View : 2774

       เชื่อมแต้ม คือ ลักษณะการเชื่อมเหล็กแบบหนึ่งโดยจะเชื่อมเป็นจุดขนาดเล็ก  เป็นการเชื่อมแบบชั่วคราวสำหรับป้องกันเหล็กขยับออกจากจุดที่ต้องการกำหนดตำแหน่งหรือระยะเอาไว้ก่อนจะเชื่อมเต็มอีกครั้ง   หากมีข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับแก้แบบ ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ค้อนตีไปที่เหล็ก 4-5 ครั้ง บริเวณที่เชื่อมแต้มไว้ก็จะหลุดออกมาได้โดยง่าย   ตัวอย่างเช่น  การเชื่อมแต้มเหล็กเส้นสำหรับทำตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh)ในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อให้เหล็กอยู่ในตำแหน่งและระยะตามที่ต้องการ  ก่อนจะเชื่อมเต็มแล้วนำไปวางในแบบหล่อคอนกรีต ต่อไป   หรือการเชื่อมโครงสร้างหลังคาเหล็กทั้ง อเส   จันทัน  และแป  ช่างจะประกอบไปทีละส่วนด้วยการเชื่อมแต้ม  เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบระยะและดูรูปทรงของโครงหลังคาให้ถูกต้องตามแบบ   ก่อนจะเชื่อมเต็มเพื่อความแข็งแรงในขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้ง

ภาพ: ช่างกำลังเชื่อมแต้ม

ภาพ: การเชื่อมแต้มเหล็กยืนและเหล็กปลอก

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เชื่อมแต้ม

ภาพ: การเชื่อมแต้มเพื่อช่วยยึดเหล็กไว้ชั่วคราว

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เชื่อมแต้ม

ภาพ: การเชื่อมแต้มเพื่อช่วยยึดเหล็กไว้ชั่วคราว

       เชื่อมแต้ม คือ ลักษณะการเชื่อมเหล็กแบบหนึ่งโดยจะเชื่อมเป็นจุดขนาดเล็ก  เป็นการเชื่อมแบบชั่วคราวสำหรับป้องกันเหล็กขยับออกจากจุดที่ต้องการกำหนดตำแหน่งหรือระยะเอาไว้ก่อนจะเชื่อมเต็มอีกครั้ง   หากมีข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับแก้แบบ ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ค้อนตีไปที่เหล็ก 4-5 ครั้ง บริเวณที่เชื่อมแต้มไว้ก็จะหลุดออกมาได้โดยง่าย   ตัวอย่างเช่น  การเชื่อมแต้มเหล็กเส้นสำหรับทำตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh)ในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อให้เหล็กอยู่ในตำแหน่งและระยะตามที่ต้องการ  ก่อนจะเชื่อมเต็มแล้วนำไปวางในแบบหล่อคอนกรีต ต่อไป   หรือการเชื่อมโครงสร้างหลังคาเหล็กทั้ง อเส   จันทัน  และแป  ช่างจะประกอบไปทีละส่วนด้วยการเชื่อมแต้ม  เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบระยะและดูรูปทรงของโครงหลังคาให้ถูกต้องตามแบบ   ก่อนจะเชื่อมเต็มเพื่อความแข็งแรงในขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้ง

ภาพ: ช่างกำลังเชื่อมแต้ม

ภาพ: การเชื่อมแต้มเหล็กยืนและเหล็กปลอก

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ