View : 8034
เรื่อง: SCG Experience

Material Guide : ผนังสมาร์ทบอร์ดแทนผนังก่ออิฐได้จริงหรือ

เจ้าของบ้านหลายท่านอาจสงสัยว่า ผนังที่กรุด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์อย่างสมาร์ทบอร์ด (SmartBOARD) นั้น จะใช้งานได้ดีเท่าผนังก่ออิฐหรือไม่ ในความเป็นจริงผนังกรุสมาร์ทบอร์ด แม้จะเป็นผนังเบา แต่โดยคุณสมบัติแล้ว สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงผนังก่ออิฐ ทั้งเรื่องความแข็งแรงในการเจาะยึดแขวนวัสดุ การกันความร้อน กันความชื้น กันเสียง และการทนไฟ

เรื่อง: SCG Experience

Material Guide : ผนังสมาร์ทบอร์ดแทนผนังก่ออิฐได้จริงหรือ

เจ้าของบ้านหลายท่านอาจสงสัยว่า ผนังที่กรุด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์อย่างสมาร์ทบอร์ด (SmartBOARD) นั้น จะใช้งานได้ดีเท่าผนังก่ออิฐหรือไม่ ในความเป็นจริงผนังกรุสมาร์ทบอร์ด แม้จะเป็นผนังเบา แต่โดยคุณสมบัติแล้ว สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงผนังก่ออิฐ ทั้งเรื่องความแข็งแรงในการเจาะยึดแขวนวัสดุ การกันความร้อน กันความชื้น กันเสียง และการทนไฟ

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ