View : 3038

       แปกัลวาไนซ์สำหรับโครงหลังคาสำเร็จรูป เป็นวัสดุโลหะชุบ จึงไม่สามารถต่อความยาวได้ด้วยการเชื่อมเหมือนแปหลังคาเหล็กทั่วไป  ดังนั้นในการต่อจะใช้วิธียึดด้วยสกรูเท่านั้น  โดยการต่อแปกัลวาไนซ์แต่ละครั้งจะมีการยึดสกรูจำนวน 4 จุด ซึ่งวิธียึดจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ทำการต่อ กรณีต่อแปกัลวาไนซ์ที่ตำแหน่งกลางตัวจันทัน ให้นำแปทั้ง 2 ชิ้นวางชนกัน แล้วยิงสกรูยึดปีกแปเข้ากับจันทัน ส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการต่อแปกัลวาไนซ์ระหว่างช่วงจันทัน ให้นำแปมาทาบซ้อนทับกันเป็นระยะ 20 ซม. และยึดสกรูที่ปีกแปในตำแหน่งรอยต่อ เพื่อยึดแปทั้ง 2 เข้าด้วยกันเรื่อง: SCG Experience

​ต่อความยาวแปกัลวาไนซ์ได้ด้วยวิธีใด?

ภาพ:  การต่อแปหลังคากัลวาไนซ์ที่ตำแหน่งกลางตัวจันทัน

ภาพ: การต่อแปหลังคากัลวาไนซ์ระหว่างช่วงจันทัน

เรื่อง: SCG Experience

​ต่อความยาวแปกัลวาไนซ์ได้ด้วยวิธีใด?

ภาพ:  การต่อแปหลังคากัลวาไนซ์ที่ตำแหน่งกลางตัวจันทัน

ภาพ: การต่อแปหลังคากัลวาไนซ์ระหว่างช่วงจันทัน

       แปกัลวาไนซ์สำหรับโครงหลังคาสำเร็จรูป เป็นวัสดุโลหะชุบ จึงไม่สามารถต่อความยาวได้ด้วยการเชื่อมเหมือนแปหลังคาเหล็กทั่วไป  ดังนั้นในการต่อจะใช้วิธียึดด้วยสกรูเท่านั้น  โดยการต่อแปกัลวาไนซ์แต่ละครั้งจะมีการยึดสกรูจำนวน 4 จุด ซึ่งวิธียึดจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ทำการต่อ กรณีต่อแปกัลวาไนซ์ที่ตำแหน่งกลางตัวจันทัน ให้นำแปทั้ง 2 ชิ้นวางชนกัน แล้วยิงสกรูยึดปีกแปเข้ากับจันทัน ส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการต่อแปกัลวาไนซ์ระหว่างช่วงจันทัน ให้นำแปมาทาบซ้อนทับกันเป็นระยะ 20 ซม. และยึดสกรูที่ปีกแปในตำแหน่งรอยต่อ เพื่อยึดแปทั้ง 2 เข้าด้วยกันขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ