View : 9477

       ปูนก่อและปูนฉาบล้วนเป็นปูนมอร์ตาร์เหมือนกัน ซึ่งมีส่วนผสมคือ ปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำ ปัจจุบันทั้งปูนก่อและปูนฉาบมีให้เลือกทั้งแบบที่เอาปูนซีเมนต์มาผสมทรายและน้ำเอง กับอีกแบบคือปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ซึ่งแยกออกเป็นปูนมอร์ตาร์ชนิดก่อ และปูนมอร์ตาร์ชนิดฉาบ ที่เพียงผสมน้ำก็สามารถใช้งานได้เลย

ปูนก่อจะใช้ทรายหยาบที่มีคุณภาพเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะและให้กำลังที่ดีกว่า เพราะปูนก่อทำหน้าที่เป็นตัวประสานหรือยึดก้อนอิฐเข้าด้วยกัน ช่วยกระจายน้ำหนักที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอ

ปูนฉาบจะใช้ทรายละเอียดเพื่อให้เกิดความเรียบเนียนในการฉาบ เพราะปูนฉาบเป็นวัสดุเพื่อตกแต่งผิวผนังก่ออิฐให้มีความเรียบร้อยสวยงามได้ระดับ รวมถึงช่วยปกปิดรอยขรุขระต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่ออิฐ 

       เพราะฉะนั้น การนำปูนมอร์ตาร์แบบก่อไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม (ทั้งแบบผสมเองหรือแบบสำเร็จรูป) สามารถนำไปฉาบผนังได้ เพียงแต่ผนังที่ได้ผิวจะไม่เรียบเนียนเหมือนการใช้ปูนฉาบเท่านั้นเอง 

เรื่อง: SCG Experience

Q&A เอาปูนมอร์ตาร์ชนิดก่อไปฉาบผนังได้หรือไม่

การจะทำผนังก่ออิฐฉาบปูนหลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า “จะเอาปูนมอร์ตาร์ชนิดก่อไปฉาบผนังได้หรือไม่?”

ภาพแสดงลักษณะการใช้งานของปูนก่อและปูนฉาบ

เรื่อง: SCG Experience

Q&A เอาปูนมอร์ตาร์ชนิดก่อไปฉาบผนังได้หรือไม่

การจะทำผนังก่ออิฐฉาบปูนหลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า “จะเอาปูนมอร์ตาร์ชนิดก่อไปฉาบผนังได้หรือไม่?”

ภาพแสดงลักษณะการใช้งานของปูนก่อและปูนฉาบ

       ปูนก่อและปูนฉาบล้วนเป็นปูนมอร์ตาร์เหมือนกัน ซึ่งมีส่วนผสมคือ ปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำ ปัจจุบันทั้งปูนก่อและปูนฉาบมีให้เลือกทั้งแบบที่เอาปูนซีเมนต์มาผสมทรายและน้ำเอง กับอีกแบบคือปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ซึ่งแยกออกเป็นปูนมอร์ตาร์ชนิดก่อ และปูนมอร์ตาร์ชนิดฉาบ ที่เพียงผสมน้ำก็สามารถใช้งานได้เลย

ปูนก่อจะใช้ทรายหยาบที่มีคุณภาพเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะและให้กำลังที่ดีกว่า เพราะปูนก่อทำหน้าที่เป็นตัวประสานหรือยึดก้อนอิฐเข้าด้วยกัน ช่วยกระจายน้ำหนักที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอ

ปูนฉาบจะใช้ทรายละเอียดเพื่อให้เกิดความเรียบเนียนในการฉาบ เพราะปูนฉาบเป็นวัสดุเพื่อตกแต่งผิวผนังก่ออิฐให้มีความเรียบร้อยสวยงามได้ระดับ รวมถึงช่วยปกปิดรอยขรุขระต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่ออิฐ 

       เพราะฉะนั้น การนำปูนมอร์ตาร์แบบก่อไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม (ทั้งแบบผสมเองหรือแบบสำเร็จรูป) สามารถนำไปฉาบผนังได้ เพียงแต่ผนังที่ได้ผิวจะไม่เรียบเนียนเหมือนการใช้ปูนฉาบเท่านั้นเอง 

บทความที่แล้ว
Material Guide : รู้จักและเข้าใจให้ดีก่อน อิฐมอญ อิฐมวลเบา อิฐขาว
54-Material-Guide-รู้จักและเข้าใจให้ดีก่อน-อิฐมอญ-อิฐมวลเบา-อิฐขาว.jpgบทความถัดไป
เหตุใดผนังฉาบปูนจึงมีผิวหยาบ?
56-เหตุใดผนังฉาบปูนจึงมีผิวหยาบ.jpgขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ