View : 763
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กเส้นกลม

       คือเหล็กเส้นชนิดหนึ่ง มีลักษณะหน้าตัดกลมผิวเรียบเกลี้ยง ส่วนใหญ่ที่ขายทั่วไปจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 และ 9 มม. สำหรับขนาดอื่นได้แก่ 15, 19 และ 20 มม. มักต้องสั่งซื้อพิเศษ เหล็กเส้นกลมจะใช้เป็นเหล็กเสริมในงานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ งานหล่อครีบ ค.ส.ล. งานหล่อเคาน์เตอร์ รวมถึงงานเสาเอ็น  คานเอ็น (ทับหลัง) ของผนังก่ออิฐ และใช้ทำเหล็กหนวดกุ้ง (เหล็กที่ยึดผนังเข้ากับเสาเพื่อป้องกันผนังล้ม) ส่วนเหล็กเสริมสำหรับโครงสร้างหลัก เช่น เสา หรือเสาเข็ม  จะใช้เหล็กเส้นกลมมาทำ “เหล็กปลอก” ล้อมรอบ “เหล็กยืน” ซึ่งเป็นเหล็กข้ออ้อย

ภาพ: ตัวอย่างการใช้งานเหล็กเส้นกลม โดยใช้ทำเหล็กหนวดกุ้งสำหรับยึดวงกบประตู (ซ้าย) และใช้ทำเหล็กปลอกในงานโครงสร้าง (ขวา)

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กเส้นกลม

       คือเหล็กเส้นชนิดหนึ่ง มีลักษณะหน้าตัดกลมผิวเรียบเกลี้ยง ส่วนใหญ่ที่ขายทั่วไปจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 และ 9 มม. สำหรับขนาดอื่นได้แก่ 15, 19 และ 20 มม. มักต้องสั่งซื้อพิเศษ เหล็กเส้นกลมจะใช้เป็นเหล็กเสริมในงานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ งานหล่อครีบ ค.ส.ล. งานหล่อเคาน์เตอร์ รวมถึงงานเสาเอ็น  คานเอ็น (ทับหลัง) ของผนังก่ออิฐ และใช้ทำเหล็กหนวดกุ้ง (เหล็กที่ยึดผนังเข้ากับเสาเพื่อป้องกันผนังล้ม) ส่วนเหล็กเสริมสำหรับโครงสร้างหลัก เช่น เสา หรือเสาเข็ม  จะใช้เหล็กเส้นกลมมาทำ “เหล็กปลอก” ล้อมรอบ “เหล็กยืน” ซึ่งเป็นเหล็กข้ออ้อย

ภาพ: ตัวอย่างการใช้งานเหล็กเส้นกลม โดยใช้ทำเหล็กหนวดกุ้งสำหรับยึดวงกบประตู (ซ้าย) และใช้ทำเหล็กปลอกในงานโครงสร้าง (ขวา)

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ