View : 1845
เรื่อง: ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ

FYI: บันไดในมิติต่างๆ ที่เป็นมากกว่าบันได

บันไดเป็นส่วนหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมที่มีความน่าสนใจในมิติต่างๆ FYI ในครั้งนี้จะขอนำเสนอไอเดียการออกแบบบันไดที่เป็นมากกว่าบันได

       บันได นอกจากจะใช้เป็นทางสัญจรระหว่างชั้นต่างๆ ของบ้านหรืออาคารแล้ว ด้วยลักษณะเส้นสายการเอียง และรูปทรงของบันได ก็ทำให้บันไดเป็นส่วนหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมที่มีความน่าสนใจในมิติต่างๆ เช่น มิติทางด้านความงาม มิติทางด้านประโยชน์ใช้สอย และมิติทางด้านจิตใจ เป็นต้น FYI ในครั้งนี้จะนำทุกท่านไปรู้จักกับ บันไดในมิติต่างๆ ที่เป็นมากกว่าบันได

1. มิติทางด้านความงาม
       
บันได นับเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีความน่าสนใจในตัวอยู่แล้ว เนื่องจากรูปทรงที่เอียง ดูไม่หยุดนิ่ง และมีขนาดใหญ่ การออกแบบบันไดให้เหมือนชิ้นงานศิลปะที่โดดเด่น ก็ยิ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับอาคารหรือบ้านได้อีกทางหนึ่ง 
 

ภาพ: ​บันไดเวียน เป็นบันไดที่มีความสวยงามอยู่ในตัวอยู่แล้ว ด้วยเส้นโค้งที่อ่อนช้อยทำให้การออกแบบบันไดเวียนให้เป็นเหมือนชิ้นงานศิลปะที่วางอยู่กลางบ้านไม่ใช่เรื่องยาก

ขอบคุณภาพจาก: (ซ้าย) www.stylisheve.com (ขวา) www.archdaily.com © Jaime Navarro Soto

ภาพ: บันไดหักกลับก็สามารถออกแบบให้เป็นชิ้นงานศิลปะหรือประติมากรรมตั้งโชว์ในบ้านได้เช่นกัน

ขอบคุณภาพจาก: (ซ้าย) www.stylisheve.com Designed by: Vincent Dubourg (ขวา) wewastetime.com
 

ภาพ: บันไดทางตรง วางเชื่อมต่อชั้นต่างๆ บริเวณโถงโล่ง ช่วยทำให้บันไดเป็นจุดเด่นของอาคาร

ขอบคุณภาพจาก: (ซ้าย) www.archdaily.com (ขวา) www.contemporist.com

2. มิติทางด้านประโยชน์ใช้สอย
       นอกจากบันไดจะใช้สำหรับเดินขึ้นลงแล้ว พื้นที่ใช้สอยรอบๆ บันได เช่น ด้านข้าง หรือด้านใต้ ก็ยังสามารถออกแบบพื้นที่นั้นๆ ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยออกแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวกับบันได เช่น ทำห้องน้ำใต้บันได ทำชั้นวางของ ทำตู้เก็บของ ทำชั้นหนังสือ ทำมุมนั่งอ่านหนังสือ หรือมุมนั่งทำงาน เป็นต้น

ภาพ: ตัวอย่างการใช้พื้นที่ใต้บันไดในการทำตู้เก็บของ เช่น เก็บรองเท้า เสื้อผ้า หรือของใช้อื่นๆ ได้ โดยการทำ Furniture Built-in ไปกับตัวบันได

ขอบคุณภาพจาก: (ซ้าย) residencestyle.com (ขวา) www.stylisheve.com

ภาพ: ตัวอย่างการใช้พื้นที่ข้างบันได ทำเป็นชั้นวางของโชว์ หรือชั้นวางหนังสือ

ขอบคุณภาพจาก: (ซ้าย) www.tinyme.com (ขวา) www.plataformaarquitectura.cl Design and Ptotographs: Cortesía de Llama Urban Design

ภาพ: ตัวอย่างการเชื่อมต่อชั้นวางหนังสือ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบันได

ขอบคุณภาพจาก: (ซ้าย) www.archilovers.com (ขวา) bookpatrol.tumblr.com

ภาพ: ตัวอย่างการทำ Pantry เล็กๆ ข้างบันใด หรือใต้บันได ก็เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่น้อย

ขอบคุณภาพจาก : residencestyle.com

ภาพ: ตัวอย่างการออกแบบมุมนั่งอ่านหนังสือ หรือมุมนั่งทำงานให้เป็นส่วนหนึ่งของบันได

ขอบคุณภาพจาก: (ซ้าย) freshome.com  By: Bates Masi Architects / (ขวา) www.nytimes.com

3. มิติทางด้านจิตใจ
       นอกเหนือไปจากประโยชน์ใช้สอย และความสวยงามแล้ว การออกแบบบันได บางครั้งยังส่งผลถึงความรู้สึกของผู้ใช้งาน เช่น ทำให้ผู้ที่อาศัยในบ้านรู้สึกสนุกสนาน หรือทำให้รู้สึกสงบ เป็นต้น

ภาพ: ตัวอย่างการออกแบบบันไดให้ผู้ใช้งานรู้สึกสนุกสนานมากขึ้น โดยเพิ่มเติมในส่วนของสไลด์เดอร์เข้าไป

ขอบคุณภาพจาก : www.stylisheve.com  Designed by: Moon Hoon (ซ้าย)

ภาพ: บางครั้งบันไดก็เป็นมุมสงบที่มีบรรยากาศดีจนทำให้หลายคนชอบมานั่งพักผ่อนที่บันได

ขอบคุณภาพจาก : (ซ้าย) www.stylisheve.com Designed by: Arquitectura en Movimiento
(ขวา) www.archdaily.com Photographs: Aaron Leitz

       นอกจากบันไดจะมีมิติต่างๆ ที่สามารถออกแบบให้น่าสนใจได้แล้ว บันไดยังมีโครงสร้างหลากหลายประเภททั้งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างไม้ ซึ่งสามารถเลือกใช้ให้เกิดความสวยงามได้อีกด้วย โดยศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ทำความรู้จักกับโครงสร้างบันไดบ้านแบบต่างๆ (คลิกเพื่ออ่านบทความ "ทำความรู้จักกับโครงสร้างบันไดบ้านแบบต่างๆ")

       สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่กำลังหาไอเดียปรับปรุงบ้านหรือคิดจะสร้างบ้านใหม่ จะได้รับแรงบันดาลใจ และไอเดียในการออกแบบบันไดให้มีความน่าสนใจไม่มากก็น้อย

เรื่อง: ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ

FYI: บันไดในมิติต่างๆ ที่เป็นมากกว่าบันได

บันไดเป็นส่วนหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมที่มีความน่าสนใจในมิติต่างๆ FYI ในครั้งนี้จะขอนำเสนอไอเดียการออกแบบบันไดที่เป็นมากกว่าบันได

       บันได นอกจากจะใช้เป็นทางสัญจรระหว่างชั้นต่างๆ ของบ้านหรืออาคารแล้ว ด้วยลักษณะเส้นสายการเอียง และรูปทรงของบันได ก็ทำให้บันไดเป็นส่วนหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมที่มีความน่าสนใจในมิติต่างๆ เช่น มิติทางด้านความงาม มิติทางด้านประโยชน์ใช้สอย และมิติทางด้านจิตใจ เป็นต้น FYI ในครั้งนี้จะนำทุกท่านไปรู้จักกับ บันไดในมิติต่างๆ ที่เป็นมากกว่าบันได

1. มิติทางด้านความงาม
       
บันได นับเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีความน่าสนใจในตัวอยู่แล้ว เนื่องจากรูปทรงที่เอียง ดูไม่หยุดนิ่ง และมีขนาดใหญ่ การออกแบบบันไดให้เหมือนชิ้นงานศิลปะที่โดดเด่น ก็ยิ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับอาคารหรือบ้านได้อีกทางหนึ่ง 
 

ภาพ: ​บันไดเวียน เป็นบันไดที่มีความสวยงามอยู่ในตัวอยู่แล้ว ด้วยเส้นโค้งที่อ่อนช้อยทำให้การออกแบบบันไดเวียนให้เป็นเหมือนชิ้นงานศิลปะที่วางอยู่กลางบ้านไม่ใช่เรื่องยาก

ขอบคุณภาพจาก: (ซ้าย) www.stylisheve.com (ขวา) www.archdaily.com © Jaime Navarro Soto

ภาพ: บันไดหักกลับก็สามารถออกแบบให้เป็นชิ้นงานศิลปะหรือประติมากรรมตั้งโชว์ในบ้านได้เช่นกัน

ขอบคุณภาพจาก: (ซ้าย) www.stylisheve.com Designed by: Vincent Dubourg (ขวา) wewastetime.com
 

ภาพ: บันไดทางตรง วางเชื่อมต่อชั้นต่างๆ บริเวณโถงโล่ง ช่วยทำให้บันไดเป็นจุดเด่นของอาคาร

ขอบคุณภาพจาก: (ซ้าย) www.archdaily.com (ขวา) www.contemporist.com

2. มิติทางด้านประโยชน์ใช้สอย
       นอกจากบันไดจะใช้สำหรับเดินขึ้นลงแล้ว พื้นที่ใช้สอยรอบๆ บันได เช่น ด้านข้าง หรือด้านใต้ ก็ยังสามารถออกแบบพื้นที่นั้นๆ ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยออกแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวกับบันได เช่น ทำห้องน้ำใต้บันได ทำชั้นวางของ ทำตู้เก็บของ ทำชั้นหนังสือ ทำมุมนั่งอ่านหนังสือ หรือมุมนั่งทำงาน เป็นต้น

ภาพ: ตัวอย่างการใช้พื้นที่ใต้บันไดในการทำตู้เก็บของ เช่น เก็บรองเท้า เสื้อผ้า หรือของใช้อื่นๆ ได้ โดยการทำ Furniture Built-in ไปกับตัวบันได

ขอบคุณภาพจาก: (ซ้าย) residencestyle.com (ขวา) www.stylisheve.com

ภาพ: ตัวอย่างการใช้พื้นที่ข้างบันได ทำเป็นชั้นวางของโชว์ หรือชั้นวางหนังสือ

ขอบคุณภาพจาก: (ซ้าย) www.tinyme.com (ขวา) www.plataformaarquitectura.cl Design and Ptotographs: Cortesía de Llama Urban Design

ภาพ: ตัวอย่างการเชื่อมต่อชั้นวางหนังสือ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบันได

ขอบคุณภาพจาก: (ซ้าย) www.archilovers.com (ขวา) bookpatrol.tumblr.com

ภาพ: ตัวอย่างการทำ Pantry เล็กๆ ข้างบันใด หรือใต้บันได ก็เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่น้อย

ขอบคุณภาพจาก : residencestyle.com

ภาพ: ตัวอย่างการออกแบบมุมนั่งอ่านหนังสือ หรือมุมนั่งทำงานให้เป็นส่วนหนึ่งของบันได

ขอบคุณภาพจาก: (ซ้าย) freshome.com  By: Bates Masi Architects / (ขวา) www.nytimes.com

3. มิติทางด้านจิตใจ
       นอกเหนือไปจากประโยชน์ใช้สอย และความสวยงามแล้ว การออกแบบบันได บางครั้งยังส่งผลถึงความรู้สึกของผู้ใช้งาน เช่น ทำให้ผู้ที่อาศัยในบ้านรู้สึกสนุกสนาน หรือทำให้รู้สึกสงบ เป็นต้น

ภาพ: ตัวอย่างการออกแบบบันไดให้ผู้ใช้งานรู้สึกสนุกสนานมากขึ้น โดยเพิ่มเติมในส่วนของสไลด์เดอร์เข้าไป

ขอบคุณภาพจาก : www.stylisheve.com  Designed by: Moon Hoon (ซ้าย)

ภาพ: บางครั้งบันไดก็เป็นมุมสงบที่มีบรรยากาศดีจนทำให้หลายคนชอบมานั่งพักผ่อนที่บันได

ขอบคุณภาพจาก : (ซ้าย) www.stylisheve.com Designed by: Arquitectura en Movimiento
(ขวา) www.archdaily.com Photographs: Aaron Leitz

       นอกจากบันไดจะมีมิติต่างๆ ที่สามารถออกแบบให้น่าสนใจได้แล้ว บันไดยังมีโครงสร้างหลากหลายประเภททั้งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างไม้ ซึ่งสามารถเลือกใช้ให้เกิดความสวยงามได้อีกด้วย โดยศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ทำความรู้จักกับโครงสร้างบันไดบ้านแบบต่างๆ (คลิกเพื่ออ่านบทความ "ทำความรู้จักกับโครงสร้างบันไดบ้านแบบต่างๆ")

       สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่กำลังหาไอเดียปรับปรุงบ้านหรือคิดจะสร้างบ้านใหม่ จะได้รับแรงบันดาลใจ และไอเดียในการออกแบบบันไดให้มีความน่าสนใจไม่มากก็น้อย

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ