View : 2231

วันนี้เราจึงยินดีนำเสนอไอเดีย DIY ตกแต่งบ้านโดยดัดแปลงวัสดุเก่าเป็น “ชั้นวางต้นไม้ริมรั้ว”  ขนาดความกว้างxยาวxสูงประมาณ 0.38x1.50x1.40 ม. ซึ่งมีลักษณะกึ่ง knock down มีน้ำหนักเบาจึงทำให้สามารถถอดชิ้นส่วนได้ง่าย หรือจะลองติดลูกล้อเพื่อให้การเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น สามารถนำมาใช้ประดับตกแต่งสวน หรือโรงจอดรถ ทั้งยังมีประโยชน์ใช้สอยอีกด้วย

ทารองพื้นด้วยสีน้ำมัน

ประกอบโครงชั้นเข้าด้วยกัน

3. เมื่อได้ขนาดที่เข้ากับพื้นที่แล้ว นำมาทาสีรองพื้นด้วยสีน้ำมันก่อนก็ได้

4. ประกอบโครงชั้นเข้าด้วยกัน

5. ทำชั้นวาง 4 ชั้น
เริ่มทำชั้นวาง ให้หนุนด้วยไม้ระแนงขนาดกว้างประมาณ 0.25 ม. เมื่อวางบนโครงจะต้องอยู่ด้านในที่ติดกับผนัง

6. ประกอบทั้งหมดด้วยกัน และเริ่มลงสีรองพื้นให้กับส่วนที่เป็นชั้นวาง

7. ได้เวลาติดตั้งจริงแล้ว (อย่าลืมจัดการพื้นที่ให้โล่งก่อนการลงมือติดตั้ง  จะได้ใช้เวลาในการติดตั้งไม่นาน)

เรื่อง: อภิชาติ งามนิยม

DIY ชั้นวางต้นไม้ริมรั้ว

เช้าวันพักผ่อนทั้งทีคิดจะเดินดูต้นไม้ในสวนที่ปลูกไว้  แต่กลับเจอต้นไม้หลังบ้านวางเรียงรายไร้ระเบียบ ปรายตาอีกนิดก็เจอกองเศษไม้เก่าวางระเกะระกะ  ถึงเวลาที่ต้องจัดการอะไรสักอย่างแล้ว

เศษไม้ท่อนตรง

เริ่มประกอบโครงชั้น ยึดติดด้วยตะปู

วัสดุและอุปกรณ์

 -      ฆ้อน
 -      เลื่อย (ถ้ามีเลื่อย สว่าน เครื่องขัดไฟฟ้างานก็จะเร็วขึ้น)
 -      คีม
 -      ตลับเมตร
 -      ดินสอ
 -      ตะปู  1 นิ้ว
 -      สีน้ำมันสีขาวกระป๋องเล็กพร้อมแปรงทาสี
 -      กระดาษทรายเบอร์ 1 หรือ 2
 -      ถุงมือ
 -      เหล็กฉาก(ถ้ามี)
 
วิธีทำ

1. เริ่มจากคัดไม้ระแนงเก่าหรือเทียบเท่า (ขนาด 1 นิ้ว) เลือกไม้ที่ตรง สวย มีเสี้ยนน้อย ขัดถูด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย แล้วนำมาตัดเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
ด้านหน้า : ไม้ยาว 1.26 เมตร จำนวน 3 ท่อน
ด้านชิดรั้ว : ไม้ยาว 1.40 เมตร จำนวน 4 ท่อน
สำหรับทำชั้น : ไม้ยาว 1.50 เมตร จำนวน 16 ท่อน
ด้านกว้าง : ไม้ยาว 0.38 เมตร จำนวน 12 ท่อน
สำหรับหนุนชั้น : ไม้ยาว 0.255 เมตร จำนวน 8 ท่อน
ทำเท้าแขนด้านบน : ไม้ยาว 0.41 เมตร จำนวน 2 ท่อน
หมายเหตุ ขนาดของชั้นที่จะทำสามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดพื้นที่จริง

2. เริ่มประกอบโครงชั้น ยึดติดด้วยตะปู
ถ้าพื้นบ้านปูกระเบื้องดังภาพ จะช่วยให้การกะระยะดีขึ้นเหมือนได้เข้าเสกล จะช่วยทำให้กรอบโครงชั้นไม่บิดเบี้ยว (ลองนำไปวางพาดกับพื้นที่จริงเผื่อปรับแก้ด้วยยิ่งดี)
 

ซ้าย : ทำชั้นวาง 4 ชั้น
ขวา : ประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกัน และเริ่มลงสีรองพื้นให้กับส่วนที่เป็นชั้นวาง

เรื่อง: อภิชาติ งามนิยม

DIY ชั้นวางต้นไม้ริมรั้ว

เช้าวันพักผ่อนทั้งทีคิดจะเดินดูต้นไม้ในสวนที่ปลูกไว้  แต่กลับเจอต้นไม้หลังบ้านวางเรียงรายไร้ระเบียบ ปรายตาอีกนิดก็เจอกองเศษไม้เก่าวางระเกะระกะ  ถึงเวลาที่ต้องจัดการอะไรสักอย่างแล้ว

เศษไม้ท่อนตรง

เริ่มประกอบโครงชั้น ยึดติดด้วยตะปู

วันนี้เราจึงยินดีนำเสนอไอเดีย DIY ตกแต่งบ้านโดยดัดแปลงวัสดุเก่าเป็น “ชั้นวางต้นไม้ริมรั้ว”  ขนาดความกว้างxยาวxสูงประมาณ 0.38x1.50x1.40 ม. ซึ่งมีลักษณะกึ่ง knock down มีน้ำหนักเบาจึงทำให้สามารถถอดชิ้นส่วนได้ง่าย หรือจะลองติดลูกล้อเพื่อให้การเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น สามารถนำมาใช้ประดับตกแต่งสวน หรือโรงจอดรถ ทั้งยังมีประโยชน์ใช้สอยอีกด้วย

ทารองพื้นด้วยสีน้ำมัน

ประกอบโครงชั้นเข้าด้วยกัน

วัสดุและอุปกรณ์

 -      ฆ้อน
 -      เลื่อย (ถ้ามีเลื่อย สว่าน เครื่องขัดไฟฟ้างานก็จะเร็วขึ้น)
 -      คีม
 -      ตลับเมตร
 -      ดินสอ
 -      ตะปู  1 นิ้ว
 -      สีน้ำมันสีขาวกระป๋องเล็กพร้อมแปรงทาสี
 -      กระดาษทรายเบอร์ 1 หรือ 2
 -      ถุงมือ
 -      เหล็กฉาก(ถ้ามี)
 
วิธีทำ

1. เริ่มจากคัดไม้ระแนงเก่าหรือเทียบเท่า (ขนาด 1 นิ้ว) เลือกไม้ที่ตรง สวย มีเสี้ยนน้อย ขัดถูด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย แล้วนำมาตัดเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
ด้านหน้า : ไม้ยาว 1.26 เมตร จำนวน 3 ท่อน
ด้านชิดรั้ว : ไม้ยาว 1.40 เมตร จำนวน 4 ท่อน
สำหรับทำชั้น : ไม้ยาว 1.50 เมตร จำนวน 16 ท่อน
ด้านกว้าง : ไม้ยาว 0.38 เมตร จำนวน 12 ท่อน
สำหรับหนุนชั้น : ไม้ยาว 0.255 เมตร จำนวน 8 ท่อน
ทำเท้าแขนด้านบน : ไม้ยาว 0.41 เมตร จำนวน 2 ท่อน
หมายเหตุ ขนาดของชั้นที่จะทำสามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดพื้นที่จริง

2. เริ่มประกอบโครงชั้น ยึดติดด้วยตะปู
ถ้าพื้นบ้านปูกระเบื้องดังภาพ จะช่วยให้การกะระยะดีขึ้นเหมือนได้เข้าเสกล จะช่วยทำให้กรอบโครงชั้นไม่บิดเบี้ยว (ลองนำไปวางพาดกับพื้นที่จริงเผื่อปรับแก้ด้วยยิ่งดี)
 

ซ้าย : ทำชั้นวาง 4 ชั้น
ขวา : ประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกัน และเริ่มลงสีรองพื้นให้กับส่วนที่เป็นชั้นวาง

3. เมื่อได้ขนาดที่เข้ากับพื้นที่แล้ว นำมาทาสีรองพื้นด้วยสีน้ำมันก่อนก็ได้

4. ประกอบโครงชั้นเข้าด้วยกัน

5. ทำชั้นวาง 4 ชั้น
เริ่มทำชั้นวาง ให้หนุนด้วยไม้ระแนงขนาดกว้างประมาณ 0.25 ม. เมื่อวางบนโครงจะต้องอยู่ด้านในที่ติดกับผนัง

6. ประกอบทั้งหมดด้วยกัน และเริ่มลงสีรองพื้นให้กับส่วนที่เป็นชั้นวาง

7. ได้เวลาติดตั้งจริงแล้ว (อย่าลืมจัดการพื้นที่ให้โล่งก่อนการลงมือติดตั้ง  จะได้ใช้เวลาในการติดตั้งไม่นาน)

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ