View : 807
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ครัวเบา

       ครัวเบา คือ ครัวสำหรับเตรียมหรือประกอบอาหารที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องครัวไม่มาก ไม่ซับซ้อน  ไม่มีการโขลกสับกระแทกอย่างแรง และไม่เกิดกลิ่นฉุนหรือควันมากนัก เช่น ต้ม นึ่ง อบ อุ่นอาหาร เป็นต้น บางครั้งเรียกกันว่า “ครัวฝรั่ง” เคาน์เตอร์ครัวเบามักประกอบด้วยโครงคร่าวไม้หรือโลหะ กรุวัสดุแผ่นต่าง ๆ เช่น ไม้จริง, ไม้อัด, ไฟเบอร์ซีเมนต์, Particle Board, Compact laminated ฯลฯ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องรับน้ำหนักและแรงกระแทกมากนัก

       วัสดุตกแต่งหรือปิดผิวสำหรับครัวเบา อาจไม่จำเป็นต้องคงทนต่อสภาวะต่างๆ มาก จึงมีทางเลือกหลากหลายและมักออกแบบให้สวยงามได้ง่าย เช่น ส่วนท็อปเคาน์เตอร์อาจใช้เป็น ไม้จริง หินเทียม ไวนิล แผ่นลามิเนต หรือกระจก เป็นต้น ส่วนวัสดุตกแต่งผนังนั้นก็มีให้เลือกหลายชนิด เช่น กระเบื้อง โมเสก ลามิเนต เป็นต้น  

       อย่างไรก็ตาม แม้ครัวเบาจะใช้ประกอบอาหารที่ไม่มีกลิ่นควันมาก แต่ก็ควรคำนึงเรื่องการทำช่องหน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศที่เพียงพอ หากมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่อาจใช้เครื่องดูดควันและพัดลมดูดอากาศช่วย ตามความเหมาะสม

ภาพ: ตัวอย่างภาพแสดงโครงสร้างครัวเบาโลหะ

ภาพ: ตัวอย่างครัวเบา

ภาพ: ตัวอย่างครัวเบา

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ครัวเบา

       ครัวเบา คือ ครัวสำหรับเตรียมหรือประกอบอาหารที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องครัวไม่มาก ไม่ซับซ้อน  ไม่มีการโขลกสับกระแทกอย่างแรง และไม่เกิดกลิ่นฉุนหรือควันมากนัก เช่น ต้ม นึ่ง อบ อุ่นอาหาร เป็นต้น บางครั้งเรียกกันว่า “ครัวฝรั่ง” เคาน์เตอร์ครัวเบามักประกอบด้วยโครงคร่าวไม้หรือโลหะ กรุวัสดุแผ่นต่าง ๆ เช่น ไม้จริง, ไม้อัด, ไฟเบอร์ซีเมนต์, Particle Board, Compact laminated ฯลฯ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องรับน้ำหนักและแรงกระแทกมากนัก

       วัสดุตกแต่งหรือปิดผิวสำหรับครัวเบา อาจไม่จำเป็นต้องคงทนต่อสภาวะต่างๆ มาก จึงมีทางเลือกหลากหลายและมักออกแบบให้สวยงามได้ง่าย เช่น ส่วนท็อปเคาน์เตอร์อาจใช้เป็น ไม้จริง หินเทียม ไวนิล แผ่นลามิเนต หรือกระจก เป็นต้น ส่วนวัสดุตกแต่งผนังนั้นก็มีให้เลือกหลายชนิด เช่น กระเบื้อง โมเสก ลามิเนต เป็นต้น  

       อย่างไรก็ตาม แม้ครัวเบาจะใช้ประกอบอาหารที่ไม่มีกลิ่นควันมาก แต่ก็ควรคำนึงเรื่องการทำช่องหน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศที่เพียงพอ หากมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่อาจใช้เครื่องดูดควันและพัดลมดูดอากาศช่วย ตามความเหมาะสม

ภาพ: ตัวอย่างภาพแสดงโครงสร้างครัวเบาโลหะ

ภาพ: ตัวอย่างครัวเบา

ภาพ: ตัวอย่างครัวเบา

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ