได้ ทั้งการเจาะฝังพุกเพื่อยึดติดตั้งแอร์หรือคอมเพรสเซอร์แอร์ก็สามารถทำได้โดยไม่มีปัญหา

       ประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความแข็งแรงทนทานของ อิฐมวลเบา Q-CON Extra Cool เป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกใช้ของคุณสุรศักดิ์ เนื่องด้วยลูกค้าหรือเจ้าของบ้านจะได้ประโยชน์จากตรงนี้โดยตรง ตามแนวคิดการสร้างบ้านที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทั้ง คุณภาพและความพึงพอใจ ซึ่งมีส่วนทำให้โครงการบ้านภัสสรประสบความสำเร็จตามไปด้วย
 ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสุรศักดิ์ ตั้งธนวัฒน์
สถานที่ : บ้านภัสสร เมืองพล จ.ขอนแก่น

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ