View : 15329
เรื่อง: SCG Experience

Material Guide: เลือกใช้โครงกัลวาไนซ์สำหรับงานผนังและฝ้าเพดานอย่างไรให้เหมาะ

โครงกัลวาไนซ์คือโครงคร่าวชนิดหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อรองรับวัสดุแผ่นเบาซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน จึงควรเลือกโครงที่มีคุณภาพ มีรูปแบบ ขนาด และความหนาเหมาะสม มีการติดตั้งอย่างถูกวิธี เพื่อให้งานผนังหรืองานฝ้าเพดานคงตัวอยู่ได้อย่างดีมีความแข็งแรงปลอดภัย

 
เรื่อง: SCG Experience

Material Guide: เลือกใช้โครงกัลวาไนซ์สำหรับงานผนังและฝ้าเพดานอย่างไรให้เหมาะ

โครงกัลวาไนซ์คือโครงคร่าวชนิดหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อรองรับวัสดุแผ่นเบาซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน จึงควรเลือกโครงที่มีคุณภาพ มีรูปแบบ ขนาด และความหนาเหมาะสม มีการติดตั้งอย่างถูกวิธี เพื่อให้งานผนังหรืองานฝ้าเพดานคงตัวอยู่ได้อย่างดีมีความแข็งแรงปลอดภัย

 
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ