View : 33477

       เทลีน คือ การเทคอนกรีตเพื่อปรับผิวหน้าดิน สำหรับเตรียมพื้นที่ไว้รองรับการผูกเหล็กและการเทคอนกรีตในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยหลังจากที่ขุดหลุมหรือปรับระดับดินเรียนร้อยแล้ว  จะใช้คอนกรีตหยาบผสมในอัตราส่วนประมาณ 1:3:5 เทลงไปบนพื้นดินหนาประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพื่อปรับหน้าดินให้เรียบ

       การเทลีนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำ แต่หากเทียบกันแล้วงานที่มีการเทลีนจะช่วยให้การผูกเหล็กเพื่อทำโครงสร้างมีระดับติดกับพื้นดินอย่างเช่นฐานรากหรือคานคอดินทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเหล็กเสริมควรจะมีคอนกรีตหุ้มอยู่ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิม  ผิวหน้าที่เรียบหลังจากเทลีนแล้ว เมื่อวางเหล็กเสริมลงไปจะสามารถหนุนลูกปูนหรือช่วยรักษาระดับของเหล็กเอาไว้ได้ง่ายขึ้น  โดยที่เหล็กเสริมจะไม่เสียรูป  ไม่จมดิน  หรือเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อถูกเทคอนกรีตทับและจะทำให้คอนกรีตสามารถไหลหุ้มเหล็กจนมิดได้   รวมทั้งยังช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดจากดิน เช่น  ดินไหล  ดินเป็นโพรง  ความสกปรกจากดินโคลนหรือน้ำใต้ดิน  ที่จะส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างได้อีกด้วย

ภาพ: งานเทลีนโครงสร้าง

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เทลีน

ภาพ: งานเทลีนโครงสร้าง

ภาพ: งานเทลีนโครงสร้าง

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เทลีน

ภาพ: งานเทลีนโครงสร้าง

ภาพ: งานเทลีนโครงสร้าง

       เทลีน คือ การเทคอนกรีตเพื่อปรับผิวหน้าดิน สำหรับเตรียมพื้นที่ไว้รองรับการผูกเหล็กและการเทคอนกรีตในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยหลังจากที่ขุดหลุมหรือปรับระดับดินเรียนร้อยแล้ว  จะใช้คอนกรีตหยาบผสมในอัตราส่วนประมาณ 1:3:5 เทลงไปบนพื้นดินหนาประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพื่อปรับหน้าดินให้เรียบ

       การเทลีนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำ แต่หากเทียบกันแล้วงานที่มีการเทลีนจะช่วยให้การผูกเหล็กเพื่อทำโครงสร้างมีระดับติดกับพื้นดินอย่างเช่นฐานรากหรือคานคอดินทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเหล็กเสริมควรจะมีคอนกรีตหุ้มอยู่ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิม  ผิวหน้าที่เรียบหลังจากเทลีนแล้ว เมื่อวางเหล็กเสริมลงไปจะสามารถหนุนลูกปูนหรือช่วยรักษาระดับของเหล็กเอาไว้ได้ง่ายขึ้น  โดยที่เหล็กเสริมจะไม่เสียรูป  ไม่จมดิน  หรือเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อถูกเทคอนกรีตทับและจะทำให้คอนกรีตสามารถไหลหุ้มเหล็กจนมิดได้   รวมทั้งยังช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดจากดิน เช่น  ดินไหล  ดินเป็นโพรง  ความสกปรกจากดินโคลนหรือน้ำใต้ดิน  ที่จะส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างได้อีกด้วย

ภาพ: งานเทลีนโครงสร้าง

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ