View : 11774
เรื่อง: SCG Experience ภาพ: SCG Eldercare Solution

สิ่งที่ควรคำนึงในการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

ข้อควรคำนึงในการออกแบบหรือปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแต่ละคน เพื่อให้พวกเขาใช้ชีวิต ทำกิจวัตรประจำวันในบ้าน รวมทั้งสามารถทำกิจกรรมร่วมกับคนในบ้านได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีความสุข

       บ้าน รวมไว้ซึ่งพื้นที่ส่วนรวมสำหรับใช้สอยทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว และพื้นที่ส่วนตัวให้เรามีอิสระอย่างเต็มที่ สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย ซึ่งแม้ว่าพวกเขาจะยังคงต้องการใช้ชีวิตแบบเดิมที่พวกเขาเคยทำ แต่ด้วยสภาพร่างกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนก่อน การออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่บ้าน และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม จึงเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญสำหรับพวกเขา โดยควรคำนึงถึง ความปลอดภัย ใช้งานง่ายและสะดวก มีความเหมาะสมกับร่างกาย มีการสร้างแรงกระตุ้น และเข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ชีวิตและการมีสุขภาพดี ให้พวกเขามีความมั่นใจและภาคภูมิใจที่ยังสามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ มีความสุข และสามารถทำกิจกรรมร่วมกับลูกหลานได้เหมือนเดิม

ภาพ: สิ่งที่ต้องคำนึงในการออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ
ขอขอบคุณแหล่งที่มา: SCG Eldercare Solution

     ความปลอดภัย (Safety & Security) เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสเกิดอุบัติเหตุ ลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุ และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วสามารถเรียกขอความช่วยเหลือได้ทัน โดยเฉพาะเรื่องการล้มในผู้สูงอายุที่เดินหรือเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก หรือมีปัญหาเรื่องการทรงตัว โดยควรปรับพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในบ้านและนอกบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ให้พวกเขาสามารถเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่างๆ ของบ้านได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น การเลือกวัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่น การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง การติดตั้งราวทรงตัวที่แข็งแรง การเลือกใช้ทางลาดแทนบันได การทำพื้นระดับเดียวทั้งบ้าน การจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ การติดตั้งสัญญาณหรืออุปกรณ์เรียกฉุกเฉิน เป็นต้น 

ภาพ: วัสดุพื้นลดแรงกระแทก ช่วยลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ภาพ: ตัวอย่างการใช้รางระบายน้ำที่พื้น แทนการทำพื้นต่างระดับระหว่างพื้นห้องน้ำและห้องนอน ให้เป็นพื้นระดับเดียว เพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุจะสะดุดหกล้ม

ภาพ: การติดตั้งสัญญาณหรืออุปกรณ์เรียกฉุกเฉินภายในบ้าน ที่ผู้สูงอายุสามารถกดปุ่มที่หัวเตียง ในห้องน้ำ หรือที่ข้อมือ ก็จะส่งสัญญาณให้คนในบ้านทราบได้ เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือได้ทัน

       ใช้งานง่ายและสะดวก (Ease of Use) โดยเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อนในการใช้งาน ออกแรงน้อย คนทั่วไปสามารถเข้าใจและใช้งานได้ง่ายเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การเลือกใช้ประตูบานเลื่อนซึ่งง่ายต่อการเปิดปิด ออกแรงน้อย มือจับมีขนาดเหมาะสมจับถนัดมือ การใช้ก๊อกน้ำแบบก้านปัด สุขภัณฑ์แบบคันโยก

ภาพ: ตัวอย่างประตูบานเลื่อนที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก

ภาพ: เลือกใช้ก๊อกน้ำแบบก้านปัดหรือก้านโยก ให้สามารถปิดเปิดได้ง่าย

ภาพ: เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ที่มีที่กดชำระแบบคันโยก เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถกดชำระได้ง่ายและสะดวก

       มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน (Eligible Design) ผู้สูงอายุแต่ละคนก็มีข้อจำกัดทางสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน เราจึงต้องนำมาพิจารณาเพื่อเลือกสิ่งของ อุปกรณ์ และระยะต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคน รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การเลือกจัดวางเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวที่สามารถเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนได้เมื่อต้องการเปลี่ยนการใช้งานพื้นที่ การเลือกเก้าอี้ที่มีที่เท้าแขน เบาะนั่งไม่นิ่มหรือยวบจนเกินไปเพื่อให้ลุกนั่งได้ง่าย การเลือกใช้อ่างล้างหน้าที่มีส่วนเว้าด้านหน้าและมีพื้นที่ใต้อ่างจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

ภาพ: เลือกใช้เก้าอี้แบบที่มีที่เท้าแขน เบาะนั่งไม่นิ่มหรือยวบจนเกินไป

ภาพ: เลือกอ่างล้างหน้าที่มีส่วนเว้าด้านหน้า เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

       มีการสร้างแรงกระตุ้น (Stimulation) ฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาในผู้สูงอายุ ผ่านการสร้างบรรยากาศด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น การเลือกใช้แสงสว่างที่เหมาะสม กระตุ้นให้เกิดการมองเห็นและอยากทำกิจกรรมต่างๆ การทาสีห้องด้วยโทนสีสดใส เพื่อเปลี่ยนห้องที่มืดให้สดใสกว่าเดิม การมีพื้นที่สีเขียว ให้ได้สัมผัสธรรมชาติอันสดชื่นและบรรยากาศผ่อนคลาย การติดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดิน เป็นการสร้างแรงกระตุ้นในการใช้ชีวิตให้ผู้สูงอายุได้ฝึกเดิน เพื่อสร้างความมั่นใจที่ยังสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

ภาพ: การมีพื้นที่สีเขียว และอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดิน จะช่วยกระตุ้นความมีชีวิตชีวาให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

       การเข้าถึงได้ง่าย (Accessibility & Reachability) จัดพื้นที่หรืออุปกรณ์ให้เอื้อต่อการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ในเส้นทางการใช้งานตามกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ คำนึงถึงลักษณะการก้าวเดินของผู้สูงอายุ และจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ใกล้มือให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุด ในระยะที่เหมาะสมตามหลักสรีระศาสตร์ (Ergonomics) ทั้งระยะการติดตั้งอุปกรณ์ ระยะเอื้อมมือ เป็นต้น

ภาพ: ตัวอย่างขนาดลูกตั้งลูกนอนบันไดที่เหมาะสม ซึ่งจะมีความกว้างอย่างน้อยขั้นละ 30 ซม. และมีความสูงแต่ละขั้นไม่เกิน 15 ซม.

ภาพ: ระดับสวิตช์ควรอยู่สูงจากระดับพื้นไม่เกิน 90 ซม. และระดับปลั๊กไฟอยู่สูงจากระดับพื้นอย่างน้อย 45 ซม.

ภาพ: การติดตั้งไฟส่องสว่างอัตโนมัติบริเวณเตียงและตามทางเดิน นำทางผู้สูงอายุไปสู่ห้องน้ำ เมื่อเอนตัวลงนอน ไฟจะค่อยๆ หรี่ลงจนปิดไปเอง ผู้สูงอายุจึงกลับมานอนหลับได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพ: ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องการ หรือทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองได้อย่างมั่นใจ

       นอกจากสิ่งที่ควรคำนึงดังกล่าวข้างต้น ยังมีเรื่องความสบาย (Comfort) ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิห้องที่เหมาะสม ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป ไม่มีเสียงรบกวน และเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy) ซึ่งมีความสำคัญสำหรับคนเราทุกคน ผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันที่ยังคงต้องการมีพื้นที่ส่วนตัว ให้สามารถเป็นตัวของตัวเอง สามารถพักผ่อนนอนหลับได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความสงบและมีสุขภาพกายและใจที่ดีเรื่อง: SCG Experience ภาพ: SCG Eldercare Solution

สิ่งที่ควรคำนึงในการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

ข้อควรคำนึงในการออกแบบหรือปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแต่ละคน เพื่อให้พวกเขาใช้ชีวิต ทำกิจวัตรประจำวันในบ้าน รวมทั้งสามารถทำกิจกรรมร่วมกับคนในบ้านได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีความสุข

       บ้าน รวมไว้ซึ่งพื้นที่ส่วนรวมสำหรับใช้สอยทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว และพื้นที่ส่วนตัวให้เรามีอิสระอย่างเต็มที่ สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย ซึ่งแม้ว่าพวกเขาจะยังคงต้องการใช้ชีวิตแบบเดิมที่พวกเขาเคยทำ แต่ด้วยสภาพร่างกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนก่อน การออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่บ้าน และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม จึงเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญสำหรับพวกเขา โดยควรคำนึงถึง ความปลอดภัย ใช้งานง่ายและสะดวก มีความเหมาะสมกับร่างกาย มีการสร้างแรงกระตุ้น และเข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ชีวิตและการมีสุขภาพดี ให้พวกเขามีความมั่นใจและภาคภูมิใจที่ยังสามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ มีความสุข และสามารถทำกิจกรรมร่วมกับลูกหลานได้เหมือนเดิม

ภาพ: สิ่งที่ต้องคำนึงในการออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ
ขอขอบคุณแหล่งที่มา: SCG Eldercare Solution

     ความปลอดภัย (Safety & Security) เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสเกิดอุบัติเหตุ ลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุ และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วสามารถเรียกขอความช่วยเหลือได้ทัน โดยเฉพาะเรื่องการล้มในผู้สูงอายุที่เดินหรือเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก หรือมีปัญหาเรื่องการทรงตัว โดยควรปรับพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในบ้านและนอกบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ให้พวกเขาสามารถเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่างๆ ของบ้านได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น การเลือกวัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่น การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง การติดตั้งราวทรงตัวที่แข็งแรง การเลือกใช้ทางลาดแทนบันได การทำพื้นระดับเดียวทั้งบ้าน การจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ การติดตั้งสัญญาณหรืออุปกรณ์เรียกฉุกเฉิน เป็นต้น 

ภาพ: วัสดุพื้นลดแรงกระแทก ช่วยลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ภาพ: ตัวอย่างการใช้รางระบายน้ำที่พื้น แทนการทำพื้นต่างระดับระหว่างพื้นห้องน้ำและห้องนอน ให้เป็นพื้นระดับเดียว เพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุจะสะดุดหกล้ม

ภาพ: การติดตั้งสัญญาณหรืออุปกรณ์เรียกฉุกเฉินภายในบ้าน ที่ผู้สูงอายุสามารถกดปุ่มที่หัวเตียง ในห้องน้ำ หรือที่ข้อมือ ก็จะส่งสัญญาณให้คนในบ้านทราบได้ เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือได้ทัน

       ใช้งานง่ายและสะดวก (Ease of Use) โดยเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อนในการใช้งาน ออกแรงน้อย คนทั่วไปสามารถเข้าใจและใช้งานได้ง่ายเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การเลือกใช้ประตูบานเลื่อนซึ่งง่ายต่อการเปิดปิด ออกแรงน้อย มือจับมีขนาดเหมาะสมจับถนัดมือ การใช้ก๊อกน้ำแบบก้านปัด สุขภัณฑ์แบบคันโยก

ภาพ: ตัวอย่างประตูบานเลื่อนที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก

ภาพ: เลือกใช้ก๊อกน้ำแบบก้านปัดหรือก้านโยก ให้สามารถปิดเปิดได้ง่าย

ภาพ: เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ที่มีที่กดชำระแบบคันโยก เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถกดชำระได้ง่ายและสะดวก

       มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน (Eligible Design) ผู้สูงอายุแต่ละคนก็มีข้อจำกัดทางสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน เราจึงต้องนำมาพิจารณาเพื่อเลือกสิ่งของ อุปกรณ์ และระยะต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคน รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การเลือกจัดวางเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวที่สามารถเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนได้เมื่อต้องการเปลี่ยนการใช้งานพื้นที่ การเลือกเก้าอี้ที่มีที่เท้าแขน เบาะนั่งไม่นิ่มหรือยวบจนเกินไปเพื่อให้ลุกนั่งได้ง่าย การเลือกใช้อ่างล้างหน้าที่มีส่วนเว้าด้านหน้าและมีพื้นที่ใต้อ่างจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

ภาพ: เลือกใช้เก้าอี้แบบที่มีที่เท้าแขน เบาะนั่งไม่นิ่มหรือยวบจนเกินไป

ภาพ: เลือกอ่างล้างหน้าที่มีส่วนเว้าด้านหน้า เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

       มีการสร้างแรงกระตุ้น (Stimulation) ฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาในผู้สูงอายุ ผ่านการสร้างบรรยากาศด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น การเลือกใช้แสงสว่างที่เหมาะสม กระตุ้นให้เกิดการมองเห็นและอยากทำกิจกรรมต่างๆ การทาสีห้องด้วยโทนสีสดใส เพื่อเปลี่ยนห้องที่มืดให้สดใสกว่าเดิม การมีพื้นที่สีเขียว ให้ได้สัมผัสธรรมชาติอันสดชื่นและบรรยากาศผ่อนคลาย การติดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดิน เป็นการสร้างแรงกระตุ้นในการใช้ชีวิตให้ผู้สูงอายุได้ฝึกเดิน เพื่อสร้างความมั่นใจที่ยังสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

ภาพ: การมีพื้นที่สีเขียว และอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดิน จะช่วยกระตุ้นความมีชีวิตชีวาให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

       การเข้าถึงได้ง่าย (Accessibility & Reachability) จัดพื้นที่หรืออุปกรณ์ให้เอื้อต่อการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ในเส้นทางการใช้งานตามกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ คำนึงถึงลักษณะการก้าวเดินของผู้สูงอายุ และจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ใกล้มือให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุด ในระยะที่เหมาะสมตามหลักสรีระศาสตร์ (Ergonomics) ทั้งระยะการติดตั้งอุปกรณ์ ระยะเอื้อมมือ เป็นต้น

ภาพ: ตัวอย่างขนาดลูกตั้งลูกนอนบันไดที่เหมาะสม ซึ่งจะมีความกว้างอย่างน้อยขั้นละ 30 ซม. และมีความสูงแต่ละขั้นไม่เกิน 15 ซม.

ภาพ: ระดับสวิตช์ควรอยู่สูงจากระดับพื้นไม่เกิน 90 ซม. และระดับปลั๊กไฟอยู่สูงจากระดับพื้นอย่างน้อย 45 ซม.

ภาพ: การติดตั้งไฟส่องสว่างอัตโนมัติบริเวณเตียงและตามทางเดิน นำทางผู้สูงอายุไปสู่ห้องน้ำ เมื่อเอนตัวลงนอน ไฟจะค่อยๆ หรี่ลงจนปิดไปเอง ผู้สูงอายุจึงกลับมานอนหลับได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพ: ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องการ หรือทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองได้อย่างมั่นใจ

       นอกจากสิ่งที่ควรคำนึงดังกล่าวข้างต้น ยังมีเรื่องความสบาย (Comfort) ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิห้องที่เหมาะสม ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป ไม่มีเสียงรบกวน และเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy) ซึ่งมีความสำคัญสำหรับคนเราทุกคน ผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันที่ยังคงต้องการมีพื้นที่ส่วนตัว ให้สามารถเป็นตัวของตัวเอง สามารถพักผ่อนนอนหลับได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความสงบและมีสุขภาพกายและใจที่ดีขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ