View : 2753

       เพราะปูนซีเมนต์มีหลายประเภท แต่ละประเภทจึงแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง จึงเหมาะสำหรับงานโครงสร้าง เช่น งานฐานราก เสา คาน พื้น ของบ้านพักอาศัยและอาคารทั่วไป นอกจากนี้ยังเหมาะกับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ที่รับน้ำหนักมาก อาทิ ถนน สะพาน เขื่อน สนามกีฬา ส่วนปูนงานหล่อ เอสซีจี เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ชนิดพิเศษที่พัฒนาให้มีคุณสมบัติแห้งตัวได้เร็วขึ้นจึงถอดแบบได้ไว ประหยัดเวลา และเพิ่มรอบทำงานทำให้ได้จำนวนชิ้นงานต่อวันมากขึ้น มีเนื้อปูนละเอียดช่วยให้ผิวชิ้นงานเรียบเนียน เนื้อปูนลื่นไหลช่วยให้การเทคอนกรีตเข้าแบบได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เปราะ ลดการแตกหักเสียหายจากการถอดแบบ จึงเหมาะกับงานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นงานหล่อชิ้นส่วนเล็กๆ ที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากๆ หรือกำลังอัดไม่สูง (ไม่ High Strength) ตัวอย่างเช่น บล็อกผนัง ช่องลม บล็อกทางเท้า เสา ท่อ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ 

เรื่อง: SCG Experience

Q&A ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี กับ ปูนงานหล่อ เอสซีจี ต่างกันอย่างไร

ภาพ: ปูนช้างงานโครงสร้างสำหรับอาคารและงานก่อสร้างขนาดใหญ่

ภาพ: ปูนช้างงานหล่อสำหรับงานหล่อคอนกรีตสำเร็จรูปที่กำลังอัดไม่สูง

เรื่อง: SCG Experience

Q&A ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี กับ ปูนงานหล่อ เอสซีจี ต่างกันอย่างไร

ภาพ: ปูนช้างงานโครงสร้างสำหรับอาคารและงานก่อสร้างขนาดใหญ่

ภาพ: ปูนช้างงานหล่อสำหรับงานหล่อคอนกรีตสำเร็จรูปที่กำลังอัดไม่สูง

       เพราะปูนซีเมนต์มีหลายประเภท แต่ละประเภทจึงแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง จึงเหมาะสำหรับงานโครงสร้าง เช่น งานฐานราก เสา คาน พื้น ของบ้านพักอาศัยและอาคารทั่วไป นอกจากนี้ยังเหมาะกับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ที่รับน้ำหนักมาก อาทิ ถนน สะพาน เขื่อน สนามกีฬา ส่วนปูนงานหล่อ เอสซีจี เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ชนิดพิเศษที่พัฒนาให้มีคุณสมบัติแห้งตัวได้เร็วขึ้นจึงถอดแบบได้ไว ประหยัดเวลา และเพิ่มรอบทำงานทำให้ได้จำนวนชิ้นงานต่อวันมากขึ้น มีเนื้อปูนละเอียดช่วยให้ผิวชิ้นงานเรียบเนียน เนื้อปูนลื่นไหลช่วยให้การเทคอนกรีตเข้าแบบได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เปราะ ลดการแตกหักเสียหายจากการถอดแบบ จึงเหมาะกับงานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นงานหล่อชิ้นส่วนเล็กๆ ที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากๆ หรือกำลังอัดไม่สูง (ไม่ High Strength) ตัวอย่างเช่น บล็อกผนัง ช่องลม บล็อกทางเท้า เสา ท่อ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ 

บทความที่แล้ว
ประเภทการใช้งานของปูนซีเมนต์
4-ประเภทการใช้งานปูนซีเมนต์.jpgบทความถัดไป
ปูนซีเมนต์เทา VS ปูนซีเมนต์ขาว
6-ปูนซีเมนต์เทา-ปูนซีเมนต์ขาว.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ