View : 17477
เรื่อง: SCG Experience

Material Guide : แบบไหนเหมาะสมและคุ้มค่า
โครงหลังคา "เหล็ก" หรือ "สำเร็จรูป"

บ้านสร้างใหม่หรือบ้านที่มีการปรับปรุงหลังคามักใช้โครงหลังคาโลหะ ซึ่งมีให้เลือกทั้ง “เหล็กรูปพรรณ” ที่ผู้รับเหมาจะต้องสั่งโครงเหล็กมาให้ช่างเหล็กทำการตัดติดตั้ง เชื่อมประกอบ กับอีกแบบหนึ่งคือ “โครงหลังคาสำเร็จรูป” ที่สามารถสั่งจากผู้ผลิตให้มาวัดขนาดและผลิตชิ้นส่วนจากโรงงาน เพื่อนำมาประกอบโดยทีมช่างจากผู้ผลิตโดยตรงเรื่อง: SCG Experience

Material Guide : แบบไหนเหมาะสมและคุ้มค่า
โครงหลังคา "เหล็ก" หรือ "สำเร็จรูป"

บ้านสร้างใหม่หรือบ้านที่มีการปรับปรุงหลังคามักใช้โครงหลังคาโลหะ ซึ่งมีให้เลือกทั้ง “เหล็กรูปพรรณ” ที่ผู้รับเหมาจะต้องสั่งโครงเหล็กมาให้ช่างเหล็กทำการตัดติดตั้ง เชื่อมประกอบ กับอีกแบบหนึ่งคือ “โครงหลังคาสำเร็จรูป” ที่สามารถสั่งจากผู้ผลิตให้มาวัดขนาดและผลิตชิ้นส่วนจากโรงงาน เพื่อนำมาประกอบโดยทีมช่างจากผู้ผลิตโดยตรงขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ