View : 2963

       พุกพลาสติก  คือ อุปกรณ์ประเภทพลาสติกที่ช่วยยึดตะปูเกลียว (น็อตหรือสกรู) เข้ากับพื้นหรือผนัง เพื่อใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ โดยพุกจะช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างตะปูเกลียวและพื้นหรือผนังให้มากยิ่งขึ้น

       โดยความเข้าใจของคนทั่วไปเมื่อพูดถึง “พุกพลาสติก”  ก็จะนึกถึง “พุกตัวหนอน” แบบที่คุ้นตากัน  ใช้สำหรับงานผนังก่ออิฐที่รับน้ำหนักของแขวนไม่มากนักในอาคารหรือบ้านทั่วไป เช่น แขวนนาฬิกา ติดชั้นวางของ เป็นต้น   แต่จริงๆ แล้วยังมีพุกพลาสติกหลายรูปแบบที่ถูกเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของการใช้งานอีก เช่น  พุกปีกผีเสื้อ สำหรับผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือแผ่นยิปซัม  เป็นต้น  จึงควรเลือกรูปแบบและขนาดให้เหมาะสมกับงานเพื่อความแข็งแรงในการติดตั้ง

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน พุกพลาสติก

ภาพ: พุกพลาสติกสำหรับผนังก่ออิฐ

ภาพ: พุกปีกผีเสื้อ

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน พุกพลาสติก

ภาพ: พุกพลาสติกสำหรับผนังก่ออิฐ

ภาพ: พุกปีกผีเสื้อ

       พุกพลาสติก  คือ อุปกรณ์ประเภทพลาสติกที่ช่วยยึดตะปูเกลียว (น็อตหรือสกรู) เข้ากับพื้นหรือผนัง เพื่อใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ โดยพุกจะช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างตะปูเกลียวและพื้นหรือผนังให้มากยิ่งขึ้น

       โดยความเข้าใจของคนทั่วไปเมื่อพูดถึง “พุกพลาสติก”  ก็จะนึกถึง “พุกตัวหนอน” แบบที่คุ้นตากัน  ใช้สำหรับงานผนังก่ออิฐที่รับน้ำหนักของแขวนไม่มากนักในอาคารหรือบ้านทั่วไป เช่น แขวนนาฬิกา ติดชั้นวางของ เป็นต้น   แต่จริงๆ แล้วยังมีพุกพลาสติกหลายรูปแบบที่ถูกเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของการใช้งานอีก เช่น  พุกปีกผีเสื้อ สำหรับผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือแผ่นยิปซัม  เป็นต้น  จึงควรเลือกรูปแบบและขนาดให้เหมาะสมกับงานเพื่อความแข็งแรงในการติดตั้ง

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ