View : 1494

       ระดับน้ำ เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับตรวจสอบความลาดเอียงของส่วนต่างๆ ในอาคาร เพื่อให้มีระดับขนานและตั้งฉากกับผิวโลก หรือเอียงทำมุมตามองศาที่ต้องการ โดยอาศัยคุณสมบัติการรักษาระดับของน้ำในแนวราบมาช่วยตรวจสอบ

       ระดับน้ำจะมีลักษณะเป็นหลอดแก้ว อะคริลิกใส หรือพลาสติกใสที่ภายในมีน้ำและฟองอากาศขนาดเท่าเมล็ดถั่วบรรจุอยู่  ฟองอากาศนี้เองคือสิ่งที่เราใช้ตรวจสอบความลาดเอียง  สามารถนำไปใช้งานได้โดยการวางให้ขนาบกับจุดที่ต้องการวัด  หากฟองอากาศไหลมาอยู่ตรงกลางหลอด หรืออยู่ในจุดที่ทำเครื่องหมายระบุเอาไว้  แสดงว่าระดับดังกล่าวขนานหรือตั้งฉากแล้ว ไม่มีความลาดเอียงอยู่ โดยมากมักจะติดตั้งมาเป็นชุดคู่กับด้ามจับอะลูมิเนียม หรือพลาสติก มีขนาดความยาวทั่วไปประมาณ 60 เซนติเมตร และยังสามารถใช้เป็นไม้บรรทัดได้ในตัวด้วย 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ระดับน้ำ

ภาพ: เครื่องมือระดับน้ำ

ภาพ: การใช้งานเครื่องมือวัดระดับน้ำ

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ระดับน้ำ

ภาพ: เครื่องมือระดับน้ำ

ภาพ: การใช้งานเครื่องมือวัดระดับน้ำ

       ระดับน้ำ เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับตรวจสอบความลาดเอียงของส่วนต่างๆ ในอาคาร เพื่อให้มีระดับขนานและตั้งฉากกับผิวโลก หรือเอียงทำมุมตามองศาที่ต้องการ โดยอาศัยคุณสมบัติการรักษาระดับของน้ำในแนวราบมาช่วยตรวจสอบ

       ระดับน้ำจะมีลักษณะเป็นหลอดแก้ว อะคริลิกใส หรือพลาสติกใสที่ภายในมีน้ำและฟองอากาศขนาดเท่าเมล็ดถั่วบรรจุอยู่  ฟองอากาศนี้เองคือสิ่งที่เราใช้ตรวจสอบความลาดเอียง  สามารถนำไปใช้งานได้โดยการวางให้ขนาบกับจุดที่ต้องการวัด  หากฟองอากาศไหลมาอยู่ตรงกลางหลอด หรืออยู่ในจุดที่ทำเครื่องหมายระบุเอาไว้  แสดงว่าระดับดังกล่าวขนานหรือตั้งฉากแล้ว ไม่มีความลาดเอียงอยู่ โดยมากมักจะติดตั้งมาเป็นชุดคู่กับด้ามจับอะลูมิเนียม หรือพลาสติก มีขนาดความยาวทั่วไปประมาณ 60 เซนติเมตร และยังสามารถใช้เป็นไม้บรรทัดได้ในตัวด้วย 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ