View : 11347
เรื่อง: SCG Experience

Q&A กระเบื้องตัดขอบ และไม่ตัดขอบ ต่างกันอย่างไร

       กระเบื้องตัดขอบ และไม่ตัดขอบ หากมองแบบผิวเผินคงไม่เห็นถึงความแตกต่าง แต่กระเบื้องทั้งสองแบบนี้มีความต่างกันตั้งแต่กระบวนการผลิต รวมถึงการนำไปใช้งานด้วย ขั้นตอนการผลิตกระเบื้องเซรามิค หลังจากผ่านการเผาแล้ว จะทำให้กระเบื้องเกิดการขยายตัวเล็กน้อย ส่งผลให้ขอบของกระเบื้องไม่เรียบตรงเหมือนตอนที่นำมาขึ้นรูปก่อนการเผา กระเบื้องที่ได้คือ กระเบื้องไม่ตัดขอบ การปูกระเบื้องแบบไม่ตัดขอบนี้ควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 3 มิลลิเมตรขึ้นไป ส่วนกระเบื้องตัดขอบ คือ การนำกระเบื้องที่ผ่านการเผาแล้ว มาตัดบริเวณขอบรอบข้างให้ตรงเป็นมุมฉาก  ทำให้ขอบกระเบื้องที่ได้มีความเรียบตรง จึงสามารถปูชิดได้มากกว่า ควรเว้นร่องยาแนวสำหรับกระเบื้องแบบตัดขอบอย่างน้อย 2  มิลลิเมตร


บทความที่แล้ว
เลือกกระเบื้องอย่างไร ให้ตอบโจทย์การใช้งาน
90-เลือกกระเบื้องอย่างไรให้ตอบโจทย์การใช้งาน.jpgบทความถัดไป
Q&A กระเบื้องแกรนิตโต คืออะไร
92-Q-A-กระเบื้องแกรนิตโต-คืออะไร-(1).jpg

 

 

ภาพ: กระเบื้องตัดขอบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ