View : 453
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน แหวนยาง

       แหวนยาง คือ วัสดุยางรูปวงแหวน ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำหรับป้องกันการรั่วซึมในการประกอบวัสดุต่างๆ  โดยแหวนยางจะแทรกอยู่ระหว่างวัสดุ 2 ชิ้นที่ต้องการประกอบเข้ากัน ความยืดหยุ่นของยางจะช่วยปิดช่องว่างระหว่างวัสดุทั้งสอง จึงสามารถประกอบเข้ากันได้อย่างแนบสนิททำให้น้ำไม่รั่วซึม

       ยกตัวอย่างการใช้แหวนยางในส่วนประกอบต่างๆ ของบ้าน เช่น แหวนยางรองสกรูยึดกระเบื้องหลังคาช่วยป้องกันปัญหารั่วซึม แหวนยางในถังพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำรั่วไหลลงโถสุขภัณฑ์ เป็นต้น

ภาพ: ท่อ PVC ที่มีแหวนยางด้านใน หรือที่เรียกว่า “ท่อแหวนยาง”

ภาพ: ตัวอย่างแหวนยางในอุปกรณ์ต่างๆ 

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน แหวนยาง

       แหวนยาง คือ วัสดุยางรูปวงแหวน ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำหรับป้องกันการรั่วซึมในการประกอบวัสดุต่างๆ  โดยแหวนยางจะแทรกอยู่ระหว่างวัสดุ 2 ชิ้นที่ต้องการประกอบเข้ากัน ความยืดหยุ่นของยางจะช่วยปิดช่องว่างระหว่างวัสดุทั้งสอง จึงสามารถประกอบเข้ากันได้อย่างแนบสนิททำให้น้ำไม่รั่วซึม

       ยกตัวอย่างการใช้แหวนยางในส่วนประกอบต่างๆ ของบ้าน เช่น แหวนยางรองสกรูยึดกระเบื้องหลังคาช่วยป้องกันปัญหารั่วซึม แหวนยางในถังพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำรั่วไหลลงโถสุขภัณฑ์ เป็นต้น

ภาพ: ท่อ PVC ที่มีแหวนยางด้านใน หรือที่เรียกว่า “ท่อแหวนยาง”

ภาพ: ตัวอย่างแหวนยางในอุปกรณ์ต่างๆ 

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ