View : 10491
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ผูกเหล็ก

       ผูกเหล็ก คือ การยึดเหล็กเสริม (เหล็กเส้น) ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กให้ติดกันด้วยลวดผูกเหล็ก เพื่อให้เหล็กแต่ละเส้นอยู่ในตำแหน่งและระยะที่วิศวกรออกแบบไว้ ยกตัวอย่างเช่น การผูกเหล็กข้ออ้อยเข้าด้วยกันในโครงสร้างฐานรากและพื้น การผูกเหล็กข้ออ้อยกับเหล็กเส้นกลมในงานโครงสร้างฐานราก เสา และคาน  ไปจนถึงการต่อทาบเหล็กข้ออ้อยในโครงสร้างเสาและคานที่มีความยาวเกินมาตรฐานของเหล็กเส้น

       ทั้งนี้ ขนาดของลวดผูกเหล็ก และการผูกเหล็กที่ถูกต้องควรเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างที่กำหนดไว้ หรือเป็นไปตามที่วิศวกรระบุไว้ในแบบก่อสร้าง

ภาพ : ลักษณะการผูกเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพ : ตัวอย่างลวดผูกเหล็ก

ภาพ : ผูกเหล็กเสริมในเสาและคาน

ภาพ : ผูกเหล็กเสริมในเสาเข็มเจาะ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ผูกเหล็ก

       ผูกเหล็ก คือ การยึดเหล็กเสริม (เหล็กเส้น) ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กให้ติดกันด้วยลวดผูกเหล็ก เพื่อให้เหล็กแต่ละเส้นอยู่ในตำแหน่งและระยะที่วิศวกรออกแบบไว้ ยกตัวอย่างเช่น การผูกเหล็กข้ออ้อยเข้าด้วยกันในโครงสร้างฐานรากและพื้น การผูกเหล็กข้ออ้อยกับเหล็กเส้นกลมในงานโครงสร้างฐานราก เสา และคาน  ไปจนถึงการต่อทาบเหล็กข้ออ้อยในโครงสร้างเสาและคานที่มีความยาวเกินมาตรฐานของเหล็กเส้น

       ทั้งนี้ ขนาดของลวดผูกเหล็ก และการผูกเหล็กที่ถูกต้องควรเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างที่กำหนดไว้ หรือเป็นไปตามที่วิศวกรระบุไว้ในแบบก่อสร้าง

ภาพ : ลักษณะการผูกเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพ : ตัวอย่างลวดผูกเหล็ก

ภาพ : ผูกเหล็กเสริมในเสาและคาน

ภาพ : ผูกเหล็กเสริมในเสาเข็มเจาะ

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ