View : 2458

       แบบเหล็ก คือ  โครงสร้างชั่วคราวที่ทำจากเหล็ก ใช้สำหรับติดตั้งเป็นแบบหล่อคอนกรีต (คลิกเพื่ออ่านบทความ "ศัพท์คนสร้างบ้าน แบบหล่อคอนกรีต")  สำหรับทำโครงสร้างและส่วนประกอบต่างของอาคาร เช่น เสา คาน พื้น ผนัง ถนน เป็นต้น  โดยแบบเหล็กจะมีหน้าที่รองรับน้ำหนักของคอนกรีต และสร้างขอบเขตในการเทให้คอนกรีตออกมาเป็นรูปแบบตามต้องการ  ลักษณะจะเป็นแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ ความหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ขนาดประมาณ 1.2 x 2.4 เมตร  ซึ่งในปัจจุบันนิยมทำออกมาเป็นชุดสำเร็จรูปสำหรับใช้หล่อเป็นส่วนประกอบต่างๆ ของอาคารได้เลย เช่น เสา  คาน  และท้องพื้น  เป็นต้น  โดยจะมีขนาดและรูปแบบให้เลือกใช้งานมากมาย  รวมทั้งสามารถสั่งผลิตให้มีรูปแบบตามที่ต้องการได้อีกด้วย

       จุดเด่นของแบบเหล็กคือความแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักของคอนกรีตได้มาก  ทนทานต่อแรงดันจากการเทและการสั่นคอนกรีตได้โดยไม่เกิดการเคลื่อนตัวของแบบหล่อ  จึงนิยมใช้ในงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง เช่น แบบหล่อคอนกรีตช่องทางน้ำ  แบบหล่อฐานรากอาคารขนาดใหญ่  เป็นต้น นอกจากนี้แบบเหล็กยังมีขนาดที่ได้มาตรฐาน  สามารถติดตั้งได้สะดวก เนื่องจากมีชุดอุปกรณ์ค้ำยัน (คลิกเพื่ออ่านบทความ "ศัพท์คนสร้างบ้าน ค้ำยัน") หรือตะปูเกลียวสำหรับประกอบที่ได้มาตรฐานเข้าชุดกันมาให้อยู่แล้ว  และที่สำคัญคือสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ช่วยให้ประหยัดเงินและเวลาในการก่อสร้างลงไปได้มาก

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน แบบเหล็ก

ภาพ: การหล่องานโครงสร้างด้วยแบบเหล็ก

ภาพ: การหล่องานโครงสร้างด้วยแบบเหล็ก

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน แบบเหล็ก

ภาพ: การหล่องานโครงสร้างด้วยแบบเหล็ก

ภาพ: การหล่องานโครงสร้างด้วยแบบเหล็ก

       แบบเหล็ก คือ  โครงสร้างชั่วคราวที่ทำจากเหล็ก ใช้สำหรับติดตั้งเป็นแบบหล่อคอนกรีต (คลิกเพื่ออ่านบทความ "ศัพท์คนสร้างบ้าน แบบหล่อคอนกรีต")  สำหรับทำโครงสร้างและส่วนประกอบต่างของอาคาร เช่น เสา คาน พื้น ผนัง ถนน เป็นต้น  โดยแบบเหล็กจะมีหน้าที่รองรับน้ำหนักของคอนกรีต และสร้างขอบเขตในการเทให้คอนกรีตออกมาเป็นรูปแบบตามต้องการ  ลักษณะจะเป็นแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ ความหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ขนาดประมาณ 1.2 x 2.4 เมตร  ซึ่งในปัจจุบันนิยมทำออกมาเป็นชุดสำเร็จรูปสำหรับใช้หล่อเป็นส่วนประกอบต่างๆ ของอาคารได้เลย เช่น เสา  คาน  และท้องพื้น  เป็นต้น  โดยจะมีขนาดและรูปแบบให้เลือกใช้งานมากมาย  รวมทั้งสามารถสั่งผลิตให้มีรูปแบบตามที่ต้องการได้อีกด้วย

       จุดเด่นของแบบเหล็กคือความแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักของคอนกรีตได้มาก  ทนทานต่อแรงดันจากการเทและการสั่นคอนกรีตได้โดยไม่เกิดการเคลื่อนตัวของแบบหล่อ  จึงนิยมใช้ในงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง เช่น แบบหล่อคอนกรีตช่องทางน้ำ  แบบหล่อฐานรากอาคารขนาดใหญ่  เป็นต้น นอกจากนี้แบบเหล็กยังมีขนาดที่ได้มาตรฐาน  สามารถติดตั้งได้สะดวก เนื่องจากมีชุดอุปกรณ์ค้ำยัน (คลิกเพื่ออ่านบทความ "ศัพท์คนสร้างบ้าน ค้ำยัน") หรือตะปูเกลียวสำหรับประกอบที่ได้มาตรฐานเข้าชุดกันมาให้อยู่แล้ว  และที่สำคัญคือสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ช่วยให้ประหยัดเงินและเวลาในการก่อสร้างลงไปได้มาก

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ