View : 11835
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ลูกหมู

       ลูกหมู คือ เครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้ในงานช่างสำหรับการเจียร หรือตัด (บ้างเรียก”เครื่องเจียรไฟฟ้า”) ตัวเครื่องจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนด้ามจับ เป็นตำแหน่งที่เอาไว้ให้มือจับเพื่อถือใช้งาน เชื่อมต่อกับสายไฟ มีสวิตช์สำหรับปิด-เปิดรวมถึงควบคุมความแรงของเครื่อง และส่วนมอเตอร์ซึ่งจะเชื่อมต่อกับใบตัดหรือใบเจียรรูปร่างกลม แบน และบาง ตัวใบหมุนรอบจัดตามกำลังวัตต์ไฟฟ้าของเครื่อง เพื่อให้มีความเร็วมากพอสำหรับการเจียรหรือตัดวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ เช่น เหล็ก เหล็กชุบสังกะสี พีวีซี กระเบื้องเซรามิก หิน แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ รวมถึงยังใช้ในการตกแต่งผิววัสดุด้วย  

       ใบตัดและใบเจียรสามารถถอดออกมาเปลี่ยนได้ โดยลักษณะของขอบใบจะมีทั้งแบบเรียบและแบบเป็นซี่ อีกทั้งยังมีผิวสัมผัสที่มีความเรียบความหยาบแตกต่างกัน มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตามวัสดุและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น ใบตัดเหล็ก ใบเจียรเหล็ก ใบตัดสเตนเลส ใบเจียรสเตนเลส ใบตัดปูน ใบเจียรปูน ใบเจียรผ้าทรายซ้อน ใบเจียรกระจก  เป็นต้น

ภาพ: การใช้งานลูกหมู

ภาพ: การใช้งานลูกหมู

ภาพ: การใช้งานลูกหมู

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ลูกหมู

       ลูกหมู คือ เครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้ในงานช่างสำหรับการเจียร หรือตัด (บ้างเรียก”เครื่องเจียรไฟฟ้า”) ตัวเครื่องจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนด้ามจับ เป็นตำแหน่งที่เอาไว้ให้มือจับเพื่อถือใช้งาน เชื่อมต่อกับสายไฟ มีสวิตช์สำหรับปิด-เปิดรวมถึงควบคุมความแรงของเครื่อง และส่วนมอเตอร์ซึ่งจะเชื่อมต่อกับใบตัดหรือใบเจียรรูปร่างกลม แบน และบาง ตัวใบหมุนรอบจัดตามกำลังวัตต์ไฟฟ้าของเครื่อง เพื่อให้มีความเร็วมากพอสำหรับการเจียรหรือตัดวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ เช่น เหล็ก เหล็กชุบสังกะสี พีวีซี กระเบื้องเซรามิก หิน แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ รวมถึงยังใช้ในการตกแต่งผิววัสดุด้วย  

       ใบตัดและใบเจียรสามารถถอดออกมาเปลี่ยนได้ โดยลักษณะของขอบใบจะมีทั้งแบบเรียบและแบบเป็นซี่ อีกทั้งยังมีผิวสัมผัสที่มีความเรียบความหยาบแตกต่างกัน มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตามวัสดุและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น ใบตัดเหล็ก ใบเจียรเหล็ก ใบตัดสเตนเลส ใบเจียรสเตนเลส ใบตัดปูน ใบเจียรปูน ใบเจียรผ้าทรายซ้อน ใบเจียรกระจก  เป็นต้น

ภาพ: การใช้งานลูกหมู

ภาพ: การใช้งานลูกหมู

ภาพ: การใช้งานลูกหมู

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ