View : 15303
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ก่ออิฐครึ่งแผ่น

       ก่ออิฐครึ่งแผ่น คือ รูปแบบหนึ่งของการก่ออิฐมอญในงานก่อผนัง  โดยอิฐมอญทั่วไปจะมีขนาดกว้างประมาณ 6.0-6.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 14-16 เซนติเมตร และหนาประมาณ 2.5-3.0 เซนติเมตร ในการก่ออิฐครึ่งแผ่นจะวางด้านยาวของแผ่นอิฐมอญตามความยาวของผนัง ซึ่งจะทำให้ผนังมีความหนาประมาณ 10 เซนติเมตรเมื่อรวมความหนาของปูนฉาบทั้งสองด้านแล้ว ซึ่งก็คือความหนาปกติของผนังที่เราเห็นกันโดยทั่วไป และเท่ากับความหนาของวงกบประตู-หน้าต่างทั่วไปที่มักจะมีความหนาประมาณ 4 นิ้ว หรือ 10 เซนติเมตรไม่ว่าจะเป็นวัสดุชนิดใดทั้งไม้ เหล็ก พีวีซี ไวนิล หรืออะลูมิเนียม ทำให้สามารถติดตั้งเข้าไปในผนังได้ง่ายและเก็บความเรียบร้อยของงานได้สะดวก

ภาพ: ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นความหนา 10 เซนติเมตร

ภาพ: การก่ออิฐครึ่งแผ่น

ภาพ: ผนังก่อจากการก่ออิฐครึ่งแผ่น

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ก่ออิฐครึ่งแผ่น

       ก่ออิฐครึ่งแผ่น คือ รูปแบบหนึ่งของการก่ออิฐมอญในงานก่อผนัง  โดยอิฐมอญทั่วไปจะมีขนาดกว้างประมาณ 6.0-6.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 14-16 เซนติเมตร และหนาประมาณ 2.5-3.0 เซนติเมตร ในการก่ออิฐครึ่งแผ่นจะวางด้านยาวของแผ่นอิฐมอญตามความยาวของผนัง ซึ่งจะทำให้ผนังมีความหนาประมาณ 10 เซนติเมตรเมื่อรวมความหนาของปูนฉาบทั้งสองด้านแล้ว ซึ่งก็คือความหนาปกติของผนังที่เราเห็นกันโดยทั่วไป และเท่ากับความหนาของวงกบประตู-หน้าต่างทั่วไปที่มักจะมีความหนาประมาณ 4 นิ้ว หรือ 10 เซนติเมตรไม่ว่าจะเป็นวัสดุชนิดใดทั้งไม้ เหล็ก พีวีซี ไวนิล หรืออะลูมิเนียม ทำให้สามารถติดตั้งเข้าไปในผนังได้ง่ายและเก็บความเรียบร้อยของงานได้สะดวก

ภาพ: ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นความหนา 10 เซนติเมตร

ภาพ: การก่ออิฐครึ่งแผ่น

ภาพ: ผนังก่อจากการก่ออิฐครึ่งแผ่น

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ