View : 9931

       ขัดหยาบ คือ วิธีการตกแต่งผิวหน้าคอนกรีตแบบธรรมดาทั่วไป พื้นผิวที่ได้มีลักษณะเรียบ แต่จะไม่เนียนเท่าการขัดมัน และยังคงสีธรรมชาติของปูนซีเมนต์เอาไว้อยู่  โดยหลังจากเทคอนกรีตจะใช้สามเหลี่ยมปาดปูนปาดบนผิวหน้าให้เรียบ และเมื่อเริ่มแห้งหมาดๆ ไม่มีน้ำนองที่ผิวหน้าแล้ว จึงใช้ เกรียงไม้ หรือเกรียงพลาสติกขัดและวนเป็นโค้งลักษณะเดียวกับใบพัด จนกว่าจะได้ผิวหน้าตามที่ต้องการ  หรือหากพื้นที่มีขนาดใหญ่มากอาจใช้เครื่องขัดผิวปูน (บ้างเรียก “คอปเตอร์”) มาช่วยทุ่นแรงได้

       ผิวขัดหยาบที่ได้ออกมาจะมีทั้งความเรียบและหยาบผสมกันอยู่ เหมาะกับงานที่ต้องการให้เกิดแรงเสียดทาน อย่างเช่น พื้นลานจอดรถ หรือทางเดิน และในกรณีทำเป็นถนนที่ต้องการให้พื้นผิวมีแรงเสียดทานมากขึ้น หลังจากขัดหยาบแล้ว  ควรใช้คราดหรือไม้กวาดแข็งกรีดผิวหน้าให้เกิดเป็นรอยในแนวขวางกับเส้นทางเดินรถเพิ่มเติมอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ขัดหยาบ

ภาพ: การขัดหยาบในลานจอดรถ

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ขัดหยาบ

ภาพ: การขัดหยาบในลานจอดรถ

       ขัดหยาบ คือ วิธีการตกแต่งผิวหน้าคอนกรีตแบบธรรมดาทั่วไป พื้นผิวที่ได้มีลักษณะเรียบ แต่จะไม่เนียนเท่าการขัดมัน และยังคงสีธรรมชาติของปูนซีเมนต์เอาไว้อยู่  โดยหลังจากเทคอนกรีตจะใช้สามเหลี่ยมปาดปูนปาดบนผิวหน้าให้เรียบ และเมื่อเริ่มแห้งหมาดๆ ไม่มีน้ำนองที่ผิวหน้าแล้ว จึงใช้ เกรียงไม้ หรือเกรียงพลาสติกขัดและวนเป็นโค้งลักษณะเดียวกับใบพัด จนกว่าจะได้ผิวหน้าตามที่ต้องการ  หรือหากพื้นที่มีขนาดใหญ่มากอาจใช้เครื่องขัดผิวปูน (บ้างเรียก “คอปเตอร์”) มาช่วยทุ่นแรงได้

       ผิวขัดหยาบที่ได้ออกมาจะมีทั้งความเรียบและหยาบผสมกันอยู่ เหมาะกับงานที่ต้องการให้เกิดแรงเสียดทาน อย่างเช่น พื้นลานจอดรถ หรือทางเดิน และในกรณีทำเป็นถนนที่ต้องการให้พื้นผิวมีแรงเสียดทานมากขึ้น หลังจากขัดหยาบแล้ว  ควรใช้คราดหรือไม้กวาดแข็งกรีดผิวหน้าให้เกิดเป็นรอยในแนวขวางกับเส้นทางเดินรถเพิ่มเติมอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ