View : 4559
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ฐานราก

       ฐานราก (Foundation) คือส่วนประกอบของโครงสร้างใต้ดิน ที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักของอาคารก่อนจะถ่ายลงสู่เสาเข็ม หรือถ่ายลงดินโดยตรงในกรณีที่ไม่มีเสาเข็ม

       ฐานรากที่มักใช้สำหรับบ้านจะมีทั้ง ฐานรากวางบนเสาเข็ม (ซึ่งมักเรียกรวมกันทั้งหมดว่า ระบบฐานรากเสาเข็ม) โดยแต่ละชุดอาจมีเสาเข็มอยู่ใต้ฐานรากเพียงต้นเดียว (ฐานเข็มเดี่ยว) หรือหลายต้น (ฐานเข็มกลุ่ม)  ตามแต่ความเหมาะสมในการรับน้ำหนักที่วิศวกรโครงสร้างเป็นผู้คำนวณ กับอีกแบบหนึ่งคือ ฐานรากแผ่ ซึ่งไม่มีเสาเข็ม เหมาะกับพื้นดินที่บริเวณด้านบนเป็นดินแข็ง เช่น บนภูเขา เป็นต้น

ภาพ: ฐานรากแบบต่างๆ ที่มักใช้กับบ้าน

       สำหรับอาคารประเภทอื่น รูปแบบของระบบฐานรากเสาเข็มอาจแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่การออกแบบโดยวิศวกร และสภาพพื้นดิน

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ฐานราก

       ฐานราก (Foundation) คือส่วนประกอบของโครงสร้างใต้ดิน ที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักของอาคารก่อนจะถ่ายลงสู่เสาเข็ม หรือถ่ายลงดินโดยตรงในกรณีที่ไม่มีเสาเข็ม

       ฐานรากที่มักใช้สำหรับบ้านจะมีทั้ง ฐานรากวางบนเสาเข็ม (ซึ่งมักเรียกรวมกันทั้งหมดว่า ระบบฐานรากเสาเข็ม) โดยแต่ละชุดอาจมีเสาเข็มอยู่ใต้ฐานรากเพียงต้นเดียว (ฐานเข็มเดี่ยว) หรือหลายต้น (ฐานเข็มกลุ่ม)  ตามแต่ความเหมาะสมในการรับน้ำหนักที่วิศวกรโครงสร้างเป็นผู้คำนวณ กับอีกแบบหนึ่งคือ ฐานรากแผ่ ซึ่งไม่มีเสาเข็ม เหมาะกับพื้นดินที่บริเวณด้านบนเป็นดินแข็ง เช่น บนภูเขา เป็นต้น

ภาพ: ฐานรากแบบต่างๆ ที่มักใช้กับบ้าน

       สำหรับอาคารประเภทอื่น รูปแบบของระบบฐานรากเสาเข็มอาจแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่การออกแบบโดยวิศวกร และสภาพพื้นดิน

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ