View : 34219

       อเสเหล็ก เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันเนื่องจากสามารถติดตั้งได้รวดเร็วจึงช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างได้มากขึ้น และยังมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับอเส ค.ส.ล. การติดตั้งอเสเหล็กบนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไปนั้น ช่างจะใช้เพลทเหล็กเชื่อมกับเหล็กเสริมบนหัวเสาเพื่อเชื่อมกับอเสเหล็กอีกที เมื่อเชื่อมอเสเหล็กเพื่อรัดหัวเสาแล้ว สามารถเชื่อมจันทันกับอเสเหล็กได้เลย  หรือหากเป็นโครงหลังคากัลวาไนซ์สามารถติดตั้งได้โดยใช้สกรูยึดกับอุปกรณ์มาตรฐานเข้ากับอเสเหล็ก อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในบริเวณที่มีลมพัดแรงค่อนข้างมาก โครงหลังคาที่ใช้อเสเหล็กอาจเกิดการสั่นไหวได้ ดังนั้นจึงควรผ่านการออกแบบและคำนวณโดยวิศวกร มีการควบคุมคุณภาพของเหล็กที่ใช้และควบคุมการก่อสร้างหน้างานอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการเชื่อมเหล็กในแต่ละขั้นตอนและทาสีกันสนิมอย่างพิถีพิถัน

ภาพ: การติดตั้งโครงหลังคากัลวาไนซ์โดยใช้สกรูใช้ 16 HEX S.D. 4 ตัวยึดกับอุปกรณ์มาตราฐาน L-Bracket เข้ากับอเสเหล็ก
ขอบคุณภาพ: C-Home 

ภาพ: อเสคอนกรีตเสริมเหล็ก

       อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเลือกใช้เป็นอเสเหล็ก หรืออเส การรับน้ำหนักโครงสร้างหลังคา หรือความแข็งแรงนั้นแทบไม่ต่างกันหากผ่านการคำนวณการรับน้ำหนักโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน 

เรื่อง: SCG Experience

อเสเหล็ก และอเสคอนกรีตเสริมเหล็กต่างกันอย่างไร

ภาพ: ตำแหน่งอเส

ภาพ: บ้านโครงสร้างอเสเหล็กและโครงหลังคาเหล็ก
ขอบคุณภาพ: คุณกิตติวุฒิ  เฉลยถ้อย

       ส่วนอเสคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นจะมีความแข็งแรง ทนทานมากกว่า ช่างส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยในการก่อสร้างเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่เป็นงานคอนกรีตซึ่งต้องมีการหล่อแบบและรอคอนกรีตเซตตัว ขั้นตอนการก่อสร้างจึงช้าและใช้เวลานานกว่าการใช้อเสเหล็ก ส่วนการยึดจันทันเหล็กเข้ากับอเสคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถทำได้ 2 วิธี วิธีแรกคือการเสียบเหล็กหนวดกุ้งตามระยะไว้ที่อเสคอนกรีตเพื่อเชื่อมกับจันทัน อีกวิธีคือการวางเพลทเหล็กเตรียมไว้บนอเสคอนกรีตแล้วเชื่อมกับเหล็กตัวซีเพื่อยึดกับจันทันเหล็ก ซึ่งจะแข็งแรงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าวิธีแรก ส่วนโครงหลังคากัลวาไนซ์จะมีวิธีติดตั้งโดยใช้พุกยึดที่กลางคานร่วมกับอุปกรณ์ตามมาตรฐานการติดตั้ง

ภาพ: การติดตั้งโครงหลังคากัลวาไนซ์บนอเสคอนกรีตโดยใช้ Anchor Bolt (พุก) ขนาด M10 โดยยึดที่กลางคาน ค.ส.ล. และจับยึดกับอุปกรณ์มาตราฐาน L-Bracket
ขอบคุณภาพ: C-Home

เรื่อง: SCG Experience

อเสเหล็ก และอเสคอนกรีตเสริมเหล็กต่างกันอย่างไร

ภาพ: ตำแหน่งอเส

ภาพ: บ้านโครงสร้างอเสเหล็กและโครงหลังคาเหล็ก
ขอบคุณภาพ: คุณกิตติวุฒิ  เฉลยถ้อย

       อเสเหล็ก เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันเนื่องจากสามารถติดตั้งได้รวดเร็วจึงช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างได้มากขึ้น และยังมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับอเส ค.ส.ล. การติดตั้งอเสเหล็กบนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไปนั้น ช่างจะใช้เพลทเหล็กเชื่อมกับเหล็กเสริมบนหัวเสาเพื่อเชื่อมกับอเสเหล็กอีกที เมื่อเชื่อมอเสเหล็กเพื่อรัดหัวเสาแล้ว สามารถเชื่อมจันทันกับอเสเหล็กได้เลย  หรือหากเป็นโครงหลังคากัลวาไนซ์สามารถติดตั้งได้โดยใช้สกรูยึดกับอุปกรณ์มาตรฐานเข้ากับอเสเหล็ก อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในบริเวณที่มีลมพัดแรงค่อนข้างมาก โครงหลังคาที่ใช้อเสเหล็กอาจเกิดการสั่นไหวได้ ดังนั้นจึงควรผ่านการออกแบบและคำนวณโดยวิศวกร มีการควบคุมคุณภาพของเหล็กที่ใช้และควบคุมการก่อสร้างหน้างานอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการเชื่อมเหล็กในแต่ละขั้นตอนและทาสีกันสนิมอย่างพิถีพิถัน

ภาพ: การติดตั้งโครงหลังคากัลวาไนซ์โดยใช้สกรูใช้ 16 HEX S.D. 4 ตัวยึดกับอุปกรณ์มาตราฐาน L-Bracket เข้ากับอเสเหล็ก
ขอบคุณภาพ: C-Home 

ภาพ: อเสคอนกรีตเสริมเหล็ก

       ส่วนอเสคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นจะมีความแข็งแรง ทนทานมากกว่า ช่างส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยในการก่อสร้างเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่เป็นงานคอนกรีตซึ่งต้องมีการหล่อแบบและรอคอนกรีตเซตตัว ขั้นตอนการก่อสร้างจึงช้าและใช้เวลานานกว่าการใช้อเสเหล็ก ส่วนการยึดจันทันเหล็กเข้ากับอเสคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถทำได้ 2 วิธี วิธีแรกคือการเสียบเหล็กหนวดกุ้งตามระยะไว้ที่อเสคอนกรีตเพื่อเชื่อมกับจันทัน อีกวิธีคือการวางเพลทเหล็กเตรียมไว้บนอเสคอนกรีตแล้วเชื่อมกับเหล็กตัวซีเพื่อยึดกับจันทันเหล็ก ซึ่งจะแข็งแรงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าวิธีแรก ส่วนโครงหลังคากัลวาไนซ์จะมีวิธีติดตั้งโดยใช้พุกยึดที่กลางคานร่วมกับอุปกรณ์ตามมาตรฐานการติดตั้ง

ภาพ: การติดตั้งโครงหลังคากัลวาไนซ์บนอเสคอนกรีตโดยใช้ Anchor Bolt (พุก) ขนาด M10 โดยยึดที่กลางคาน ค.ส.ล. และจับยึดกับอุปกรณ์มาตราฐาน L-Bracket
ขอบคุณภาพ: C-Home

       อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเลือกใช้เป็นอเสเหล็ก หรืออเส การรับน้ำหนักโครงสร้างหลังคา หรือความแข็งแรงนั้นแทบไม่ต่างกันหากผ่านการคำนวณการรับน้ำหนักโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน


บทความที่แล้ว
โครงหลังคาเหล็ก VS โครงหลังคาสำเร็จรูป
17-โครงหลังคาเหล็กVSโครงหลังคาสำเร็จรูป.jpgบทความถัดไป
วัสดุมุงหลังคาบ้าน เลือกอย่างไร แบบไหนดี?
19-วัสดุมุงหลังคาบ้าน-เลือกอย่างไร-แบบไหนดี.jpg 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ