View : 2899

       สนิมขุม คือ สนิมที่เกิดขึ้นแล้วสร้างความเสียหายให้กับเหล็ก  โดยจะกัดกร่อนเนื้อเหล็กให้มีขนาดเล็กลงจนเสียคุณสมบัติในการรับแรงไป  และหากปล่อยไว้นานเหล็กอาจจะขาดจนทะลุจนเสียรูปไปได้  ต่างจาก ”สนิมผิว” ซึ่งเป็นแค่เป็นสนิมที่เกิดขึ้นบริเวณผิวเหล็ก  ไม่ทำความเสียหายให้กับเนื้อเหล็ก และยังสามารถขัดทำความสะอาดได้
             
       สนิมขุมมักเกิดขึ้นกับเหล็กเส้นกลม หรือเหล็กข้ออ้อยที่ใช้เป็นเหล็กเสริมในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  และอาจเกิดขึ้นกับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เหล็กกล่อง เหล็กตัว C เหล็กตัว H เหล็กตัว I ฯลฯ รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ ที่ทำจากเหล็กในงานก่อสร้างด้วย เช่น บานพับ เหล็กดัด ท่อระบายน้ำ เป็นต้น  เกิดจากการที่ออกซิเจนในอากาศหรือน้ำมาทำปฏิกิริยากับเหล็ก  สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในพื้นที่เขตร้อน-ชื้นแบบประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลหรือแม่น้ำ   ในระหว่างก่อสร้างจึงควรเก็บเหล็กไว้ในที่แห้งและมีหลังคาคลุม  ไม่ควรวางเหล็กไว้บนพื้นดินหรือพื้นส่วนที่สามารถมีน้ำขังได้  สำหรับเหล็กที่ใช้ในงานโครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับอากาศและความชื้น ควรเลือกเหล็กที่มีการเคลือบหรือทาสีเพื่อป้องกันสนิมเอาไว้แล้ว หากเหล็กเกิดสนิมที่ผิวด้านนอกควรรีบขัดออกก่อนที่จะกลายเป็นสนิมขุมและสร้างความเสียหายให้เนื้อเหล็กได้ในภายหลัง  ส่วนเหล็กที่เป็นสนิมขุมไม่ควรนำมาใช้งานอีกต่อไป  เนื่องจากจะมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงในโครงสร้าง  

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน สนิมขุม

ภาพ: สนิมขุมที่เหล็กเสริม 

ภาพ: สนิมขุมที่บันไดเหล็ก 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน สนิมขุม

ภาพ: สนิมขุมที่เหล็กเสริม 

ภาพ: สนิมขุมที่บันไดเหล็ก 

       สนิมขุม คือ สนิมที่เกิดขึ้นแล้วสร้างความเสียหายให้กับเหล็ก  โดยจะกัดกร่อนเนื้อเหล็กให้มีขนาดเล็กลงจนเสียคุณสมบัติในการรับแรงไป  และหากปล่อยไว้นานเหล็กอาจจะขาดจนทะลุจนเสียรูปไปได้  ต่างจาก ”สนิมผิว” ซึ่งเป็นแค่เป็นสนิมที่เกิดขึ้นบริเวณผิวเหล็ก  ไม่ทำความเสียหายให้กับเนื้อเหล็ก และยังสามารถขัดทำความสะอาดได้
             
       สนิมขุมมักเกิดขึ้นกับเหล็กเส้นกลม หรือเหล็กข้ออ้อยที่ใช้เป็นเหล็กเสริมในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  และอาจเกิดขึ้นกับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เหล็กกล่อง เหล็กตัว C เหล็กตัว H เหล็กตัว I ฯลฯ รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ ที่ทำจากเหล็กในงานก่อสร้างด้วย เช่น บานพับ เหล็กดัด ท่อระบายน้ำ เป็นต้น  เกิดจากการที่ออกซิเจนในอากาศหรือน้ำมาทำปฏิกิริยากับเหล็ก  สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในพื้นที่เขตร้อน-ชื้นแบบประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลหรือแม่น้ำ   ในระหว่างก่อสร้างจึงควรเก็บเหล็กไว้ในที่แห้งและมีหลังคาคลุม  ไม่ควรวางเหล็กไว้บนพื้นดินหรือพื้นส่วนที่สามารถมีน้ำขังได้  สำหรับเหล็กที่ใช้ในงานโครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับอากาศและความชื้น ควรเลือกเหล็กที่มีการเคลือบหรือทาสีเพื่อป้องกันสนิมเอาไว้แล้ว หากเหล็กเกิดสนิมที่ผิวด้านนอกควรรีบขัดออกก่อนที่จะกลายเป็นสนิมขุมและสร้างความเสียหายให้เนื้อเหล็กได้ในภายหลัง  ส่วนเหล็กที่เป็นสนิมขุมไม่ควรนำมาใช้งานอีกต่อไป  เนื่องจากจะมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงในโครงสร้าง  

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ