View : 17552
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ตง

       ตง คือ ส่วนประกอบของโครงสร้างที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักแผ่นพื้นน้ำหนักเบา เช่น แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์  แผ่นไม้อั ด แผ่นเหล็ก ไม้จริง ไม้เทียม ฯลฯ แล้วถ่ายน้ำหนักสู่คาน  ทั้งแผ่นพื้นและตงจัดเป็น “ระบบพื้นโครงเบา” ประเภทหนึ่ง

       วัสดุตงส่วนใหญ่จะเป็นไม้เนื้อแข็ง หรือเหล็กรูปพรรณ  ลักษณะของตงจะเป็นท่อนวางในแนวนอนพาดบนคานหรือเชื่อมกับคาน โดยมีขนาดและระยะห่างระหว่างกัน (ระยะตง) แตกต่างกันไปตามการรับน้ำหนัก รวมถึงขนาดและวัสดุแผ่นพื้น เช่น พื้นไม้มะค่าหน้ากว้าง 4” หนา 1” ควรมีระยะตงไม่เกิน 40 ซม., ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์หน้ากว้าง 8” หนา 1” ควรมีระยะตงไม่เกิน 30 ซม. เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ตงจะวางในทิศทางเดียวกัน แต่มีบางกรณีที่ต้องมีตงรองวางในแนวขวางด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแรง หรือวางตงเป็นรัศมีวงกลมตามลักษณะพื้น ซึ่งวิศวกรจะเป็นผู้กำหนดวัสดุ ขนาด ทิศทาง และระยะตงตามความเหมาะสม

ภาพ: ตงไม้รับไม้พื้นชั้นบน

ภาพ: ตงเหล็กรับแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งต้องมีทั้งตงหลักและตงรอง

ภาพ: ตงเหล็กเชื่อมกับคานเหล็กรับแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์

ภาพ: ตงเหล็กกล่องวางบนคานเหล็กกล่องรับไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์

ภาพ: ระบบไม้พื้นระเบียง ซึ่งใช้ตงเหล็กชุบกัลวาไนซ์รับไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ตง

       ตง คือ ส่วนประกอบของโครงสร้างที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักแผ่นพื้นน้ำหนักเบา เช่น แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์  แผ่นไม้อั ด แผ่นเหล็ก ไม้จริง ไม้เทียม ฯลฯ แล้วถ่ายน้ำหนักสู่คาน  ทั้งแผ่นพื้นและตงจัดเป็น “ระบบพื้นโครงเบา” ประเภทหนึ่ง

       วัสดุตงส่วนใหญ่จะเป็นไม้เนื้อแข็ง หรือเหล็กรูปพรรณ  ลักษณะของตงจะเป็นท่อนวางในแนวนอนพาดบนคานหรือเชื่อมกับคาน โดยมีขนาดและระยะห่างระหว่างกัน (ระยะตง) แตกต่างกันไปตามการรับน้ำหนัก รวมถึงขนาดและวัสดุแผ่นพื้น เช่น พื้นไม้มะค่าหน้ากว้าง 4” หนา 1” ควรมีระยะตงไม่เกิน 40 ซม., ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์หน้ากว้าง 8” หนา 1” ควรมีระยะตงไม่เกิน 30 ซม. เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ตงจะวางในทิศทางเดียวกัน แต่มีบางกรณีที่ต้องมีตงรองวางในแนวขวางด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแรง หรือวางตงเป็นรัศมีวงกลมตามลักษณะพื้น ซึ่งวิศวกรจะเป็นผู้กำหนดวัสดุ ขนาด ทิศทาง และระยะตงตามความเหมาะสม

ภาพ: ตงไม้รับไม้พื้นชั้นบน

ภาพ: ตงเหล็กรับแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งต้องมีทั้งตงหลักและตงรอง

ภาพ: ตงเหล็กเชื่อมกับคานเหล็กรับแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์

ภาพ: ตงเหล็กกล่องวางบนคานเหล็กกล่องรับไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์

ภาพ: ระบบไม้พื้นระเบียง ซึ่งใช้ตงเหล็กชุบกัลวาไนซ์รับไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ