View : 5486

Q: จะติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้ว STAY COOL ในตำแหน่งที่มีโคมไฟดาวน์ไลท์ได้อย่างไร

A: ในการปูฉนวนกันความร้อนใยแก้ว STAY COOL บนฝ้าเพดานนั้น ห้ามปูทับโคมไฟดาวน์ไลท์ (Downlight)  เพราะทำให้โคมไฟดาวน์ไลท์เกิดการสะสมความร้อนจนหลอดไฟขาดได้ง่าย วิธีการปูที่ถูกต้องคือ เว้นช่องว่างให้ฉนวนห่างจากโคมดาวน์ไลท์ประมาณ 3 นิ้ว หรือเลือกใช้อีกวิธีหนึ่ง คือ เจาะเว้นช่องดาวน์ไลท์ โดยกรีดฉนวนตรงจุดที่ตรงกับโคมไฟให้เป็นรูปกากบาท จากนั้นพับเก็บมุม ตลบเข้าไปด้านข้างโดยไม่ต้องดึงเนื้อฉนวนออกมา ติดทับด้วยเทปอะลูมิเนียมฟอยล์

ทั้งนี้ ก่อนจะปูฉนวนบริเวณที่มีโคมไฟดาวน์ไลท์ ควรใช้ไขควงเช็คกระแสไฟฟ้า สายไฟ และโคม
ดาวน์ไลท์ ว่ามีไฟรั่วหรือไม่ หากพบว่ามีไฟรั่ว ควรตัดกระแสไฟฟ้าและซ่อมแซมให้เรียบร้อย

เรื่อง: SCG Experience

Q&A : จะติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้ว STAY COOL ในตำแหน่งที่มีโคมไฟดาวน์ไลท์ได้อย่างไร

ขั้นตอนการเจาะฉนวนกันความร้อนใยแก้ว STAY COOL เพื่อเว้นช่องสำหรับดาวน์ไลท์ 

ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว STAY COOL ที่เจาะช่องเรียบร้อยแล้ว

เรื่อง: SCG Experience

Q&A : จะติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้ว STAY COOL ในตำแหน่งที่มีโคมไฟดาวน์ไลท์ได้อย่างไร

ขั้นตอนการเจาะฉนวนกันความร้อนใยแก้ว STAY COOL เพื่อเว้นช่องสำหรับดาวน์ไลท์ 

ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว STAY COOL ที่เจาะช่องเรียบร้อยแล้ว

Q: จะติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้ว STAY COOL ในตำแหน่งที่มีโคมไฟดาวน์ไลท์ได้อย่างไร

A: ในการปูฉนวนกันความร้อนใยแก้ว STAY COOL บนฝ้าเพดานนั้น ห้ามปูทับโคมไฟดาวน์ไลท์ (Downlight)  เพราะทำให้โคมไฟดาวน์ไลท์เกิดการสะสมความร้อนจนหลอดไฟขาดได้ง่าย วิธีการปูที่ถูกต้องคือ เว้นช่องว่างให้ฉนวนห่างจากโคมดาวน์ไลท์ประมาณ 3 นิ้ว หรือเลือกใช้อีกวิธีหนึ่ง คือ เจาะเว้นช่องดาวน์ไลท์ โดยกรีดฉนวนตรงจุดที่ตรงกับโคมไฟให้เป็นรูปกากบาท จากนั้นพับเก็บมุม ตลบเข้าไปด้านข้างโดยไม่ต้องดึงเนื้อฉนวนออกมา ติดทับด้วยเทปอะลูมิเนียมฟอยล์

ทั้งนี้ ก่อนจะปูฉนวนบริเวณที่มีโคมไฟดาวน์ไลท์ ควรใช้ไขควงเช็คกระแสไฟฟ้า สายไฟ และโคม
ดาวน์ไลท์ ว่ามีไฟรั่วหรือไม่ หากพบว่ามีไฟรั่ว ควรตัดกระแสไฟฟ้าและซ่อมแซมให้เรียบร้อย

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ