View : 18485
เรื่อง: SCG Experience

Q&A ทำไมผนังปูนฉาบอิฐมวลเบาจึงเกิดรอยแตกร้าวได้ง่าย

       อิฐมวลเบา วัสดุที่นิยมใช้ก่อสร้างบ้านกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งหลายคนอาจจะเคยพบรอยร้าวที่ผิวปูนฉาบผนัง สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก “การสูญเสียน้ำเร็วเกินไป” เนื่องจากการเผชิญกับแสงแดด ความชื้น แรงลม ปฏิกิริยาทางเคมี และ “การยืดหดตัวของผิวผนังปูนฉาบ” อันเนื่องมาจากวัตถุดิบด้อยคุณภาพ เจือปนสิ่งสกปรก เมื่อเวลาผ่านไป ผิวผนังสัมผัสอากาศ อุณหภูมิ  และเกิดการหดตัวตามธรรมชาติ จึงทำให้เกิดการแตกร้าวในภายหลัง แนวทางป้องกันก็คือควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปูนฉาบสำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะซึ่งมีความยืดหยุ่น สามารถกักเก็บน้ำในตัวปูนได้มากกว่าปูนฉาบทั่วไป โดยผสมในอัตราส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนด ทั้งนี้ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมถึงวิธีฉาบที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้งานผนังปูนฉาบที่สวยงามได้มาตรฐาน สามารถโชว์ให้เห็นเนื้อแท้ของงานปูนได้อย่างไม่น้อยหน้าใคร

ขอบคุณภาพ: บ้านคุณวิทยา ทรัพย์มากอุดม


 


 

เรื่อง: SCG Experience

Q&A ทำไมผนังปูนฉาบอิฐมวลเบาจึงเกิดรอยแตกร้าวได้ง่าย

       อิฐมวลเบา วัสดุที่นิยมใช้ก่อสร้างบ้านกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งหลายคนอาจจะเคยพบรอยร้าวที่ผิวปูนฉาบผนัง สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก “การสูญเสียน้ำเร็วเกินไป” เนื่องจากการเผชิญกับแสงแดด ความชื้น แรงลม ปฏิกิริยาทางเคมี และ “การยืดหดตัวของผิวผนังปูนฉาบ” อันเนื่องมาจากวัตถุดิบด้อยคุณภาพ เจือปนสิ่งสกปรก เมื่อเวลาผ่านไป ผิวผนังสัมผัสอากาศ อุณหภูมิ  และเกิดการหดตัวตามธรรมชาติ จึงทำให้เกิดการแตกร้าวในภายหลัง แนวทางป้องกันก็คือควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปูนฉาบสำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะซึ่งมีความยืดหยุ่น สามารถกักเก็บน้ำในตัวปูนได้มากกว่าปูนฉาบทั่วไป โดยผสมในอัตราส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนด ทั้งนี้ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมถึงวิธีฉาบที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้งานผนังปูนฉาบที่สวยงามได้มาตรฐาน สามารถโชว์ให้เห็นเนื้อแท้ของงานปูนได้อย่างไม่น้อยหน้าใคร

ขอบคุณภาพ: บ้านคุณวิทยา ทรัพย์มากอุดม

บทความที่แล้ว
ปูนฉาบอิฐมวลเบาลดรอยร้าว “เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม”
63-ปูนฉาบอิฐมวลเบาลดรอยร้าว-เสือ-มอร์ตาร์-สูตรแพลทินัม”.jpgบทความถัดไป
Material Guide : ผนังสมาร์ทบอร์ดแทนผนังก่ออิฐได้จริงหรือ
65-Material-Guide-ผนังสมาร์ทบอร์ดแทนผนังก่ออิฐได้จริงหรือ.jpg


 


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ