View : 38892
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ฝ้าหลุม

       ฝ้าหลุม คือ ฝ้าฉาบเรียบ ที่มีการเล่นระดับให้แตกต่างกัน  โดยจะมีฝ้าระดับนึงที่สูงขึ้นมามากกว่าระดับของพื้นถึงฝ้าโดยปกติของห้อง  ทำให้ฝ้ามีลักษณะเป็นช่องลึกเข้าไป หรือดูคล้ายเป็นหลุมลึกเข้าไป จึงเรียกกันทั่วไปว่า “ฝ้าหลุม” โดยสามารถทำเป็นหลุมที่ความลึกเท่าไรก็ได้ ตราบใดที่ระยะนั้นไม่ไปชนกับโครงสร้างหลังคา  หรือจะทำให้หลุมเป็นรูปร่างใดก็ได้ทั้งวงกลม วงรี ห้าเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมตามแต่ที่ต้องการ   การทำฝ้าหลุมมีวิธีการติดตั้งเหมือนกับฝ้าฉาบเรียบทุกขั้นตอน  เพียงแต่ในระหว่างการติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีซีลายน์สำหรับเป็นโครงยึดแผ่นยิปซัม หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นั้น จะมีการติดตั้งโครงที่เล่นระดับความสูงจากพื้นแตกต่างกัน  ตามที่แบบกำหนดว่าให้หลุมของฝ้ามีความลึกเท่าไร

ภาพ: โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ซีลายน์ สำหรับติดตั้งแผ่นยิปซัมในการทำฝ้าหลุม

ภาพ: ลักษณะฝ้าหลุมก่อนฉาบตกแต่ง

ภาพ: ลักษณะฝ้าหลุมก่อนฉาบตกแต่ง

       การทำฝ้าหลุมมีจุดประสงค์ทั้งเพื่อการตกแต่งสวยงาม  ซึ่งมักจะมีการใช้ลูกเล่นของแสงไฟเข้ามาร่วมตกแต่งด้วย หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ไฟหลืบ” หรือ “ไฟซ่อน” รวมถึงมีการทาสี หรือใช้คิ้วบัว ไม้มอบ ลายปูนปั้นสำเร็จรูปมาตกแต่งเพิ่มเติมด้วย  หรือทำเพื่อการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  รางม่าน  โคมไฟระย้า เครื่องปรับอากาศ  กล้องวงจรปิด  เครื่องตรวจจับควัน เป็นต้น เนื่องจากถ้าติดตั้งในระยะความสูงของฝ้าปกติ  อาจจะมีระดับที่เตี้ยเกินไปไม่เหมาะกับการใช้งาน  และบางส่วนของอุปกรณ์นั้นอาจจะรบกวนสายตา หรือเป็นอันตรายต่อคนที่อยู่ในห้องได้  เช่น  หากต้องการติดตั้งพัดลมเพดานในห้องนั่งเล่นที่มีฝ้าสูงจากพื้น 2.20 เมตร  อาจจะทำฝ้าหลุมให้สูงจากพื้นประมาณ 2.60 เพื่อให้พัดลมไม่อยู่เตี้ยเกินไป ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายตอนที่เราเผลอเหยียดแขน หรือถือของสูงๆเข้ามาในห้อง เป็นต้น

ภาพ: ห้องนอนออกแบบใช้ฝ้าหลุม

ภาพ: บริเวณห้องทานข้าวออกแบบใช้ฝ้าหลุมตกแต่งด้วยโคมระย้าและไฟหลืบ

ภาพ: ห้องนอนออกแบบใช้ฝ้าหลุมตกแต่งด้วยไฟหลืบ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ฝ้าหลุม

       ฝ้าหลุม คือ ฝ้าฉาบเรียบ ที่มีการเล่นระดับให้แตกต่างกัน  โดยจะมีฝ้าระดับนึงที่สูงขึ้นมามากกว่าระดับของพื้นถึงฝ้าโดยปกติของห้อง  ทำให้ฝ้ามีลักษณะเป็นช่องลึกเข้าไป หรือดูคล้ายเป็นหลุมลึกเข้าไป จึงเรียกกันทั่วไปว่า “ฝ้าหลุม” โดยสามารถทำเป็นหลุมที่ความลึกเท่าไรก็ได้ ตราบใดที่ระยะนั้นไม่ไปชนกับโครงสร้างหลังคา  หรือจะทำให้หลุมเป็นรูปร่างใดก็ได้ทั้งวงกลม วงรี ห้าเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมตามแต่ที่ต้องการ   การทำฝ้าหลุมมีวิธีการติดตั้งเหมือนกับฝ้าฉาบเรียบทุกขั้นตอน  เพียงแต่ในระหว่างการติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีซีลายน์สำหรับเป็นโครงยึดแผ่นยิปซัม หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นั้น จะมีการติดตั้งโครงที่เล่นระดับความสูงจากพื้นแตกต่างกัน  ตามที่แบบกำหนดว่าให้หลุมของฝ้ามีความลึกเท่าไร

ภาพ: โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ซีลายน์ สำหรับติดตั้งแผ่นยิปซัมในการทำฝ้าหลุม

ภาพ: ลักษณะฝ้าหลุมก่อนฉาบตกแต่ง

ภาพ: ลักษณะฝ้าหลุมก่อนฉาบตกแต่ง

       การทำฝ้าหลุมมีจุดประสงค์ทั้งเพื่อการตกแต่งสวยงาม  ซึ่งมักจะมีการใช้ลูกเล่นของแสงไฟเข้ามาร่วมตกแต่งด้วย หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ไฟหลืบ” หรือ “ไฟซ่อน” รวมถึงมีการทาสี หรือใช้คิ้วบัว ไม้มอบ ลายปูนปั้นสำเร็จรูปมาตกแต่งเพิ่มเติมด้วย  หรือทำเพื่อการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  รางม่าน  โคมไฟระย้า เครื่องปรับอากาศ  กล้องวงจรปิด  เครื่องตรวจจับควัน เป็นต้น เนื่องจากถ้าติดตั้งในระยะความสูงของฝ้าปกติ  อาจจะมีระดับที่เตี้ยเกินไปไม่เหมาะกับการใช้งาน  และบางส่วนของอุปกรณ์นั้นอาจจะรบกวนสายตา หรือเป็นอันตรายต่อคนที่อยู่ในห้องได้  เช่น  หากต้องการติดตั้งพัดลมเพดานในห้องนั่งเล่นที่มีฝ้าสูงจากพื้น 2.20 เมตร  อาจจะทำฝ้าหลุมให้สูงจากพื้นประมาณ 2.60 เพื่อให้พัดลมไม่อยู่เตี้ยเกินไป ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายตอนที่เราเผลอเหยียดแขน หรือถือของสูงๆเข้ามาในห้อง เป็นต้น

ภาพ: ห้องนอนออกแบบใช้ฝ้าหลุม

ภาพ: บริเวณห้องทานข้าวออกแบบใช้ฝ้าหลุมตกแต่งด้วยโคมระย้าและไฟหลืบ

ภาพ: ห้องนอนออกแบบใช้ฝ้าหลุมตกแต่งด้วยไฟหลืบ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ