View : 7174
เรื่อง: SCG Experience

รางน้ำตะเข้ เอสซีจี สเตนเลส อลูซิงค์ และกัลวาไนซ์เคลือบสี ต่างกันอย่างไร

       ตะเข้ราง (Valley Rafter) เป็นส่วนประกอบหลังคาอีกส่วนที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะบ้านที่มีแนวบรรจบของผืนหลังคาสองระนาบจนเกิดเป็นทางระบายน้ำ ซึ่งเป็นส่วนที่มีโอกาสเกิดน้ำรั่วซึมได้ง่าย จึงต้องมีรางน้ำตะเข้สำหรับช่วยรองรับและระบายมวลน้ำจากผืนหลังคาลงสู่รางน้ำฝน ก่อนลงไปยังพื้นดินหรือท่อระบายน้ำด้านล่าง วัสดุรางน้ำตะเข้ เอสซีจี มีอยู่หลากหลายชนิดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็น สเตนเลส อลูซิงค์ และกัลวาไนซ์เคลือบสี 

รางน้ำตะเข้ เอสซีจี ทั้งสามวัสดุถูกออกแบบและผลิตขึ้นรูปจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน มีร่องรางเป็นรูปตัว U หงาย ลึกและกว้างตามหลักวิชาการ ช่วยระบายน้ำได้ในปริมาณมากและรวดเร็ว ไม่เกิดปัญหาน้ำล้นราง ความยาวของรางตะเข้แต่ละวัสดุจะอยู่ที่  2 เมตร ซึ่งหากต้องต่อความยาวรางจะใช้การซ้อนทับระหว่างรางน้ำตะเข้ประมาณ 20 ซม. โดยไม่ต้องบัดกรี

รางน้ำตะเข้กัลวาไนซ์เคลือบสีสามารถใช้ได้กับกระเบื้องหลังคาทุกประเภท ทั้ง คอนกรีต เซรามิก และกระเบื้องดินเผา ส่วนรางน้ำตะเข้สเตนเลส และรางน้ำตะเข้อลูซิงค์ สามารถใช้ได้กับกระเบื้องคอนกรีตทุกรุ่น โดยรางน้ำตะเข้สเตนเลสยังสามารถนำไปใช้กับกระเบื้องหลังคาเซรามิกได้อีกด้วย

ในเรื่องความทนทาน รางน้ำตะเข้สเตนเลสมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ทั้งปลอดสนิม และทนความร้อน-เย็นได้ดี จึงมีราคาที่สูงที่สุด รองลงมาคือ รางน้ำตะเข้อลูซิงค์ และ รางน้ำตะเข้กัลวาไนซ์ตามลำดับ อย่างไรก็ตามวัสดุรางน้ำตะเข้ทั้ง 3 ประเภทสามารถใช้งานได้ทนทานยาวนานเกิน 10 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การติดตั้งและใช้งานให้ถูกวิธี

ภาพ: หลังคาบ้านมุงกระเบื้องคอนกรีตสามารถใช้รางน้ำตะเข้ได้ทุกประเภท

ภาพ: หลังคาบ้านมุงกระเบื้องเซรามิกสามารถใช้รางน้ำตะเข้ได้ทั้งสเตนเลส และกัลวาไนซ์เคลือบสี

ภาพ: หลังคาบ้านมุงกระเบื้องดินเผาใช้รางน้ำตะเข้กัลวาไนซ์เคลือบสี

ภาพ: หลังคาบ้านมุงกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ใช้รางน้ำตะเข้กัลวาไนซ์เคลือบสี

       นอกจากการเลือกใช้วัสดุรางน้ำตะเข้ให้เหมาะสมกับประเภทของวัสดุหลังคาและงบประมาณแล้ว การเตรียมขนาดตะเข้รางให้เหมาะสมก่อนการติดตั้ง ไปจนถึงการติดตั้งรางน้ำตะเข้อย่างถูกวิธีตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด จะทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และหมดปัญหาเรื่องการรั่วซึม อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ใหญ่คลุมเหนือผืนหลังคา เพราะอาจมีใบไม้ หรือกิ่งไม้ร่วงหล่นมาติดค้างอยู่ในรางน้ำตะเข้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการอุดตัน ระบายน้ำได้ไม่เต็มที่ และส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำล้นรางจนรั่วซึมเข้าบ้านได้ในที่สุด


 

เรื่อง: SCG Experience

รางน้ำตะเข้ เอสซีจี สเตนเลส อลูซิงค์ และกัลวาไนซ์เคลือบสี ต่างกันอย่างไร

       ตะเข้ราง (Valley Rafter) เป็นส่วนประกอบหลังคาอีกส่วนที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะบ้านที่มีแนวบรรจบของผืนหลังคาสองระนาบจนเกิดเป็นทางระบายน้ำ ซึ่งเป็นส่วนที่มีโอกาสเกิดน้ำรั่วซึมได้ง่าย จึงต้องมีรางน้ำตะเข้สำหรับช่วยรองรับและระบายมวลน้ำจากผืนหลังคาลงสู่รางน้ำฝน ก่อนลงไปยังพื้นดินหรือท่อระบายน้ำด้านล่าง วัสดุรางน้ำตะเข้ เอสซีจี มีอยู่หลากหลายชนิดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็น สเตนเลส อลูซิงค์ และกัลวาไนซ์เคลือบสี 

รางน้ำตะเข้ เอสซีจี ทั้งสามวัสดุถูกออกแบบและผลิตขึ้นรูปจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน มีร่องรางเป็นรูปตัว U หงาย ลึกและกว้างตามหลักวิชาการ ช่วยระบายน้ำได้ในปริมาณมากและรวดเร็ว ไม่เกิดปัญหาน้ำล้นราง ความยาวของรางตะเข้แต่ละวัสดุจะอยู่ที่  2 เมตร ซึ่งหากต้องต่อความยาวรางจะใช้การซ้อนทับระหว่างรางน้ำตะเข้ประมาณ 20 ซม. โดยไม่ต้องบัดกรี

รางน้ำตะเข้กัลวาไนซ์เคลือบสีสามารถใช้ได้กับกระเบื้องหลังคาทุกประเภท ทั้ง คอนกรีต เซรามิก และกระเบื้องดินเผา ส่วนรางน้ำตะเข้สเตนเลส และรางน้ำตะเข้อลูซิงค์ สามารถใช้ได้กับกระเบื้องคอนกรีตทุกรุ่น โดยรางน้ำตะเข้สเตนเลสยังสามารถนำไปใช้กับกระเบื้องหลังคาเซรามิกได้อีกด้วย

ในเรื่องความทนทาน รางน้ำตะเข้สเตนเลสมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ทั้งปลอดสนิม และทนความร้อน-เย็นได้ดี จึงมีราคาที่สูงที่สุด รองลงมาคือ รางน้ำตะเข้อลูซิงค์ และ รางน้ำตะเข้กัลวาไนซ์ตามลำดับ อย่างไรก็ตามวัสดุรางน้ำตะเข้ทั้ง 3 ประเภทสามารถใช้งานได้ทนทานยาวนานเกิน 10 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การติดตั้งและใช้งานให้ถูกวิธี

ภาพ: หลังคาบ้านมุงกระเบื้องคอนกรีตสามารถใช้รางน้ำตะเข้ได้ทุกประเภท

ภาพ: หลังคาบ้านมุงกระเบื้องเซรามิกสามารถใช้รางน้ำตะเข้ได้ทั้งสเตนเลส และกัลวาไนซ์เคลือบสี

ภาพ: หลังคาบ้านมุงกระเบื้องดินเผาใช้รางน้ำตะเข้กัลวาไนซ์เคลือบสี

ภาพ: หลังคาบ้านมุงกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ใช้รางน้ำตะเข้กัลวาไนซ์เคลือบสี

       นอกจากการเลือกใช้วัสดุรางน้ำตะเข้ให้เหมาะสมกับประเภทของวัสดุหลังคาและงบประมาณแล้ว การเตรียมขนาดตะเข้รางให้เหมาะสมก่อนการติดตั้ง ไปจนถึงการติดตั้งรางน้ำตะเข้อย่างถูกวิธีตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด จะทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และหมดปัญหาเรื่องการรั่วซึม อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ใหญ่คลุมเหนือผืนหลังคา เพราะอาจมีใบไม้ หรือกิ่งไม้ร่วงหล่นมาติดค้างอยู่ในรางน้ำตะเข้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการอุดตัน ระบายน้ำได้ไม่เต็มที่ และส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำล้นรางจนรั่วซึมเข้าบ้านได้ในที่สุดบทความที่แล้ว
ปกป้องบ้านจากน้ำฝน ด้วยนวัตกรรมรางน้ำฝนไวนิล
33-ปกป้องบ้านจากน้ำฝน-ด้วยนวัตกรรมรางน้ำฝนไวนิล.jpgบทความถัดไป
Material Guide: เลือกใช้โครงกัลวาไนซ์สำหรับงานผนังและฝ้าเพดานอย่างไรให้เหมาะ
35-Material-Guide-เลือกใช้โครงกัลวาไนซ์สำหรับงานผนังและฝ้าเพดานอย่างไรให้เหมาะ.jpg


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ