View : 14626
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ค้ำยัน

       ค้ำยัน คือ ชิ้นส่วนที่ใช้ในการรองรับน้ำหนักของงานหล่อคอนกรีต  มีลักษณะเป็นแท่งความยาวทั่วไปประมาณ 1-4 เมตร โดยจะเลือกใช้งานตามระยะของส่วนประกอบอาคารที่จะก่อสร้าง  วัสดุที่ใช้นิยมใช้เป็นไม้เนื้อแข็งหรือลำต้นยูคาลิปตัส  และยังมีค้ำยันสำเร็จรูปที่ทำจากเหล็กซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน  เนื่องจากสามารถหมุนปรับระดับได้ตามต้องการ จึงปรับใช้งานได้กับทุกส่วนในอาคาร  ทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกด้วย

       ค้ำยันต้องใช้งานร่วมกับไม้แบบหรือแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานโครงสร้างอาคารที่มีหลายชั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเทโครงสร้างคานและพื้นชั้นบน   ช่างจะเริ่มวางไม้แบบไว้ก่อน แล้วจึงใช้ค้ำยันและนั่งร้านเป็นโครงสำหรับติดตั้งไม้แบบให้ได้ระดับ  พร้อมทั้งช่วยรองรับน้ำหนักของคอนกรีตที่จะเทในขั้นตอนต่อไป  โดยค้ำยันจะถ่ายน้ำหนักของไม้แบบและโครงสร้างอาคารชั้นบนให้ลงมาสู่อาคารชั้นล่างที่คอนกรีตแห้งและเซตตัวดีแล้ว

ภาพ: การค้ำยันในงานก่อสร้าง

ภาพ: การค้ำยันในงานก่อสร้าง

       การถอดค้ำยันออกจะขึ้นอยู่กับผลทดสอบกำลังของคอนกรีตตามที่วิศวกรออกแบบไว้   แต่สำหรับบ้านหรืออาคารทั่วไปโดยมากจะยอมให้ถอดออกได้ในวันที่  7– 14 ของการเทคอนกรีต  ซึ่งพอที่จะขึ้นไปยืนหรือรับน้ำหนักได้บ้างแล้ว  แต่ก็ยังไม่เต็มกำลังของคอนกรีต   เพื่อให้ค้ำยันไม่กีดขวางการเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป เช่น การปรับระดับพื้น การก่อผนัง การเดินท่อประปา เป็นต้น  รวมถึงจะได้นำค้ำยันนั้นไปใช้งานในชั้นบนหรือส่วนอื่นๆต่อไป  แต่หากต้องการให้คอนกรีตเซตตัวเต็มที่และรองรับน้ำหนักได้เต็มกำลังก็ควรรอให้ครบ 28 วันก่อนจึงจะถอดค้ำยันออก

ภาพ: การค้ำยันในงานก่อสร้าง

ภาพ: การค้ำยันในงานก่อสร้าง

       นอกจากนี้”ค้ำยัน”ยังอาจหมายถึง ส่วนประกอบที่ใช้ค้ำหลังคาหรือชายคา (คลิกเพื่ออ่านบทความ "ศัพท์คนสร้างบ้าน เชิงชาย และ ชายคา") ที่ยื่นออกไปจากตัวบ้านเพื่อช่วยป้องกันแดดและฝน  โดยติดตั้งในลักษณะเอียงปลายด้านหนึ่งยึดเข้ากับโครงสร้างหลังคาหรือชายคาถ่ายน้ำหนักผ่านตัวค้ำยันลงมาสู่ปลายอีกด้านหนึ่งที่ยึดอยู่กับเสา  ในเรือนพื้นถิ่นตามแต่ละภูมิภาคของไทยที่จะมีค้ำยันอยู่หลายรูปแบบ รวมทั้งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป  เช่น  แขนนาง  ท้าวแขน  คันทวย  เป็นต้น

ภาพ: ค้ำยันแบบท้าวแขน
ขอบคุณภาพ: www.pantip.com

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ค้ำยัน

       ค้ำยัน คือ ชิ้นส่วนที่ใช้ในการรองรับน้ำหนักของงานหล่อคอนกรีต  มีลักษณะเป็นแท่งความยาวทั่วไปประมาณ 1-4 เมตร โดยจะเลือกใช้งานตามระยะของส่วนประกอบอาคารที่จะก่อสร้าง  วัสดุที่ใช้นิยมใช้เป็นไม้เนื้อแข็งหรือลำต้นยูคาลิปตัส  และยังมีค้ำยันสำเร็จรูปที่ทำจากเหล็กซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน  เนื่องจากสามารถหมุนปรับระดับได้ตามต้องการ จึงปรับใช้งานได้กับทุกส่วนในอาคาร  ทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกด้วย

       ค้ำยันต้องใช้งานร่วมกับไม้แบบหรือแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานโครงสร้างอาคารที่มีหลายชั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเทโครงสร้างคานและพื้นชั้นบน   ช่างจะเริ่มวางไม้แบบไว้ก่อน แล้วจึงใช้ค้ำยันและนั่งร้านเป็นโครงสำหรับติดตั้งไม้แบบให้ได้ระดับ  พร้อมทั้งช่วยรองรับน้ำหนักของคอนกรีตที่จะเทในขั้นตอนต่อไป  โดยค้ำยันจะถ่ายน้ำหนักของไม้แบบและโครงสร้างอาคารชั้นบนให้ลงมาสู่อาคารชั้นล่างที่คอนกรีตแห้งและเซตตัวดีแล้ว

ภาพ: การค้ำยันในงานก่อสร้าง

ภาพ: การค้ำยันในงานก่อสร้าง

       การถอดค้ำยันออกจะขึ้นอยู่กับผลทดสอบกำลังของคอนกรีตตามที่วิศวกรออกแบบไว้   แต่สำหรับบ้านหรืออาคารทั่วไปโดยมากจะยอมให้ถอดออกได้ในวันที่  7– 14 ของการเทคอนกรีต  ซึ่งพอที่จะขึ้นไปยืนหรือรับน้ำหนักได้บ้างแล้ว  แต่ก็ยังไม่เต็มกำลังของคอนกรีต   เพื่อให้ค้ำยันไม่กีดขวางการเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป เช่น การปรับระดับพื้น การก่อผนัง การเดินท่อประปา เป็นต้น  รวมถึงจะได้นำค้ำยันนั้นไปใช้งานในชั้นบนหรือส่วนอื่นๆต่อไป  แต่หากต้องการให้คอนกรีตเซตตัวเต็มที่และรองรับน้ำหนักได้เต็มกำลังก็ควรรอให้ครบ 28 วันก่อนจึงจะถอดค้ำยันออก

ภาพ: การค้ำยันในงานก่อสร้าง

ภาพ: การค้ำยันในงานก่อสร้าง

       นอกจากนี้”ค้ำยัน”ยังอาจหมายถึง ส่วนประกอบที่ใช้ค้ำหลังคาหรือชายคา (คลิกเพื่ออ่านบทความ "ศัพท์คนสร้างบ้าน เชิงชาย และ ชายคา") ที่ยื่นออกไปจากตัวบ้านเพื่อช่วยป้องกันแดดและฝน  โดยติดตั้งในลักษณะเอียงปลายด้านหนึ่งยึดเข้ากับโครงสร้างหลังคาหรือชายคาถ่ายน้ำหนักผ่านตัวค้ำยันลงมาสู่ปลายอีกด้านหนึ่งที่ยึดอยู่กับเสา  ในเรือนพื้นถิ่นตามแต่ละภูมิภาคของไทยที่จะมีค้ำยันอยู่หลายรูปแบบ รวมทั้งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป  เช่น  แขนนาง  ท้าวแขน  คันทวย  เป็นต้น

ภาพ: ค้ำยันแบบท้าวแขน
ขอบคุณภาพ: www.pantip.com

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ