View : 2036

       พื้นยื่น คือ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ยื่นออกมาจากแนวอาคารหรือโครงสร้าง โดยจะมีการเสริมเหล็กบนต่อเนื่องจากพื้นภายในอาคาร เพื่อช่วยป้องกันการแอ่นตัวหรือการพังทลายเสียหายในภายหลัง รูปแบบและขนาดของพื้นยื่นจะถูกออกแบบโดยสถาปนิก ซึ่งวิศวกรจะเป็นผู้ออกแบบคอนกรีตและเหล็กเสริมให้เหมาะสม (สถาปนิกและวิศวกรประสานงานกัน) เมื่อหล่อคอนกรีตแล้วเสร็จส่วนนี้จะกลายเป็นแผ่นพื้นทึบที่วางตัวในแนวขนานกับพื้น มักพบเห็นการใช้งานเป็นพื้นระเบียงห้อง หรือกันสาด รวมถึงใช้สร้างลูกเล่นในการออกแบบให้กับอาคารอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

​ภาพ: ตำแหน่งพื้นยื่นออกมาจากแนวอาคาร

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน พื้นยื่น

ภาพ: ตำแหน่งพื้นยื่นออกมาจากแนวอาคาร

​ภาพ: ตำแหน่งพื้นยื่นออกมาจากแนวอาคาร

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน พื้นยื่น

ภาพ: ตำแหน่งพื้นยื่นออกมาจากแนวอาคาร

​ภาพ: ตำแหน่งพื้นยื่นออกมาจากแนวอาคาร

       พื้นยื่น คือ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ยื่นออกมาจากแนวอาคารหรือโครงสร้าง โดยจะมีการเสริมเหล็กบนต่อเนื่องจากพื้นภายในอาคาร เพื่อช่วยป้องกันการแอ่นตัวหรือการพังทลายเสียหายในภายหลัง รูปแบบและขนาดของพื้นยื่นจะถูกออกแบบโดยสถาปนิก ซึ่งวิศวกรจะเป็นผู้ออกแบบคอนกรีตและเหล็กเสริมให้เหมาะสม (สถาปนิกและวิศวกรประสานงานกัน) เมื่อหล่อคอนกรีตแล้วเสร็จส่วนนี้จะกลายเป็นแผ่นพื้นทึบที่วางตัวในแนวขนานกับพื้น มักพบเห็นการใช้งานเป็นพื้นระเบียงห้อง หรือกันสาด รวมถึงใช้สร้างลูกเล่นในการออกแบบให้กับอาคารอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

​ภาพ: ตำแหน่งพื้นยื่นออกมาจากแนวอาคาร

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ