View : 3140
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คานซอย

       คานซอย หรือคานฝาก คือ คาน ที่พาดอยู่ระหว่างคานหลักสองด้านโดยที่ไม่ตรงกับแนวเสา  หรือเป็นคานที่พาดระหว่างคานหลักและคานซอยด้วยกันเอง รวมถึงตงที่รับแผ่นพื้นหรือไม้พื้น จัดเป็นคานซอยประเภทหนึ่งเช่นกัน คานซอยทำหน้าที่รับน้ำหนักจากพื้น ผนัง และถ่ายสู่คานหลักหรือคานซอยที่ฝากอยู่ เพื่อถ่ายสู่เสาต่อไป สำหรับคานซอยในโครงสร้างหลังคา จะหมายถึงขื่อที่ฝากระหว่างอเสสองด้านโดยที่ไม่พาดบนหัวเสา หรือขื่อที่ฝากระหว่างอเสและขื่อด้วยกันเอง คานซอยพบได้ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างไม้ โดยอาจเป็นโครงสร้างผสม เช่น โครงสร้างเสาและคานหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนคานซอยหรือตงเป็นเหล็ก เป็นต้น

ภาพ: คานซอยระหว่างคานหลักในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพ: คานซอยระหว่างคานหลักในโครงสร้างเหล็ก

ภาพ: คานซอยเหล็กระหว่างคานหลักโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขอขอบคุณ บ้านคุณสมเกียรติ อภิสุทธิไมตรี

ภาพ: คานซอยพาดระหว่างคานหลักและคานซอย โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
 

ภาพ: ตงเหล็กรับแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ จัดเป็นคานซอยที่พาดระหว่างคานเหล็ก

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คานซอย

       คานซอย หรือคานฝาก คือ คาน ที่พาดอยู่ระหว่างคานหลักสองด้านโดยที่ไม่ตรงกับแนวเสา  หรือเป็นคานที่พาดระหว่างคานหลักและคานซอยด้วยกันเอง รวมถึงตงที่รับแผ่นพื้นหรือไม้พื้น จัดเป็นคานซอยประเภทหนึ่งเช่นกัน คานซอยทำหน้าที่รับน้ำหนักจากพื้น ผนัง และถ่ายสู่คานหลักหรือคานซอยที่ฝากอยู่ เพื่อถ่ายสู่เสาต่อไป สำหรับคานซอยในโครงสร้างหลังคา จะหมายถึงขื่อที่ฝากระหว่างอเสสองด้านโดยที่ไม่พาดบนหัวเสา หรือขื่อที่ฝากระหว่างอเสและขื่อด้วยกันเอง คานซอยพบได้ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างไม้ โดยอาจเป็นโครงสร้างผสม เช่น โครงสร้างเสาและคานหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนคานซอยหรือตงเป็นเหล็ก เป็นต้น

ภาพ: คานซอยระหว่างคานหลักในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพ: คานซอยระหว่างคานหลักในโครงสร้างเหล็ก

ภาพ: คานซอยเหล็กระหว่างคานหลักโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขอขอบคุณ บ้านคุณสมเกียรติ อภิสุทธิไมตรี

ภาพ: คานซอยพาดระหว่างคานหลักและคานซอย โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
 

ภาพ: ตงเหล็กรับแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ จัดเป็นคานซอยที่พาดระหว่างคานเหล็ก

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ