View : 5055
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คาน

       คาน คือ ส่วนประกอบของโครงสร้างอาคารที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากผนัง  พื้น หรือระบบพื้น (เช่น ระบบแผ่นพื้นสำเร็จรูป ระบบพื้นโครงเบาจำพวกแผ่นพื้น/ไม้พื้นวางบนตง) ในแต่ละชั้นของอาคาร แล้วถ่ายน้ำหนักสู่เสา ของชั้นนั้น ก่อนจะถ่ายน้ำหนักต่อไปยังโครงสร้างที่อยู่ใต้ดิน โดยสำหรับคานรับโครงหลังคามักจะเรียกว่า “อเส” ซึ่งทำหน้าที่รับน้ำหนักจากจันทันแล้วถ่ายสู่เสา ส่วนคานพื้นชั้นล่างมักจะเรียกว่า “คานคอดิน” ซึ่งจะถ่ายน้ำหนักสู่ตอม่อและระบบฐานรากตามลำดับ

       ลักษณะของคานจะเป็นท่อนวางในแนวนอนพาดบนหัวเสา  ซึ่งในทางวิศวกรรมจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามลักษณะการรับแรง เช่น คานช่วงเดียว คานต่อเนื่อง คานยื่น  คานหูช้าง  คานลอย เป็นต้น วัสดุคานเป็นได้ทั้งไม้ คอนกรีตเสริมเหล็ก  และเหล็กรูปพรรณ  โดยมีรูปร่างและขนาดหน้าตัดคานตามที่สถาปนิกและวิศวกรออกแบบ

ภาพ: คานหลังคาหรืออเสคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพ: คานเหล็ก H-Beam พาดบนหัวเสาเหล็กรับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพ: คานเหล็ก H-Beam รับระบบพื้นโครงเบา (ตงเหล็กและแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์)

ภาพ: คานคอดินคอนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นชั้นล่าง

ภาพ: คานยื่นคอนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นระเบียง

ภาพ: คานหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็กรับแผ่นพื้นสำเร็จรูป

ภาพ: คานลอยคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเนื่องกับอเสรับโครงหลังคา

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คาน

       คาน คือ ส่วนประกอบของโครงสร้างอาคารที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากผนัง  พื้น หรือระบบพื้น (เช่น ระบบแผ่นพื้นสำเร็จรูป ระบบพื้นโครงเบาจำพวกแผ่นพื้น/ไม้พื้นวางบนตง) ในแต่ละชั้นของอาคาร แล้วถ่ายน้ำหนักสู่เสา ของชั้นนั้น ก่อนจะถ่ายน้ำหนักต่อไปยังโครงสร้างที่อยู่ใต้ดิน โดยสำหรับคานรับโครงหลังคามักจะเรียกว่า “อเส” ซึ่งทำหน้าที่รับน้ำหนักจากจันทันแล้วถ่ายสู่เสา ส่วนคานพื้นชั้นล่างมักจะเรียกว่า “คานคอดิน” ซึ่งจะถ่ายน้ำหนักสู่ตอม่อและระบบฐานรากตามลำดับ

       ลักษณะของคานจะเป็นท่อนวางในแนวนอนพาดบนหัวเสา  ซึ่งในทางวิศวกรรมจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามลักษณะการรับแรง เช่น คานช่วงเดียว คานต่อเนื่อง คานยื่น  คานหูช้าง  คานลอย เป็นต้น วัสดุคานเป็นได้ทั้งไม้ คอนกรีตเสริมเหล็ก  และเหล็กรูปพรรณ  โดยมีรูปร่างและขนาดหน้าตัดคานตามที่สถาปนิกและวิศวกรออกแบบ

ภาพ: คานหลังคาหรืออเสคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพ: คานเหล็ก H-Beam พาดบนหัวเสาเหล็กรับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพ: คานเหล็ก H-Beam รับระบบพื้นโครงเบา (ตงเหล็กและแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์)

ภาพ: คานคอดินคอนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นชั้นล่าง

ภาพ: คานยื่นคอนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นระเบียง

ภาพ: คานหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็กรับแผ่นพื้นสำเร็จรูป

ภาพ: คานลอยคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเนื่องกับอเสรับโครงหลังคา

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ