View : 19686
เรื่อง: SCG Experience

โครงหลังคาสำเร็จรูปทดแทนโครงหลังคาเหล็กได้อย่างไร

       หลังคาบ้านจะตั้งอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ หากขาดโครงหลังคาที่คอยประคองและรับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคาเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งและองศาที่เหมาะสม ที่ผ่านมาวัสดุที่ใช้ทำโครงหลังคาบ้านคือ ไม้ และเหล็ก แต่ในปัจจุบันโครงหลังคาสำเร็จรูปในรูปแบบโครงถัก (Truss) ที่ทำมาจากเหล็กกำลังดึงสูงเคลือบด้วยกัลวาไนซ์กันสนิมกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วยข้อดีที่เหล็กเคลือบกัลวาไนซ์นั้นสามารถรับแรงได้มากกว่าเหล็กดำถึง 2.2 เท่า เหล็กที่ใช้จึงมีความบางกว่าเหล็กดำ ส่งผลให้โครงหลังคาสำเร็จรูปมีน้ำหนักเบากว่าโครงหลังคาเหล็กประมาณ 2-3 เท่า จึงช่วยลดน้ำหนักโครงสร้างบ้านโดยรวมลงได้ นอกจากนี้ยังผ่านการออกแบบและควบคุมการผลิตจากในโรงงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยนำชิ้นส่วนมาประกอบที่หน้างาน ติดตั้งแต่ละชิ้นส่วนด้วยสกรู ทำให้ควบคุมมาตรฐานการทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งยังปลอดสนิมเพราะไม่มีการเชื่อม นอกจากนี้ยังสามารถมุงหลังคาด้วยกระเบื้องได้ทุกชนิด

ภาพ: โครงหลังคาสำเร็จรูป และการติดตั้งที่ควบคุมมาตรฐานได้ง่าย

       อย่างไรก็ตาม โครงหลังคาสำเร็จรูปเองก็มีข้อจำกัดในการนำมาใช้งานอยู่บ้าง ด้วยลักษณะของโครงถักนั้นไม่สามารถทำหลังคาทรงอิสระแบบโครงหลังคาเหล็กได้ เช่น ทรงโค้ง หรือทรงหัวเรือ ฯลฯ ส่วนทรงจั่ว  ปั้นหยา  มนิลา  หรือเพิงแหงนนั้นสามารถทำได้ตามปกติ โดยระยะชายคา ของโครงหลังคาสำเร็จรูปสามารถยื่นออกมาได้ไม่เกิน 1.5 เมตร และระยะ Span (ช่วงพาด Truss จากเสาถึงเสา) ไม่ควรเกิน 8 เมตร แต่หากจำเป็นต้องวางพาด Span ที่เกินกว่านี้ ต้องปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาในแต่ละกรณี นอกจากนี้ โครงหลังคาสำเร็จรูปนั้นไม่เหมาะกับอาคารที่สูงเกิน 20 เมตร โดยสำหรับอาคารที่สูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปหรืออยู่ในเขตพื้นที่ที่มีลมแรงเป็นพิเศษ ควรแจ้งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อคำนวณเรื่องการรับแรงลมเพิ่มเติม
 
       ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเลือกใช้โครงหลังคาประเภทใด ถ้าผ่านการออกแบบและคำนวณโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการควบคุมการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน ก็จะส่งผลถึงความแข็งแรง และอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่แตกต่างกัน หากแต่โครงหลังคาสำเร็จรูปนั้นควบคุมมาตรฐานการติดตั้งได้ง่าย โดยมีวิศวกรที่ผ่านการเรียนรู้เฉพาะทางดูแลทุกขั้นตอน ถึงแม้จะมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่บ้าง แต่หากเลือกใช้บริการจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ รวมถึงมีการรับประกันผลงานหลังการติดตั้งแล้ว สำหรับบ้านพักอาศัยนั้นโครงหลังคาสำเร็จรูปถือได้ว่าทดแทนโครงหลังคาเหล็กได้ไม่มากก็น้อย


 


 

เรื่อง: SCG Experience

โครงหลังคาสำเร็จรูปทดแทนโครงหลังคาเหล็กได้อย่างไร

       หลังคาบ้านจะตั้งอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ หากขาดโครงหลังคาที่คอยประคองและรับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคาเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งและองศาที่เหมาะสม ที่ผ่านมาวัสดุที่ใช้ทำโครงหลังคาบ้านคือ ไม้ และเหล็ก แต่ในปัจจุบันโครงหลังคาสำเร็จรูปในรูปแบบโครงถัก (Truss) ที่ทำมาจากเหล็กกำลังดึงสูงเคลือบด้วยกัลวาไนซ์กันสนิมกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วยข้อดีที่เหล็กเคลือบกัลวาไนซ์นั้นสามารถรับแรงได้มากกว่าเหล็กดำถึง 2.2 เท่า เหล็กที่ใช้จึงมีความบางกว่าเหล็กดำ ส่งผลให้โครงหลังคาสำเร็จรูปมีน้ำหนักเบากว่าโครงหลังคาเหล็กประมาณ 2-3 เท่า จึงช่วยลดน้ำหนักโครงสร้างบ้านโดยรวมลงได้ นอกจากนี้ยังผ่านการออกแบบและควบคุมการผลิตจากในโรงงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยนำชิ้นส่วนมาประกอบที่หน้างาน ติดตั้งแต่ละชิ้นส่วนด้วยสกรู ทำให้ควบคุมมาตรฐานการทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งยังปลอดสนิมเพราะไม่มีการเชื่อม นอกจากนี้ยังสามารถมุงหลังคาด้วยกระเบื้องได้ทุกชนิด

ภาพ: โครงหลังคาสำเร็จรูป และการติดตั้งที่ควบคุมมาตรฐานได้ง่าย

       อย่างไรก็ตาม โครงหลังคาสำเร็จรูปเองก็มีข้อจำกัดในการนำมาใช้งานอยู่บ้าง ด้วยลักษณะของโครงถักนั้นไม่สามารถทำหลังคาทรงอิสระแบบโครงหลังคาเหล็กได้ เช่น ทรงโค้ง หรือทรงหัวเรือ ฯลฯ ส่วนทรงจั่ว  ปั้นหยา  มนิลา  หรือเพิงแหงนนั้นสามารถทำได้ตามปกติ โดยระยะชายคา ของโครงหลังคาสำเร็จรูปสามารถยื่นออกมาได้ไม่เกิน 1.5 เมตร และระยะ Span (ช่วงพาด Truss จากเสาถึงเสา) ไม่ควรเกิน 8 เมตร แต่หากจำเป็นต้องวางพาด Span ที่เกินกว่านี้ ต้องปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาในแต่ละกรณี นอกจากนี้ โครงหลังคาสำเร็จรูปนั้นไม่เหมาะกับอาคารที่สูงเกิน 20 เมตร โดยสำหรับอาคารที่สูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปหรืออยู่ในเขตพื้นที่ที่มีลมแรงเป็นพิเศษ ควรแจ้งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อคำนวณเรื่องการรับแรงลมเพิ่มเติม
 
       ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเลือกใช้โครงหลังคาประเภทใด ถ้าผ่านการออกแบบและคำนวณโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการควบคุมการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน ก็จะส่งผลถึงความแข็งแรง และอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่แตกต่างกัน หากแต่โครงหลังคาสำเร็จรูปนั้นควบคุมมาตรฐานการติดตั้งได้ง่าย โดยมีวิศวกรที่ผ่านการเรียนรู้เฉพาะทางดูแลทุกขั้นตอน ถึงแม้จะมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่บ้าง แต่หากเลือกใช้บริการจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ รวมถึงมีการรับประกันผลงานหลังการติดตั้งแล้ว สำหรับบ้านพักอาศัยนั้นโครงหลังคาสำเร็จรูปถือได้ว่าทดแทนโครงหลังคาเหล็กได้ไม่มากก็น้อย


บทความที่แล้ว
Material Guide : แบบไหนเหมาะสมและคุ้มค่า
โครงหลังคา "เหล็ก" หรือ "สำเร็จรูป"

15-MaterialGuideแบบไหนเหมาะสมและคุ้มค่าโครงหลังคา-เหล็กหรือสำเร็ส.jpgบทความถัดไป
โครงหลังคาเหล็ก VS โครงหลังคาสำเร็จรูป
17-โครงหลังคาเหล็กVSโครงหลังคาสำเร็จรูป.jpg

 


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ