View : 3028

       พุกเหล็ก อุปกรณ์โลหะประเภทต่างๆ ที่ช่วยยึดตะปูเกลียว (น็อตหรือสกรู) เข้ากับพื้น หรือผนัง ใช้งานร่วมกับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ โดยพุกจะช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างตะปูเกลียวและพื้นหรือผนังให้มากขึ้น

       พุกเหล็กเป็นการเรียกประเภทรวมของพุกตามวัสดุที่ใช้ผลิต  แต่ในการนำไปใช้งานจริงพุกเหล็กมีหลายชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  เช่น พุกยิปซัม ที่ใช้สำหรับแขวนของบนผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือแผ่นยิปซัม   พุกตะกั่ว ที่สามารถรับน้ำหนักได้มาก  ทนต่อความร้อน  และเกิดสนิมได้ยาก จึงเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งอย่างเช่น งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคากันสาด การติดตั้งถังบรรจุน้ำบนดาดฟ้า  หรือพุกคอนกรีตมวลเบา ที่ใช้ในการแขวนอุปกรณ์บนผนังคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ  โดยมีการออกแบบพุกให้บางและมีเขี้ยวคมเป็นพิเศษ เพื่อใช้ยึดเกาะกับเนื้ออิฐที่มีความหนาแน่นน้อย  เป็นต้น

ภาพ: พุกคอนกรีตมวลเบา
ขอบคุณภาพ: www.pantip.com


เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน พุกเหล็ก

ภาพ: พุกยิปซัม

ภาพ: พุกตะกั่ว
ขอบคุณภาพ: http://www.srimuang.co.th/

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน พุกเหล็ก

ภาพ: พุกยิปซัม

ภาพ: พุกตะกั่ว
ขอบคุณภาพ: http://www.srimuang.co.th/

       พุกเหล็ก อุปกรณ์โลหะประเภทต่างๆ ที่ช่วยยึดตะปูเกลียว (น็อตหรือสกรู) เข้ากับพื้น หรือผนัง ใช้งานร่วมกับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ โดยพุกจะช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างตะปูเกลียวและพื้นหรือผนังให้มากขึ้น

       พุกเหล็กเป็นการเรียกประเภทรวมของพุกตามวัสดุที่ใช้ผลิต  แต่ในการนำไปใช้งานจริงพุกเหล็กมีหลายชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  เช่น พุกยิปซัม ที่ใช้สำหรับแขวนของบนผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือแผ่นยิปซัม   พุกตะกั่ว ที่สามารถรับน้ำหนักได้มาก  ทนต่อความร้อน  และเกิดสนิมได้ยาก จึงเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งอย่างเช่น งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคากันสาด การติดตั้งถังบรรจุน้ำบนดาดฟ้า  หรือพุกคอนกรีตมวลเบา ที่ใช้ในการแขวนอุปกรณ์บนผนังคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ  โดยมีการออกแบบพุกให้บางและมีเขี้ยวคมเป็นพิเศษ เพื่อใช้ยึดเกาะกับเนื้ออิฐที่มีความหนาแน่นน้อย  เป็นต้น

ภาพ: พุกคอนกรีตมวลเบา
ขอบคุณภาพ: www.pantip.com


ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ