View : 920
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กข้ออ้อย

       คือเหล็กเส้นกลมที่มีบั้ง หรือครีบเป็นปล้องๆ ตลอดทั้งเส้น โดยครีบหรือปล้องจะมีลักษณะต่างๆ ตามผู้ผลิตแต่ละราย  โดยที่มีขายกันอยู่ทั่วไปส่วนใหญ่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 และ 16 มม. สำหรับขนาดอื่นได้แก่ 10, 20, 25 และ 28 มม. มักต้องสั่งซื้อพิเศษ  เหล็กข้ออ้อยนั้นจะถูกเลือกใช้เป็นเหล็กเสริมในงานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นโครงสร้างหลักประเภท เสา  คาน  บันได ผนังรับน้ำหนัก รวมถึงบ่อ หรือสระน้ำต่างๆ  เพราะมีค่ากำลังรับแรงดึงมากกว่าเหล็กเส้นกลมธรรมดา และด้วยพื้นผิวที่ไม่เรียบจึงช่วยยึดเกาะกับเนื้อคอนกรีตได้ดีกว่า

ภาพ: ตัวอย่างเหล็กข้ออ้อยในงานฐานราก (ซ้ายบนและล่าง) และงานหล่อเสาคาน (ขวา)

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กข้ออ้อย

       คือเหล็กเส้นกลมที่มีบั้ง หรือครีบเป็นปล้องๆ ตลอดทั้งเส้น โดยครีบหรือปล้องจะมีลักษณะต่างๆ ตามผู้ผลิตแต่ละราย  โดยที่มีขายกันอยู่ทั่วไปส่วนใหญ่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 และ 16 มม. สำหรับขนาดอื่นได้แก่ 10, 20, 25 และ 28 มม. มักต้องสั่งซื้อพิเศษ  เหล็กข้ออ้อยนั้นจะถูกเลือกใช้เป็นเหล็กเสริมในงานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นโครงสร้างหลักประเภท เสา  คาน  บันได ผนังรับน้ำหนัก รวมถึงบ่อ หรือสระน้ำต่างๆ  เพราะมีค่ากำลังรับแรงดึงมากกว่าเหล็กเส้นกลมธรรมดา และด้วยพื้นผิวที่ไม่เรียบจึงช่วยยึดเกาะกับเนื้อคอนกรีตได้ดีกว่า

ภาพ: ตัวอย่างเหล็กข้ออ้อยในงานฐานราก (ซ้ายบนและล่าง) และงานหล่อเสาคาน (ขวา)

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ