View : 10685

       ฝ้าทีบาร์ คือ รูปแบบของฝ้าเพดานที่แผ่นฝ้าติดตั้งร่วมกับโครงคร่าวอะลูมิเนียมหน้าตัดรูปตัวทีคว่ำ ลักษณะของโครงจะสานกันเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมขนาดช่องละประมาณ 60 x 60 และ 60 x 120 เซนติเมตร ซึ่งจะใช้วางแผ่นฝ้า (มักใช้แผ่นยิปซัมหรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์) ตามขนาดของโครงคร่าวฝ้า  โดยแผ่นฝ้านี้จะไม่ได้ถูกยึดแน่นเอาไว้กับโครง จะเป็นเพียงการวางลงบนขาตัวทีของโครงคร่าวอะลูมิเนียมเท่านั้น จึงสังเกตเห็นฝ้าเพดานเป็นลายตารางสี่เหลี่ยมได้ง่าย

       วัสดุที่ใช้เป็นแผ่นฝ้าทีบาร์นิยมใช้แผ่นยิปซั่ม และแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งในปัจจุบันมีลวดลายและผิวสัมผัสให้เลือกใช้ตามสไตล์การตกแต่งอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ฝ้าทีบาร์

ภาพ: แผ่นยิปซัมติดตั้งบนโครงคร่าวอะลูมิเนียมทีบาร์

ภาพ: ฝ้าเพดานทีบาร์ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ฝ้าทีบาร์

ภาพ: แผ่นยิปซัมติดตั้งบนโครงคร่าวอะลูมิเนียมทีบาร์

ภาพ: ฝ้าเพดานทีบาร์ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

       ฝ้าทีบาร์ คือ รูปแบบของฝ้าเพดานที่แผ่นฝ้าติดตั้งร่วมกับโครงคร่าวอะลูมิเนียมหน้าตัดรูปตัวทีคว่ำ ลักษณะของโครงจะสานกันเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมขนาดช่องละประมาณ 60 x 60 และ 60 x 120 เซนติเมตร ซึ่งจะใช้วางแผ่นฝ้า (มักใช้แผ่นยิปซัมหรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์) ตามขนาดของโครงคร่าวฝ้า  โดยแผ่นฝ้านี้จะไม่ได้ถูกยึดแน่นเอาไว้กับโครง จะเป็นเพียงการวางลงบนขาตัวทีของโครงคร่าวอะลูมิเนียมเท่านั้น จึงสังเกตเห็นฝ้าเพดานเป็นลายตารางสี่เหลี่ยมได้ง่าย

       วัสดุที่ใช้เป็นแผ่นฝ้าทีบาร์นิยมใช้แผ่นยิปซั่ม และแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งในปัจจุบันมีลวดลายและผิวสัมผัสให้เลือกใช้ตามสไตล์การตกแต่งอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ