View : 13157

       ดุ้งเหล็ก คือ การดัดเหล็กเส้นกลมหรือเหล็กข้ออ้อยที่ใช้เป็นเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้งอแคบลง ตามขนาดหน้าตัดโครงสร้างที่เปลี่ยนไป  มักใช้กับเหล็กยืนในเสาที่มีหน้าตัดเสา เล็กลงในพื้นชั้นบน เช่น เสาชั้นล่างมีขนาดหน้าตัด 0.20x0.20 ม. ส่วนเสาชั้นบนมีขนาดหน้าตัด 0.15x0.15 ม. เป็นต้น  นอกจากนี้ยังใช้การดุ้งเหล็กในการทาบเหล็ก เสริมภายในคานเพื่อให้คงตำแหน่งเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมอีกด้วย   รูปแบบในการดุ้งเหล็กควรอยู่ภายใต้การออกแบบและคำแนะนำจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น  เพื่อให้โครงสร้างอาคารมีความปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐานอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ​ดุ้งเหล็ก

ภาพ: ลักษณะการดุ้งเหล็กที่เสา

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ​ดุ้งเหล็ก

ภาพ: ลักษณะการดุ้งเหล็กที่เสา

       ดุ้งเหล็ก คือ การดัดเหล็กเส้นกลมหรือเหล็กข้ออ้อยที่ใช้เป็นเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้งอแคบลง ตามขนาดหน้าตัดโครงสร้างที่เปลี่ยนไป  มักใช้กับเหล็กยืนในเสาที่มีหน้าตัดเสา เล็กลงในพื้นชั้นบน เช่น เสาชั้นล่างมีขนาดหน้าตัด 0.20x0.20 ม. ส่วนเสาชั้นบนมีขนาดหน้าตัด 0.15x0.15 ม. เป็นต้น  นอกจากนี้ยังใช้การดุ้งเหล็กในการทาบเหล็ก เสริมภายในคานเพื่อให้คงตำแหน่งเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมอีกด้วย   รูปแบบในการดุ้งเหล็กควรอยู่ภายใต้การออกแบบและคำแนะนำจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น  เพื่อให้โครงสร้างอาคารมีความปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐานอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ