View : 6098
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ผังพื้น

       ผังพื้น หรือ แปลนพื้น คือ แบบแสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอย และขอบเขตบ้านในมุมมองจากด้านบนของพื้นแต่ละชั้น โดยรายละเอียดที่แสดงได้แก่

- ตำแหน่งเสาตามแนวในแต่ละแกน พร้อมบอกระยะระหว่างแนวเสา โดยมีตัวอักษรและหมายเลขกำกับในแต่ละแนว เพื่อแสดงชื่อเรียกเสาแต่ละต้น
- แนวผนังซึ่งสื่อประเภทผนังด้วยวิธีการเขียน ที่เรียกว่า สัญลักษณ์ผนัง (เช่น ผนังก่ออิฐฉาบปูน  ผนังโครงเบา ฯลฯ) บอกระยะความยาวผนังที่จำเป็น พร้อมสัญลักษณ์และหมายเลขผนังซึ่งบอกประเภทวัสดุปิดผิวกำกับ
- ตำแหน่งประตู-หน้าต่างในแนวผนัง พร้อมสัญลักษณ์และหมายเลขกำกับ
- ชื่อห้อง/พื้นที่ และระดับพื้น (วัดจากระดับอ้างอิง ±0.00) พร้อมสัญลักษณ์และหมายเลขพื้นกำกับ
- สัญลักษณ์แบบขยายห้องน้ำ 
- สัญลักษณ์แบบขยายบันได 
- สัญลักษณ์รูปตัด 

       ทั้งนี้ จะมีสัญลักษณ์รูปด้าน สัญลักษณ์แสดงทิศเหนือ และมาตราส่วนกำกับไว้ด้วย โดยมาตราส่วนที่ใช้ในแบบแสดงผังพื้นหรือแปลนพื้นต้องไม่น้อยกว่า 1:100

ภาพ: ผังพื้นหรือแปลนพื้นบ้านชั้นเดียว แสดงรายละเอียดต่าง ๆ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ผังพื้น

       ผังพื้น หรือ แปลนพื้น คือ แบบแสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอย และขอบเขตบ้านในมุมมองจากด้านบนของพื้นแต่ละชั้น โดยรายละเอียดที่แสดงได้แก่

- ตำแหน่งเสาตามแนวในแต่ละแกน พร้อมบอกระยะระหว่างแนวเสา โดยมีตัวอักษรและหมายเลขกำกับในแต่ละแนว เพื่อแสดงชื่อเรียกเสาแต่ละต้น
- แนวผนังซึ่งสื่อประเภทผนังด้วยวิธีการเขียน ที่เรียกว่า สัญลักษณ์ผนัง (เช่น ผนังก่ออิฐฉาบปูน  ผนังโครงเบา ฯลฯ) บอกระยะความยาวผนังที่จำเป็น พร้อมสัญลักษณ์และหมายเลขผนังซึ่งบอกประเภทวัสดุปิดผิวกำกับ
- ตำแหน่งประตู-หน้าต่างในแนวผนัง พร้อมสัญลักษณ์และหมายเลขกำกับ
- ชื่อห้อง/พื้นที่ และระดับพื้น (วัดจากระดับอ้างอิง ±0.00) พร้อมสัญลักษณ์และหมายเลขพื้นกำกับ
- สัญลักษณ์แบบขยายห้องน้ำ 
- สัญลักษณ์แบบขยายบันได 
- สัญลักษณ์รูปตัด 

       ทั้งนี้ จะมีสัญลักษณ์รูปด้าน สัญลักษณ์แสดงทิศเหนือ และมาตราส่วนกำกับไว้ด้วย โดยมาตราส่วนที่ใช้ในแบบแสดงผังพื้นหรือแปลนพื้นต้องไม่น้อยกว่า 1:100

ภาพ: ผังพื้นหรือแปลนพื้นบ้านชั้นเดียว แสดงรายละเอียดต่าง ๆ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ