View : 12499
เรื่อง: SCG Experience

Material Guide : ดูดซับกับกันเสียง เลือกใช้ต่างกันอย่างไร

       เสียง มีผลต่อชีวิตประจำวันเรามากมาย เราได้ยินเสียงผ่านหูเพื่อรับรู้เรื่องราวรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างกัน ดูหนังฟังเพลง รับข่าวสารบ้านเมือง ซึ่งหากคุณภาพเสียงที่ได้ยินและความดังเบาที่เหมาะสมก็คงไม่ส่งผลอะไร แต่ถ้าเป็นเสียงก้องจนคุยกันไม่เข้าใจหรือความดังของเสียงที่มากเกินไปจนอาจรบกวนคนรอบข้างและเพื่อนบ้านข้างเคียงด้วยแล้ว ก็คงต้องหาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น การใช้วัสดุกันเสียง และ การใช้วัสดุดูดซับเสียง ซึ่งทั้งสองวัสดุนี้ช่วยในเรื่องของเสียงเหมือนกันแต่ต่างตรงหน้าที่และลักษณะการติดตั้ง
เรื่อง: SCG Experience

Material Guide : ดูดซับกับกันเสียง เลือกใช้ต่างกันอย่างไร

       เสียง มีผลต่อชีวิตประจำวันเรามากมาย เราได้ยินเสียงผ่านหูเพื่อรับรู้เรื่องราวรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างกัน ดูหนังฟังเพลง รับข่าวสารบ้านเมือง ซึ่งหากคุณภาพเสียงที่ได้ยินและความดังเบาที่เหมาะสมก็คงไม่ส่งผลอะไร แต่ถ้าเป็นเสียงก้องจนคุยกันไม่เข้าใจหรือความดังของเสียงที่มากเกินไปจนอาจรบกวนคนรอบข้างและเพื่อนบ้านข้างเคียงด้วยแล้ว ก็คงต้องหาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น การใช้วัสดุกันเสียง และ การใช้วัสดุดูดซับเสียง ซึ่งทั้งสองวัสดุนี้ช่วยในเรื่องของเสียงเหมือนกันแต่ต่างตรงหน้าที่และลักษณะการติดตั้ง
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ