View : 3255
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ผังพื้น

       ผังพื้น หรือ แปลนพื้น คือ แบบแสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอย และขอบเขตบ้านในมุมมองจากด้านบนของพื้นแต่ละชั้น โดยรายละเอียดที่แสดงได้แก่

- ตำแหน่งเสาตามแนวในแต่ละแกน พร้อมบอกระยะระหว่างแนวเสา โดยมีตัวอักษรและหมายเลขกำกับในแต่ละแนว เพื่อแสดงชื่อเรียกเสาแต่ละต้น
- แนวผนังซึ่งสื่อประเภทผนังด้วยวิธีการเขียน ที่เรียกว่า สัญลักษณ์ผนัง (เช่น ผนังก่ออิฐฉาบปูน  ผนังโครงเบา ฯลฯ) บอกระยะความยาวผนังที่จำเป็น พร้อมสัญลักษณ์และหมายเลขผนังซึ่งบอกประเภทวัสดุปิดผิวกำกับ
- ตำแหน่งประตู-หน้าต่างในแนวผนัง พร้อมสัญลักษณ์และหมายเลขกำกับ
- ชื่อห้อง/พื้นที่ และระดับพื้น (วัดจากระดับอ้างอิง ±0.00) พร้อมสัญลักษณ์และหมายเลขพื้นกำกับ
- สัญลักษณ์แบบขยายห้องน้ำ 
- สัญลักษณ์แบบขยายบันได 
- สัญลักษณ์รูปตัด 

       ทั้งนี้ จะมีสัญลักษณ์รูปด้าน สัญลักษณ์แสดงทิศเหนือ และมาตราส่วนกำกับไว้ด้วย โดยมาตราส่วนที่ใช้ในแบบแสดงผังพื้นหรือแปลนพื้นต้องไม่น้อยกว่า 1:100

ภาพ: ผังพื้นหรือแปลนพื้นบ้านชั้นเดียว แสดงรายละเอียดต่าง ๆ

สนใจรับคำปรึกษากับทีมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ คลิกที่นี่
DreamDriver-Consult.jpg


B.jpg

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ผังพื้น

       ผังพื้น หรือ แปลนพื้น คือ แบบแสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอย และขอบเขตบ้านในมุมมองจากด้านบนของพื้นแต่ละชั้น โดยรายละเอียดที่แสดงได้แก่

- ตำแหน่งเสาตามแนวในแต่ละแกน พร้อมบอกระยะระหว่างแนวเสา โดยมีตัวอักษรและหมายเลขกำกับในแต่ละแนว เพื่อแสดงชื่อเรียกเสาแต่ละต้น
- แนวผนังซึ่งสื่อประเภทผนังด้วยวิธีการเขียน ที่เรียกว่า สัญลักษณ์ผนัง (เช่น ผนังก่ออิฐฉาบปูน  ผนังโครงเบา ฯลฯ) บอกระยะความยาวผนังที่จำเป็น พร้อมสัญลักษณ์และหมายเลขผนังซึ่งบอกประเภทวัสดุปิดผิวกำกับ
- ตำแหน่งประตู-หน้าต่างในแนวผนัง พร้อมสัญลักษณ์และหมายเลขกำกับ
- ชื่อห้อง/พื้นที่ และระดับพื้น (วัดจากระดับอ้างอิง ±0.00) พร้อมสัญลักษณ์และหมายเลขพื้นกำกับ
- สัญลักษณ์แบบขยายห้องน้ำ 
- สัญลักษณ์แบบขยายบันได 
- สัญลักษณ์รูปตัด 

       ทั้งนี้ จะมีสัญลักษณ์รูปด้าน สัญลักษณ์แสดงทิศเหนือ และมาตราส่วนกำกับไว้ด้วย โดยมาตราส่วนที่ใช้ในแบบแสดงผังพื้นหรือแปลนพื้นต้องไม่น้อยกว่า 1:100

ภาพ: ผังพื้นหรือแปลนพื้นบ้านชั้นเดียว แสดงรายละเอียดต่าง ๆ

สนใจรับคำปรึกษากับทีมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ คลิกที่นี่
DreamDriver-Consult.jpg


B.jpg

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
*กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ
ส่งข้อความ

ขอบคุณครับ

udom_m@yahoo.com 11.03.2560 0

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีดีค่ะ

innovative 02.03.2560 1

ขอบคุณคะ

รัชดาภรณ์ นนท์จันทร์ 18.02.2560 2
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ