View : 5408

       ขัดมัน  คือ  วิธีการตกแต่งผิวหน้าปูนรูปแบบหนึ่งที่ทำให้พื้นผิวที่ได้มีลักษณะเรียบ ค่อนข้างมัน และยังคงสีธรรมชาติของปูนซีเมนต์เอาไว้อยู่  สามารถทำได้กับทุกส่วนประกอบของอาคารไม่ว่าจะเป็น  พื้น ผนัง หลังคาดาดฟ้า ท้องพื้น ทางเดิน ฯลฯ โดยโชว์พื้นผิวขัดมันเป็นวัสดุตกแต่งปิดผิวอย่างเช่นในสไตล์ลอฟท์ หรือใช้เป็นพื้นผิวในชั้นปูนทรายปรับระดับเพื่อรองรับการติดตั้งวัสดุชนิดอื่นๆ เช่น ไม้ปาร์เกต์ ไม้ลามิเนต  กระเบื้องยาง เป็นต้น

       สำหรับงานพื้นผิวขัดมันบนพื้นคอนกรีต จะเริ่มทำหลังจากเทปูนทรายปรับระดับแล้ว ส่วนงานผนังฉาบขัดมันจะเริ่มทำในขั้นตอนการฉาบปูนชั้นที่สอง โดยเมื่อปูนทรายปรับระดับหรือปูนฉาบเริ่มแข็งตัวและแห้งหมาดๆ จะโรยผงปูนซีเมนต์ผงลงไปบนผิวหน้าให้ทั่ว จากนั้นใช้เกรียงเหล็กที่มีผิวเรียบ ขัดหรือวนให้เป็นวงจนกว่าผิวหน้าจะเริ่มเซตตัวเท่ากันทั่วทั้งพื้นผิว  พื้นผิวขัดมันที่ได้ออกมาจึงมีลวดลายที่เกิดจากร่องรอยการวนของเกรียง รวมทั้งสีที่เข้ม-อ่อนต่างกันของปูน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือช่างเฉพาะบุคคลและความเร็วในการขัดให้ทันพอดีกับการแห้งและเซตตัวของปูนด้วย สำหรับงานพื้นที่ต้องการควบคุมคุณภาพพื้นผิวขัดมันให้ออกมาสม่ำเสมอกัน  ก็สามารถเลือกใช้เครื่องขัดผิวปูน (บ้างเรียก “คอปเตอร์”) แทนเกรียงเหล็ก ได้ เครื่องจะขัดผิวหน้าของชั้นปูนซีเมนต์ที่ลอยขึ้นมาด้านบนในระหว่างที่รอปูนปรับระดับเซตตัว  โดยไม่ต้องใช้ปูนซีเมนต์ผงโรยลงไปบนผิวหน้า

       อย่างไรก็ตาม พื้นผิวขัดมันที่โชว์เป็นวัสดุตกแต่งปิดผิว เมื่อใช้งาน ไปนานเข้าอาจมีคราบสกปรกและรอยแตกร้าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  จึงควรป้องกันผิวหน้าด้วยการทาน้ำยาเคลือบผิว ซึ่งมีหลายประเภทให้เลือก  เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในภายหลังคลิปวิดีโอ: ขั้นตอนการทำผนังปูนฉาบขัดมัน
อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ภาพ: ผนังขัดมัน

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ขัดมัน

ภาพ: พื้นผิวขัดมันที่บันไดและพื้น

ภาพ: พื้นผิวขัดมันที่บันไดและพื้น

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ขัดมัน

ภาพ: พื้นผิวขัดมันที่บันไดและพื้น

ภาพ: พื้นผิวขัดมันที่บันไดและพื้น

       ขัดมัน  คือ  วิธีการตกแต่งผิวหน้าปูนรูปแบบหนึ่งที่ทำให้พื้นผิวที่ได้มีลักษณะเรียบ ค่อนข้างมัน และยังคงสีธรรมชาติของปูนซีเมนต์เอาไว้อยู่  สามารถทำได้กับทุกส่วนประกอบของอาคารไม่ว่าจะเป็น  พื้น ผนัง หลังคาดาดฟ้า ท้องพื้น ทางเดิน ฯลฯ โดยโชว์พื้นผิวขัดมันเป็นวัสดุตกแต่งปิดผิวอย่างเช่นในสไตล์ลอฟท์ หรือใช้เป็นพื้นผิวในชั้นปูนทรายปรับระดับเพื่อรองรับการติดตั้งวัสดุชนิดอื่นๆ เช่น ไม้ปาร์เกต์ ไม้ลามิเนต  กระเบื้องยาง เป็นต้น

       สำหรับงานพื้นผิวขัดมันบนพื้นคอนกรีต จะเริ่มทำหลังจากเทปูนทรายปรับระดับแล้ว ส่วนงานผนังฉาบขัดมันจะเริ่มทำในขั้นตอนการฉาบปูนชั้นที่สอง โดยเมื่อปูนทรายปรับระดับหรือปูนฉาบเริ่มแข็งตัวและแห้งหมาดๆ จะโรยผงปูนซีเมนต์ผงลงไปบนผิวหน้าให้ทั่ว จากนั้นใช้เกรียงเหล็กที่มีผิวเรียบ ขัดหรือวนให้เป็นวงจนกว่าผิวหน้าจะเริ่มเซตตัวเท่ากันทั่วทั้งพื้นผิว  พื้นผิวขัดมันที่ได้ออกมาจึงมีลวดลายที่เกิดจากร่องรอยการวนของเกรียง รวมทั้งสีที่เข้ม-อ่อนต่างกันของปูน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือช่างเฉพาะบุคคลและความเร็วในการขัดให้ทันพอดีกับการแห้งและเซตตัวของปูนด้วย สำหรับงานพื้นที่ต้องการควบคุมคุณภาพพื้นผิวขัดมันให้ออกมาสม่ำเสมอกัน  ก็สามารถเลือกใช้เครื่องขัดผิวปูน (บ้างเรียก “คอปเตอร์”) แทนเกรียงเหล็ก ได้ เครื่องจะขัดผิวหน้าของชั้นปูนซีเมนต์ที่ลอยขึ้นมาด้านบนในระหว่างที่รอปูนปรับระดับเซตตัว  โดยไม่ต้องใช้ปูนซีเมนต์ผงโรยลงไปบนผิวหน้า

       อย่างไรก็ตาม พื้นผิวขัดมันที่โชว์เป็นวัสดุตกแต่งปิดผิว เมื่อใช้งาน ไปนานเข้าอาจมีคราบสกปรกและรอยแตกร้าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  จึงควรป้องกันผิวหน้าด้วยการทาน้ำยาเคลือบผิว ซึ่งมีหลายประเภทให้เลือก  เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในภายหลังคลิปวิดีโอ: ขั้นตอนการทำผนังปูนฉาบขัดมัน
อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ภาพ: ผนังขัดมัน

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ