View : 4095
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน บันไดพับผ้า

       บันไดพับผ้า เป็นบันไดที่มีส่วนท้องหยักไปตามลูกตั้งและลูกนอนของแต่ละขั้นบันได (อาจเป็นโครงสร้างโลหะ หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก) ในเชิงงานออกแบบ บันไดพับผ้ามักดูสวยงามกว่าบันไดท้องเรียบทั่วไปแต่จะก่อสร้างยากกว่า ซึ่งจะเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกรณีหล่อคอนกรีตเนื่องจากจะต้องวางไม้แบบเป็นหยักที่ท้องบันได

       บางครั้ง บันไดพับผ้าอาจถูกออกแบบให้มีแม่บันไดทำหน้าที่เป็นคานช่วยรับน้ำหนักด้วย (อาจอยู่กลางหรือริมบันไดก็ได้) ซึ่งจะมีข้อดีคือ สามารถลดความหนาของลูกตั้งและลูกนอนบันไดให้บางมากขึ้นได้ เนื่องจากมีแม่บันไดรับน้ำหนักแล้ว

ภาพ: บันไดพับผ้าทั่วไป (บนซ้าย) และบันไดพับผ้าแบบมีแม่บันได (ล่างขวา)

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน บันไดพับผ้า

       บันไดพับผ้า เป็นบันไดที่มีส่วนท้องหยักไปตามลูกตั้งและลูกนอนของแต่ละขั้นบันได (อาจเป็นโครงสร้างโลหะ หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก) ในเชิงงานออกแบบ บันไดพับผ้ามักดูสวยงามกว่าบันไดท้องเรียบทั่วไปแต่จะก่อสร้างยากกว่า ซึ่งจะเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกรณีหล่อคอนกรีตเนื่องจากจะต้องวางไม้แบบเป็นหยักที่ท้องบันได

       บางครั้ง บันไดพับผ้าอาจถูกออกแบบให้มีแม่บันไดทำหน้าที่เป็นคานช่วยรับน้ำหนักด้วย (อาจอยู่กลางหรือริมบันไดก็ได้) ซึ่งจะมีข้อดีคือ สามารถลดความหนาของลูกตั้งและลูกนอนบันไดให้บางมากขึ้นได้ เนื่องจากมีแม่บันไดรับน้ำหนักแล้ว

ภาพ: บันไดพับผ้าทั่วไป (บนซ้าย) และบันไดพับผ้าแบบมีแม่บันได (ล่างขวา)

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ