View : 77993

       แผ่นสมาร์ทบอร์ด สามารถทำพื้นและผนังในห้องน้ำได้ เพียงแต่ต้องใช้งานให้ถูกวิธี โดยก่อนอื่นควรทำความเข้าใจก่อนว่า แม้แผ่นสมาร์ทบอร์ดจะสามารถใช้งานภายนอกอาคารซึ่งโดนแดดฝนและความเปียกชื้นได้ แต่ก็ไม่เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีน้ำขังหรือต้องแช่น้ำตลอดเวลา

       ดังนั้น หากจะใช้สมาร์ทบอร์ดในห้องน้ำ ควรใช้เฉพาะพื้นที่ “ส่วนแห้ง” ไม่แนะนำให้ใช้ในห้องน้ำส่วนเปียก เนื่องจากวิธีการและวัสดุติดตั้งโดยทั่วไปนั้น มีโอกาสมากที่น้ำจะเล็ดลอดเข้าใต้วัสดุปิดผิว (ส่วนใหญ่มักเป็นกระเบื้อง) และไปขังสะสมบนแผ่นสมาร์ทบอร์ดได้ นอกจากนี้ พื้นและผนังที่ใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดไม่ควรฉีดน้ำล้าง แต่ควรใช้วิธีเช็ดทำถูความสะอาดแทน อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดในห้องน้ำส่วนเปียก ให้แก้ปัญหาโดย ติดตั้งตู้อาบน้ำแบบมีกระจกปิดล้อมรอบ เพื่อลดโอกาสที่น้ำจะขังใต้วัสดุปิดผิวพื้นหรือผนัง หรือติดตั้งด้วยเทคนิคพิเศษ อย่างเช่น การติดตั้งภายในห้องน้ำบ้าน SCG HEIM เป็นต้น

ในการติดตั้งแผ่นสมาร์ทบอร์ดจะต้องยึดเข้ากับโครง สำหรับแผ่นผนังจะใช้เป็นโครงคร่าวเหล็กหรือกัลวาไนซ์ ส่วนแผ่นพื้นจะติดตั้งบนตงเหล็กซึ่งสามารถทำได้ 2 กรณี คือ ยึดตงพื้นเข้ากับคาน  กับอีกกรณีคือวางตงทับบนพื้นเดิม ทั้งนี้ เมื่อติดตั้งพื้นและผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการปูแผ่นยางกันรั่วซึมทับให้ทั่วแผ่นพื้น ครอบคลุมไปถึงรอยต่อพื้นชนผนังโดยให้แผ่นยางเลยขึ้นมาบนแผ่นผนังประมาณ 15 ซม. จากนั้นปูทับด้วยวัสดุปิดผิว  เช่น กระเบื้อง ไม้เทียม เป็นต้น

 

เรื่อง: SCG Experience

Q&A แผ่นสมาร์ทบอร์ด ใช้ทำพื้นและผนังในห้องน้ำได้หรือไม่

การวางตู้อาบน้ำบนพื้นสมาร์ทบอร์ด

การติดตั้งแผ่นพื้นและแผ่นผนังสมาร์ทบอร์ดเข้ากับตงและโครงคร่าว

การติดตั้งแผ่นยางกันซึมบนพื้นสมาร์ทบอร์ด

เรื่อง: SCG Experience

Q&A แผ่นสมาร์ทบอร์ด ใช้ทำพื้นและผนังในห้องน้ำได้หรือไม่

การวางตู้อาบน้ำบนพื้นสมาร์ทบอร์ด

การติดตั้งแผ่นพื้นและแผ่นผนังสมาร์ทบอร์ดเข้ากับตงและโครงคร่าว

       แผ่นสมาร์ทบอร์ด สามารถทำพื้นและผนังในห้องน้ำได้ เพียงแต่ต้องใช้งานให้ถูกวิธี โดยก่อนอื่นควรทำความเข้าใจก่อนว่า แม้แผ่นสมาร์ทบอร์ดจะสามารถใช้งานภายนอกอาคารซึ่งโดนแดดฝนและความเปียกชื้นได้ แต่ก็ไม่เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีน้ำขังหรือต้องแช่น้ำตลอดเวลา

       ดังนั้น หากจะใช้สมาร์ทบอร์ดในห้องน้ำ ควรใช้เฉพาะพื้นที่ “ส่วนแห้ง” ไม่แนะนำให้ใช้ในห้องน้ำส่วนเปียก เนื่องจากวิธีการและวัสดุติดตั้งโดยทั่วไปนั้น มีโอกาสมากที่น้ำจะเล็ดลอดเข้าใต้วัสดุปิดผิว (ส่วนใหญ่มักเป็นกระเบื้อง) และไปขังสะสมบนแผ่นสมาร์ทบอร์ดได้ นอกจากนี้ พื้นและผนังที่ใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดไม่ควรฉีดน้ำล้าง แต่ควรใช้วิธีเช็ดทำถูความสะอาดแทน อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดในห้องน้ำส่วนเปียก ให้แก้ปัญหาโดย ติดตั้งตู้อาบน้ำแบบมีกระจกปิดล้อมรอบ เพื่อลดโอกาสที่น้ำจะขังใต้วัสดุปิดผิวพื้นหรือผนัง หรือติดตั้งด้วยเทคนิคพิเศษ อย่างเช่น การติดตั้งภายในห้องน้ำบ้าน SCG HEIM เป็นต้น

ในการติดตั้งแผ่นสมาร์ทบอร์ดจะต้องยึดเข้ากับโครง สำหรับแผ่นผนังจะใช้เป็นโครงคร่าวเหล็กหรือกัลวาไนซ์ ส่วนแผ่นพื้นจะติดตั้งบนตงเหล็กซึ่งสามารถทำได้ 2 กรณี คือ ยึดตงพื้นเข้ากับคาน  กับอีกกรณีคือวางตงทับบนพื้นเดิม ทั้งนี้ เมื่อติดตั้งพื้นและผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการปูแผ่นยางกันรั่วซึมทับให้ทั่วแผ่นพื้น ครอบคลุมไปถึงรอยต่อพื้นชนผนังโดยให้แผ่นยางเลยขึ้นมาบนแผ่นผนังประมาณ 15 ซม. จากนั้นปูทับด้วยวัสดุปิดผิว  เช่น กระเบื้อง ไม้เทียม เป็นต้น

 


บทความที่แล้ว
Q&A ทำผนังภายนอกใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดได้หรือไม่
68-Q-A-ทำผนังภายนอกใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดได้หรือไม่.jpgบทความถัดไป
เสน่ห์งานซีเมนต์รูปแบบใหม่ในสไตล์ลอฟท์ กับ ซีเมนต์บอร์ด เอสซีจี
70-เสน่ห์งานซีเมนต์รูปแบบใหม่ในสไตล์ลอฟท์-กับ-ซีเมนต์บอร์ด-เอสซีจี.jpg


การติดตั้งแผ่นยางกันซึมบนพื้นสมาร์ทบอร์ด

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ