View : 5446

       เว้นร่อง คือ การติดตั้งวัสดุก่อสร้างแบบเว้นช่องว่างเล็กน้อยให้เห็นแนวรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนวัสดุ โดยจะมีทั้งการเว้นร่องแบบธรรมดา ที่สามารถมองเห็นช่องรอยต่อระหว่างวัสดุได้ชัดเจน และการเว้นร่องเตรียมไว้สำหรับนำวัสดุชนิดอื่นเข้ามาใส่หรือติดตั้งเพิ่มเติม เช่น ปูนยาแนว ซิลิโคน คิ้วทองเหลือง บัวสเตนเลส เป็นต้น
       
       เมื่อเรานำวัสดุก่อสร้างอย่างเช่น ไม้กระดานปูพื้น ไม้ระแนง แผ่นฝ้าเพดาน หรือกระเบื้องปูพื้น มาติดตั้ง หากวัสดุดังกล่าวนั้นไม่สามารถเก็บรอยต่อระหว่างแผ่นให้เรียบเสมอกันได้  ก็ควรออกแบบแนวการเว้นร่องให้มีระยะเท่ากันหรือมีรูปแบบที่เป็นจังหวะ เพื่อสร้างความสวยงามของให้กับแนวรอยต่อนี้ อีกทั้งวัสดุแทบทุกประเภททั้งไม้ คอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือเซรามิก ล้วนแล้วแต่มีการยืด-หดตัวไปตามอุณหภูมิและความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไป จึงไม่ควรจะติดตั้งให้ชิดติดกัน ต้องมีการเว้นร่องเล็กๆ ประมาณ 2-5 มิลลิเมตรเอาไว้อยู่เสมอ (ขนาดของร่องขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโก่งตัวหรือเกิดรอยแตกร้าวจาการยืด-หดตัวในภายหลัง


อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ภาพ: ไม้กระดานปูแบบเว้นร่อง

ภาพ: กระเบื้องดินเผาปูแบบเว้นร่อง

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เว้นร่อง

ภาพ: ฝ้าชายคา ตีเว้นร่อง

ภาพ: การติดตั้งผนังซีเมนต์บอร์ดแบบเว้นร่อง

ภาพ: การติดตั้ง Curtain Wall ด้วยแผ่นหินแบบเว้นร่อง

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เว้นร่อง

ภาพ: ฝ้าชายคา ตีเว้นร่อง

ภาพ: การติดตั้งผนังซีเมนต์บอร์ดแบบเว้นร่อง

       เว้นร่อง คือ การติดตั้งวัสดุก่อสร้างแบบเว้นช่องว่างเล็กน้อยให้เห็นแนวรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนวัสดุ โดยจะมีทั้งการเว้นร่องแบบธรรมดา ที่สามารถมองเห็นช่องรอยต่อระหว่างวัสดุได้ชัดเจน และการเว้นร่องเตรียมไว้สำหรับนำวัสดุชนิดอื่นเข้ามาใส่หรือติดตั้งเพิ่มเติม เช่น ปูนยาแนว ซิลิโคน คิ้วทองเหลือง บัวสเตนเลส เป็นต้น
       
       เมื่อเรานำวัสดุก่อสร้างอย่างเช่น ไม้กระดานปูพื้น ไม้ระแนง แผ่นฝ้าเพดาน หรือกระเบื้องปูพื้น มาติดตั้ง หากวัสดุดังกล่าวนั้นไม่สามารถเก็บรอยต่อระหว่างแผ่นให้เรียบเสมอกันได้  ก็ควรออกแบบแนวการเว้นร่องให้มีระยะเท่ากันหรือมีรูปแบบที่เป็นจังหวะ เพื่อสร้างความสวยงามของให้กับแนวรอยต่อนี้ อีกทั้งวัสดุแทบทุกประเภททั้งไม้ คอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือเซรามิก ล้วนแล้วแต่มีการยืด-หดตัวไปตามอุณหภูมิและความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไป จึงไม่ควรจะติดตั้งให้ชิดติดกัน ต้องมีการเว้นร่องเล็กๆ ประมาณ 2-5 มิลลิเมตรเอาไว้อยู่เสมอ (ขนาดของร่องขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโก่งตัวหรือเกิดรอยแตกร้าวจาการยืด-หดตัวในภายหลัง


อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ภาพ: ไม้กระดานปูแบบเว้นร่อง

ภาพ: กระเบื้องดินเผาปูแบบเว้นร่อง

ภาพ: การติดตั้ง Curtain Wall ด้วยแผ่นหินแบบเว้นร่อง

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ