เรื่อง: SCG Experience

ความแตกต่างระหว่างพื้นหินขัด กรวดล้างทรายล้าง

หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า เทอร์ราซโซ ฟินาซโซ หินขัด หินล้าง กรวดล้าง ทรายล้าง แต่สงสัยว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ทั้งในแง่วัสดุที่ใช้ ขั้นตอนการทำงาน รวมถึงการนำไปใช้งาน

       การตกแต่งผิวพื้น ไม่ว่าจะเป็น เทอร์ราซโซ ฟินาซโซ หินขัด กรวดล้างทรายล้าง ต่างก็เป็นวัสดุตกแต่งพื้นผิวทั้งหมด โดยมีสิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือ เม็ดหิน หรือ เม็ดกรวด ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ มีคุณสมบัติแข็งแกร่ง สามารถสร้างสรรค์ลวดลายที่มีพื้นผิวต่อเนื่องขนาดใหญ่ได้ ทำได้หลากหลายเฉดสี แต่จะแตกต่างกันที่ผิวสัมผัสเนื่องจากรายละเอียดของส่วนผสมและขั้นตอนการทำงาน ที่ส่งผลให้หินขัด ซึ่งก็คือเทอร์ราซโซ และฟินาสโซ (เทอร์ราซโซมวลละเอียด) มีผิวสัมผัสเรียบเนียน ส่วนกรวดล้างทรายล้างจะมีผัวสัมผัสหยาบที่ดูเป็นธรรมชาติ

ภาพ: สิ่งที่เหมือนกันของงานเทอร์ราซโซ ฟินาซโซ หินขัด กรวดล้างทรายล้าง

ภาพ: ตัวอย่างงานหินขัด ซึ่งมีผิวสัมผัสเรียบเนียน

ภาพ: ตัวอย่างงานกรวดล้างทรายล้าง ซึ่งมีผิวสัมผัสหยาบ ดูเป็นธรรมชาติ

       ส่วนผสมหลักที่ใช้เหมือนกันคือ ปูนซีเมนต์ขาว (ปอร์ตแลนด์ประเภท 1) สีผสมซีเมนต์ (สีฝุ่น ที่สามารถเลือกเฉดสีตามต้องการ) และหิน โดยสำหรับกรวดล้างทรายล้างจะใช้หินธรรมชาติขนาดต่างๆ ส่วนงานหินขัดทั่วไปนอกจากจะใช้หินธรรมชาติแล้ว ยังสามารถใช้วัสดุอื่นแทนหรือผสมเพิ่มเติมได้ เช่น เศษกระดุม เปลือกหอย เศษกระจก เรซิน สำหรับงานฟินาซโซจะใช้หินเม็ดเล็กละเอียดมาก (สั่งพิเศษ) ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญโดยเฉพาะซึ่งต่างจากกรวดล้างทรายล้างและหินขัดที่ช่างทั่วไปทำได้ อย่างไรก็ตาม งานฟินาซโซจะเหมาะกับงานที่ไม่ใช่พื้น เช่น งานผนัง งานหล่อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่างๆ เช่น อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า เคาน์เตอร์ เป็นต้น เพราะจะแตกร้าวได้ง่ายเนื่องจากการรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนของโครงสร้าง

 

ภาพ: ส่วนผสมหลักที่ใช้เหมือนกัน คือ ปูนซีเมนต์ขาว สีผสมซีเมนต์ และหิน

       ขั้นตอนการทำงานที่เหมือนกันคือ ตั้งแต่ช่วงแรกที่เตรียมพื้นคอนกรีตซึ่งจะต้องมีผิวสัมผัสหยาบ แล้วจึงตั้งเส้นแบ่งพื้นที่ตามลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ บ่มน้ำที่พื้นคอนกรีตก่อนเทส่วนผสมอย่างน้อย 1 คืน จากนั้นผสมส่วนผสม (ปูนซีเมนต์ขาว สีฝุ่น หิน น้ำ) ตามอัตราส่วน แล้วเทส่วนผสมลงบนพื้นคอนกรีตและปาดเกลี่ยให้ได้ระดับ

ภาพ: ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่เหมือนกันของหินขัดและกรวดล้างทรายล้าง

       ส่วนขั้นตอนที่แตกต่างนั้น สำหรับงานหินขัด (เทอร์ราซโซ และ ฟินาซโซ) หลังจากปาดเกลี่ยให้ได้ระดับแล้วก็ปล่อยให้แห้งและทิ้งไว้เซตตัวอย่างน้อย 7 วัน จึงเริ่มขัดครั้งที่ 1 หรือการขัดหยาบ (ควรมีการบ่มน้ำหรือรดน้ำทุกวัน) จากนั้นโป๊วอุดรอยฟองอากาศและซ่อมส่วนที่ต้องการ แล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 5 วันจึงขัดครั้งที่สอง เมื่อผิวหน้าแห้งสนิทดีจึงทำความสะอาดล้างคราบสกปรกของพื้นผิวก่อนลงแวกซ์หรือน้ำยาเคลือบผิวเพื่อรักษาผิวหน้า จะได้งานหินขัดที่เรียบเนียนสวยงาม ป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปฝังในเนื้องาน

 

ภาพ: ขั้นตอนการทำพื้นหินขัดที่ต้องมีการขัดผิวหน้าเพื่อให้ได้ผิวสัมผัสที่เรียบนียน

       สำหรับงานกรวดล้างทรายล้าง หลังจากปาดเกลี่ยให้ได้ระดับตามต้องการแล้ว พรมน้ำสะอาดให้ชุ่ม ใช้กรดเกลือผสมกับน้ำสะอาดมาล้างคราบปูนทั่วผิวหน้าจนเห็นเป็นเม็ดหิน ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งและทิ้งไว้ให้แห้ง จึงเคลือบผิวด้วยน้ำยาเคลือบเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปฝังและได้งานกรวดล้างทรายล้างที่สวยงามผิวสัมผัสธรรมชาติ

ภาพ: ขั้นตอนการทำพื้นกรวดล้างทรายล้าง ที่ต้องมีการล้างกรดเกลือ

       สรุปคือ ด้วยผิวสัมผัสเรียบเนียบของงานหินขัดจะสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แต่ต้องระวังหากเป็นพื้นที่ต้องสัมผัสกับน้ำและความชื้นที่อาจทำให้เกิดการลื่นได้ ส่วนผิวสัมผัสธรรมชาติของงานกรวดล้างทรายล้างนั้น จะมีผิวสัมผัสที่หยาบ ไม่ลื่น จึงเหมาะสำหรับงานพื้นภายนอกอาคาร เช่น พื้นทางเดินภายนอก พื้นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ เป็นต้น หรือแม้แต่พื้นห้องน้ำที่ตกแต่งสไตล์รีสอร์ท สิ่งสำคัญอย่าลืมเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ ทำงานตามขั้นตอนและวิธีมาตรฐาน เพื่อให้ได้พื้นที่แข็งแรง ลดการแตกร้าวในภายหลัง

ภาพ: ตัวอย่างงานพื้นหินขัดที่สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ภาพ: ตัวอย่างพื้นหินล้างภายนอกอาคาร และทางเดินรอบสระว่ายน้ำ เรื่อง: SCG Experience

ความแตกต่างระหว่างพื้นหินขัด กรวดล้างทรายล้าง

หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า เทอร์ราซโซ ฟินาซโซ หินขัด หินล้าง กรวดล้าง ทรายล้าง แต่สงสัยว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ทั้งในแง่วัสดุที่ใช้ ขั้นตอนการทำงาน รวมถึงการนำไปใช้งาน

       การตกแต่งผิวพื้น ไม่ว่าจะเป็น เทอร์ราซโซ ฟินาซโซ หินขัด กรวดล้างทรายล้าง ต่างก็เป็นวัสดุตกแต่งพื้นผิวทั้งหมด โดยมีสิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือ เม็ดหิน หรือ เม็ดกรวด ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ มีคุณสมบัติแข็งแกร่ง สามารถสร้างสรรค์ลวดลายที่มีพื้นผิวต่อเนื่องขนาดใหญ่ได้ ทำได้หลากหลายเฉดสี แต่จะแตกต่างกันที่ผิวสัมผัสเนื่องจากรายละเอียดของส่วนผสมและขั้นตอนการทำงาน ที่ส่งผลให้หินขัด ซึ่งก็คือเทอร์ราซโซ และฟินาสโซ (เทอร์ราซโซมวลละเอียด) มีผิวสัมผัสเรียบเนียน ส่วนกรวดล้างทรายล้างจะมีผัวสัมผัสหยาบที่ดูเป็นธรรมชาติ

ภาพ: สิ่งที่เหมือนกันของงานเทอร์ราซโซ ฟินาซโซ หินขัด กรวดล้างทรายล้าง

ภาพ: ตัวอย่างงานหินขัด ซึ่งมีผิวสัมผัสเรียบเนียน

ภาพ: ตัวอย่างงานกรวดล้างทรายล้าง ซึ่งมีผิวสัมผัสหยาบ ดูเป็นธรรมชาติ

       ส่วนผสมหลักที่ใช้เหมือนกันคือ ปูนซีเมนต์ขาว (ปอร์ตแลนด์ประเภท 1) สีผสมซีเมนต์ (สีฝุ่น ที่สามารถเลือกเฉดสีตามต้องการ) และหิน โดยสำหรับกรวดล้างทรายล้างจะใช้หินธรรมชาติขนาดต่างๆ ส่วนงานหินขัดทั่วไปนอกจากจะใช้หินธรรมชาติแล้ว ยังสามารถใช้วัสดุอื่นแทนหรือผสมเพิ่มเติมได้ เช่น เศษกระดุม เปลือกหอย เศษกระจก เรซิน สำหรับงานฟินาซโซจะใช้หินเม็ดเล็กละเอียดมาก (สั่งพิเศษ) ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญโดยเฉพาะซึ่งต่างจากกรวดล้างทรายล้างและหินขัดที่ช่างทั่วไปทำได้ อย่างไรก็ตาม งานฟินาซโซจะเหมาะกับงานที่ไม่ใช่พื้น เช่น งานผนัง งานหล่อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่างๆ เช่น อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า เคาน์เตอร์ เป็นต้น เพราะจะแตกร้าวได้ง่ายเนื่องจากการรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนของโครงสร้าง

 

ภาพ: ส่วนผสมหลักที่ใช้เหมือนกัน คือ ปูนซีเมนต์ขาว สีผสมซีเมนต์ และหิน

       ขั้นตอนการทำงานที่เหมือนกันคือ ตั้งแต่ช่วงแรกที่เตรียมพื้นคอนกรีตซึ่งจะต้องมีผิวสัมผัสหยาบ แล้วจึงตั้งเส้นแบ่งพื้นที่ตามลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ บ่มน้ำที่พื้นคอนกรีตก่อนเทส่วนผสมอย่างน้อย 1 คืน จากนั้นผสมส่วนผสม (ปูนซีเมนต์ขาว สีฝุ่น หิน น้ำ) ตามอัตราส่วน แล้วเทส่วนผสมลงบนพื้นคอนกรีตและปาดเกลี่ยให้ได้ระดับ

ภาพ: ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่เหมือนกันของหินขัดและกรวดล้างทรายล้าง

       ส่วนขั้นตอนที่แตกต่างนั้น สำหรับงานหินขัด (เทอร์ราซโซ และ ฟินาซโซ) หลังจากปาดเกลี่ยให้ได้ระดับแล้วก็ปล่อยให้แห้งและทิ้งไว้เซตตัวอย่างน้อย 7 วัน จึงเริ่มขัดครั้งที่ 1 หรือการขัดหยาบ (ควรมีการบ่มน้ำหรือรดน้ำทุกวัน) จากนั้นโป๊วอุดรอยฟองอากาศและซ่อมส่วนที่ต้องการ แล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 5 วันจึงขัดครั้งที่สอง เมื่อผิวหน้าแห้งสนิทดีจึงทำความสะอาดล้างคราบสกปรกของพื้นผิวก่อนลงแวกซ์หรือน้ำยาเคลือบผิวเพื่อรักษาผิวหน้า จะได้งานหินขัดที่เรียบเนียนสวยงาม ป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปฝังในเนื้องาน

 

ภาพ: ขั้นตอนการทำพื้นหินขัดที่ต้องมีการขัดผิวหน้าเพื่อให้ได้ผิวสัมผัสที่เรียบนียน

       สำหรับงานกรวดล้างทรายล้าง หลังจากปาดเกลี่ยให้ได้ระดับตามต้องการแล้ว พรมน้ำสะอาดให้ชุ่ม ใช้กรดเกลือผสมกับน้ำสะอาดมาล้างคราบปูนทั่วผิวหน้าจนเห็นเป็นเม็ดหิน ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งและทิ้งไว้ให้แห้ง จึงเคลือบผิวด้วยน้ำยาเคลือบเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปฝังและได้งานกรวดล้างทรายล้างที่สวยงามผิวสัมผัสธรรมชาติ

ภาพ: ขั้นตอนการทำพื้นกรวดล้างทรายล้าง ที่ต้องมีการล้างกรดเกลือ

       สรุปคือ ด้วยผิวสัมผัสเรียบเนียบของงานหินขัดจะสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แต่ต้องระวังหากเป็นพื้นที่ต้องสัมผัสกับน้ำและความชื้นที่อาจทำให้เกิดการลื่นได้ ส่วนผิวสัมผัสธรรมชาติของงานกรวดล้างทรายล้างนั้น จะมีผิวสัมผัสที่หยาบ ไม่ลื่น จึงเหมาะสำหรับงานพื้นภายนอกอาคาร เช่น พื้นทางเดินภายนอก พื้นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ เป็นต้น หรือแม้แต่พื้นห้องน้ำที่ตกแต่งสไตล์รีสอร์ท สิ่งสำคัญอย่าลืมเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ ทำงานตามขั้นตอนและวิธีมาตรฐาน เพื่อให้ได้พื้นที่แข็งแรง ลดการแตกร้าวในภายหลัง

ภาพ: ตัวอย่างงานพื้นหินขัดที่สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ภาพ: ตัวอย่างพื้นหินล้างภายนอกอาคาร และทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ