View : 333
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ตะปูเกลียวปลายแหลม

ตะปูเกลียวปลายแหลม เป็นตะปูเกลียวที่ส่วนปลายของลำตะปูจะมีลักษณะเรียวเล็กแหลม มีขนาดและความยาวแตกต่างกันไป ตะปูเกลียวปลายแหลมมักใช้กับงานไม้จริง เช่น ติดตั้งแผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์กับโครงคร่าวไม้  ติดตั้งกระเบื้องหลังคาเข้ากับแปไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ ฯลฯ หรือแม้แต่ใช้ยึดวัสดุ/อุปกรณ์กับผนังก่ออิฐฉาบปูน โดยใช้ควบคู่กับพุกของผนังแต่ละประเภท

ภาพ: ตัวอย่างตะปูเกลียวปลายแหลมแบบต่างๆ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ตะปูเกลียวปลายแหลม

ตะปูเกลียวปลายแหลม เป็นตะปูเกลียวที่ส่วนปลายของลำตะปูจะมีลักษณะเรียวเล็กแหลม มีขนาดและความยาวแตกต่างกันไป ตะปูเกลียวปลายแหลมมักใช้กับงานไม้จริง เช่น ติดตั้งแผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์กับโครงคร่าวไม้  ติดตั้งกระเบื้องหลังคาเข้ากับแปไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ ฯลฯ หรือแม้แต่ใช้ยึดวัสดุ/อุปกรณ์กับผนังก่ออิฐฉาบปูน โดยใช้ควบคู่กับพุกของผนังแต่ละประเภท

ภาพ: ตัวอย่างตะปูเกลียวปลายแหลมแบบต่างๆ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ