View : 6900
เรื่อง: SCG Experience

ใช้สกรูยึดแผ่นสมาร์ทบอร์ดติดผนังโดยตรงได้หรือไม่?

       การติดตั้งสมาร์ทบอร์ดบนผนังก่ออิฐฉาบปูน ตามมาตรฐานจะต้องติดตั้งโครงคร่าวบนผนังก่อน จากนั้นจึงค่อยติดตั้งสมาร์ทบอร์ดเข้ากับโครงคร่าวอีกที ทั้งนี้ จุดประสงค์หลักของการติดตั้งโครงคร่าวคือ “เพื่อปรับระดับผนังให้เสมอกัน”

       แต่หากเป็นผนังที่มีระดับเสมอกันอยู่แล้ว เช่น ผนัง Precast  ผนังหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือแม้แต่ผนังก่ออิฐฉาบปูนที่มีมาตรฐานการทำงานสูงจนได้ระดับพื้นผิวเสมอกัน)  หากต้องการใช้สกรูยึดแผ่นสมาร์ทบอร์ดเข้ากับผนังเหล่านี้โดยปราศจากโครงคร่าว แม้โดยทางทฤษฎีดูจะเป็นไปได้ แต่ในทางปฏิบัตินั้นค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากการยึดสกรูเข้ากับผนังที่เป็นวัสดุปูนจะต้อง “มีการฝังพุก” เสียก่อน

       หมายความว่าในขั้นตอนการทำงาน จะต้องนำแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาทาบเข้ากับผนังแล้วใช้สว่านเจาะนำเข้าไป จากนั้นนำแผ่นสมาร์ทบอร์ดออก ก่อนจะตอกพุก (ตามประเภทของผนัง) เข้าไปในผนังให้เรียบร้อย แล้วจึงค่อยยกแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาทาบตำแหน่งเดิมอีกครั้ง เพื่อใช้สกรูยึดเข้ากับพุกที่ฝังในผนัง

       จะเห็นได้ว่า วิธีนี้ต้องยกแผ่นสมาร์ทบอร์ดขึ้นลงมากกว่า 1 รอบ ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นค่อนข้างลำบาก เนื่องจากแผ่นสมาร์ทบอร์ดเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักมาก จึงเป็นวิธีที่ไม่นิยมและไม่แนะนำตามมาตรฐานการติดตั้ง

ภาพ:  การติดตั้งสมาร์ทบอร์ดเข้ากับผนังโดยใช้โครงคร่าวตามมาตรฐาน

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg 


 

เรื่อง: SCG Experience

ใช้สกรูยึดแผ่นสมาร์ทบอร์ดติดผนังโดยตรงได้หรือไม่?

       การติดตั้งสมาร์ทบอร์ดบนผนังก่ออิฐฉาบปูน ตามมาตรฐานจะต้องติดตั้งโครงคร่าวบนผนังก่อน จากนั้นจึงค่อยติดตั้งสมาร์ทบอร์ดเข้ากับโครงคร่าวอีกที ทั้งนี้ จุดประสงค์หลักของการติดตั้งโครงคร่าวคือ “เพื่อปรับระดับผนังให้เสมอกัน”

       แต่หากเป็นผนังที่มีระดับเสมอกันอยู่แล้ว เช่น ผนัง Precast  ผนังหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือแม้แต่ผนังก่ออิฐฉาบปูนที่มีมาตรฐานการทำงานสูงจนได้ระดับพื้นผิวเสมอกัน)  หากต้องการใช้สกรูยึดแผ่นสมาร์ทบอร์ดเข้ากับผนังเหล่านี้โดยปราศจากโครงคร่าว แม้โดยทางทฤษฎีดูจะเป็นไปได้ แต่ในทางปฏิบัตินั้นค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากการยึดสกรูเข้ากับผนังที่เป็นวัสดุปูนจะต้อง “มีการฝังพุก” เสียก่อน

       หมายความว่าในขั้นตอนการทำงาน จะต้องนำแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาทาบเข้ากับผนังแล้วใช้สว่านเจาะนำเข้าไป จากนั้นนำแผ่นสมาร์ทบอร์ดออก ก่อนจะตอกพุก (ตามประเภทของผนัง) เข้าไปในผนังให้เรียบร้อย แล้วจึงค่อยยกแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาทาบตำแหน่งเดิมอีกครั้ง เพื่อใช้สกรูยึดเข้ากับพุกที่ฝังในผนัง

       จะเห็นได้ว่า วิธีนี้ต้องยกแผ่นสมาร์ทบอร์ดขึ้นลงมากกว่า 1 รอบ ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นค่อนข้างลำบาก เนื่องจากแผ่นสมาร์ทบอร์ดเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักมาก จึงเป็นวิธีที่ไม่นิยมและไม่แนะนำตามมาตรฐานการติดตั้ง

ภาพ:  การติดตั้งสมาร์ทบอร์ดเข้ากับผนังโดยใช้โครงคร่าวตามมาตรฐาน

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg 


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ