View : 2155
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ตะปูเกลียว

       ตะปูเกลียว หรือที่เรียกกันว่า สกรู คืออุปกรณ์สำหรับยึดติดตั้งวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน มีลักษณะคล้ายกับตะปูเพียงแต่ตรงลำตัวตะปูจะเป็นเกลียวสำหรับแทรกเข้าไปในเนื้อวัสดุเพื่อช่วยเพิ่มแรงยึด ตะปูเกลียวมีหลายรูปแบบ โดยมีลักษณะต่างกันตั้งแต่ส่วนของหัว ร่องบนหัว  ส่วนลำตะปู ไปจนถึงส่วนปลาย  ซึ่งแต่ละแบบจะเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันด้วย

       ในการก่อสร้างบ้านมักมีการใช้ตะปูเกลียวในงานหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น การติดตั้งกระเบื้องหลังคาเข้ากับแป ติดตั้งไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์เข้ากับตงเหล็ก การติดตั้งชั้นวางของเข้ากับผนัง (โดยใช้ตะปูเกลียวร่วมกับพุก เป็นต้น

ภาพ: ตัวอย่างลักษณะต่างๆ ของตะปูเกลียว

ภาพ: ตัวอย่างลักษณะต่างๆ ของตะปูเกลียว

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
http://www.ch-udom.com

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ตะปูเกลียว

       ตะปูเกลียว หรือที่เรียกกันว่า สกรู คืออุปกรณ์สำหรับยึดติดตั้งวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน มีลักษณะคล้ายกับตะปูเพียงแต่ตรงลำตัวตะปูจะเป็นเกลียวสำหรับแทรกเข้าไปในเนื้อวัสดุเพื่อช่วยเพิ่มแรงยึด ตะปูเกลียวมีหลายรูปแบบ โดยมีลักษณะต่างกันตั้งแต่ส่วนของหัว ร่องบนหัว  ส่วนลำตะปู ไปจนถึงส่วนปลาย  ซึ่งแต่ละแบบจะเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันด้วย

       ในการก่อสร้างบ้านมักมีการใช้ตะปูเกลียวในงานหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น การติดตั้งกระเบื้องหลังคาเข้ากับแป ติดตั้งไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์เข้ากับตงเหล็ก การติดตั้งชั้นวางของเข้ากับผนัง (โดยใช้ตะปูเกลียวร่วมกับพุก เป็นต้น

ภาพ: ตัวอย่างลักษณะต่างๆ ของตะปูเกลียว

ภาพ: ตัวอย่างลักษณะต่างๆ ของตะปูเกลียว

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
http://www.ch-udom.com

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ